Često postavljana pitanja

UNOS OCJENA, OCJENJIVAČI KOLEGIJA I PRIJAVE ISPITA

Poštovani, vanjska sam suradnica na na kolegiju i nikako ne mogu unijeti ocjene studentima u ISVU sustavu. Odaberem kao ispitivačicu nositeljicu kolegija, s obzirom da ja nisam ponuđena. Možete li, molim Vas, provjeriti imam li ovlasti za isto ili to može samo nositeljica kolegija? Puno hvala.

Poštovana, nastavnik koji se prijavi u Nastavnički portal može kao ocjenjivača evidentirati samo sebe, a ocjenjivač mora biti nositelj kolegija. Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija nalazi se na poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc

Uvidom u podatke ne nalazim da ste evidentirani kao nositelj kolegija, a također i u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zavnju potrebnom za unos ocjena. Iz tog razloga Vam sustav ne nudi mogućnost unosa ocjena.


Poštovani, molim Vas za pomoć u vezi s evidencijom o ispitima. Radi se o upisivanju 0 (neizlazaka) studentima koji nisu izašli na ispit u nešto davnija vremena (preklani i još prije), nastavnik nije upisao nulu na roku na koji nije izašao, a student je u međuvremenu završio studij, preddiplomski ili diplomski. U takvim situacijama sustav sada više ne dozvoljava upis nule (jer ‘student’ to više nije).

Poštovana, preko Nastavničkog portala od nedavno je omogućena opcija unosa nule (neizlaska) na ispitnom roku prije nego je student položio kolegij čak i u situaciji kada student ima evidentiran završetak studija. Ako je došlo do problema, nezahvalno je općenito nagađati što bi mogao biti uzrok tome. Ponekad je definirano da kolegij ima pismeni ispit pa možda pod rezultate pismenih treba unijeti neizlazak i time riješiti situaciju jer u tom slučaju se ne unosi rezultat usmenog ispita. No, da ne bismo nagađali, ukoliko nikako ne uspijevate unijeti podatak o neizlasku (nulu), ljubazno Vas molimo da nam javite šifru kolegija, datum ispitnog roka te ime i prezime studenta kod kojeg ste naišli na problem. Ako Vam sustav dojavljuje neku poruku, molim Vas u problematičnoj situaciji pritisnite u gornjem desnom uglu tipku “Print Screen” i zalijepite u Word te nam pošaljite kao prilog e-maila da možemo provjeriti situaciju.


Poštovani, zabunom sam unijela ocjenu studentici koja nije izašla na ispit i ne znam kako se briše ocjena u NP. Naime, u starome je to jednostavno funkcioniralo.

Poštovana, za brisanje ocjene je kao i do sada potrebno obrisati tri podatka: ocjenjivača, datum ispita (potrebno je odabrati praznu kućicu) i konačnu ocjenu. Pod “Ispit”>”Unos ocjena”.

Nakon što dohvatite kolegij, datum roka i studenticu potrebno je obrisati sljedeće podatke na način:

 • Ocjenjivač – uklonite (pomoću X)
 • Datum ispita – odabrati opciju poništi u dnu kalendara; treba mišem otklizati jer je možda ostalo nevidljivo
 • Konačna ocjena – obrišite podatak

Nakon prihvata sustav bi trebao dojaviti sljedeću poruku u zelenom okviru: “Obrisali ste podatke za studenta … (JMBAG)”  Detaljne upute o ovom postupku nalaze se na mrežnim stranicama SRCE-a na poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=69501553

Nadam se da ćete uspjeti. Ako se brisanje ocjene ne odvija na opisani način, molimo Vas pošaljite nam sliku ekrana pa ćemo je proslijediti Centru potpore ISVU.


Poštovani, obraćam vam se zbog problema koji imam oko unosa ocjena za kolegij. Naime, pored rubrike s ocjenom nema potvrde o unosu ocjene pa ocjena ne ostaje zabilježena.

Poštovana, molimo Vas da pokušate razvući desnu stranu ekrana Nastavničkog portala, stupac “Potvrdi” trebao bi se pojaviti. Ukoliko ni to neće pomoći, istovremenim zadržavanjem tipke CTRL i pomicanjem srednje tipke miša gore i dolje povećava se, odnosno, smanjuje slika i vidljivost opcija. To bi trebalo pomoći.


Poštovani, zanima me što moram upisati ako je student/ica pao ispit – ocjenu 1 ili 0?

Također, zanima me da li u oba slučaja (1 i 0) ima mogućnost ponovne prijave ispita?

Poštovani, pad na ispitu bilježi se u sustavu ocjenom 1 (ili slovom N ako je ocjena opisna), a nula se upisuje ako student nije pristupio ispitu. Da, student se može prijaviti i na neki od sljedećih rokova sve dok mu nije evidentirana pozitivna ocjena i dok ne iskoristi osam prijava.


Poštovani, na novom portalu ne uspijevam pronaći studente drugog visokog učilišta s kojima odsjek ima zajednički studij. Možete li me uputiti gdje mogu dohvatiti njihove prijave na ispit?

Poštovana, studente drugih visokih učilišta, ukoliko su Vam dodijeljene potrebne ovlasti za drugo visoko učilište u Nastavničkom portalu, mogli biste dohvatiti tako da kod prijave najprije odaberete drugo visoko učilište kojem pripadaju studenti, oni bi se u tom slučaju svakako nalazili na odvojenom popisu pod posebnom šifrom koju mi ne vidimo. Ukoliko ne vidite studente na opisani način, upućujem Vas da se javite administratoru za ISVU na drugom visokom učilištu.


Poštovana, izvodim kolegij i u Nastavničkom portalu ne mogu više, kao prije, odabrati ocjenjivača (nositelja kolegija). To su sada nova pravila ili je greška?

Poštovana, nekada doista jest bilo tehnički moguće da svaki izvođač isključivo na ime osobe u zvanju (nositelja kolegija) preko Nastavničkog portala može evidentirati konačnu ocjenu. Odlukom prošle Uprave zbog raznolikih problema koji su se tu pojavili to je promijenjeno za cijelu instituciju na način da samo nositelj kolegija na svoje ime može unositi podatke o ocjeni preko Nastavničkog portala. U iznimnim okolnostima ako je nositelj iz nekog razloga nedostupan, konačnu ocjenu može na ime nositelja unijeti i osoba s administratorskim ovlastima rada s ispitnom evidencijom u ISVU na odsjeku.


Poštovani, imam jedno tehničko pitanje. Naime, imala sam slučaj sa studentom koji je u panici nekoliko dana tvrdio da je prijavio ispit i dobio potvrdu da ga je prijavio, a onda da je prijava u sustavu jednostavno nestala. Da li je uopće tehnički moguće da se tako nešto dogodi?

Poštovana, i mi povremeno čujemo od studenata da im je prijava ‘nestala’, ali u par slučajeva koje smo ispitali sa Srcem (jer oni imaju pristup logovima u kojima je zapisana svaka aktivnost u ISVU) uvijek se radilo o tome da student zapravo ni nije prijavio ispit. Tajnica ima pregled svih prijava i odjava ispita studenata za kolegije na odsjeku. Zabilježena je svaka aktivnost pa se uvijek može provjeriti da netko nije slučajno obrisao prijavu, a tada se vidi i tko je i kada prijavu obrisao.


Poštovani, javljam se u vezi savjeta oko postupanja s upisivanjem ocjena za kolegij. Trenutno postoji samo jedan mogući ocjenjivač, a ta osoba je na porodiljnom. S obzirom da sustav meni neće dozvoliti unijeti ocjenu za taj kolegij pitanje je tko drugi može? Unaprijed hvala.

Poštovana, prodekanica nam je vezano uz Vaš upit dala sljedeću uputu: “U slučaju odsustva nastavnika, Pročelnik je dužan organizirati nesmetano odvijanje ispita i upisivanje ocjena iz kolegija koje je taj nastavnik predavao.” Tehnički bi se ova uputa mogla provesti tako da pročelnik/voditelj bude evidentiran kao nositelj ili izvođač te da obavi ispit i evidenciju ocjene ili da to riješi za Vas, preko ovlasti ‘povjera predavanja’, a vezano uz proceduru za dodjelu povjere predavanja, molim Vas provjerite informacije s upravom.


Poštovani, pišem Vam u vezi upisa ocjena u ISVU. Naime, iako se za sve moje kolegije održava pismeni ispit, ne uspijevam upisati ocjenu pod *unos pismeni*; javlja mi se obavijest da nije moguće unijeti ocjenu jer ne postoji pismeni ispit za navedeni rok. Stoga sam ocjene iz unijela u *unos usmeni* iako je riječ o pismenim ispitima. Zanimalo bi me na koji način se može riješiti ovaj problem. Unaprijed Vam zahvaljujem na odgovoru. Srdačan pozdrav.

Poštovana, evidencija ocjene iz pismenog ispita naknadno je uvedena kao mogućnost na Nastavničkom portalu. Zbog toga što nekih ranijih godina ta evidencija bila moguća isključivo preko aplikacije “Ispiti” u kojoj rade naše tajnice, većina se ispita na FF u ISVU do sada vodila isključivo kao usmeni ispit. O ovoj uvedenoj mogućnosti e-mailom smo obavijestili tajnice jer od njih kreće evidencija pismenog roka pa se možete obratiti svojoj tajnici za više informacija i dogovor oko daljnje evidencije ispita za Vaše kolegije.


Poštovani, zašto se na Nastavničkom portalu pojavljuje među izvođačima i prezime nastavnice koja nije izvođač?

Poštovana, ako netko tko nije izvođač već nositelj kolegija koji ne sudjeluje u izvođenju nastave ujedno ne bi bio evidentiran u popisu izvođača u ISVU, a pri tome ne postoji evidentiran drugi nositelj kolegija u potrebom zvanju, ne bi bilo moguće niti jednom studentu upisati ocjenu na ispitnom roku. Zato je potrebno kod svakog kolegija koji ima ispit u sustavu imati evidentiranog nositelja u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju kako bi ispitna evidencija bila omogućena. U sustavu postoje ugrađeni razni mehanizmi provjere temeljeni na pravilima Statuta, Pravilnika… a jedan od njih jest da ocjenu može unijeti samo osoba u nastavnom ili znanstveno nastavnom zvanju. Imamo mnoštvo kolegija koje možda u cijelosti izvode osobe u suradničkom zvanju, no ne bi same mogle unositi ocjene u Nastavničkom portalu, prema odluci prošle Uprave čak ni na ima nositelja (nekada je bilo to omogućeno). Zato je nužno da uz sve izvođeče u nenastavnom zvanju postoji kao izvođač (nositelj) evidentirana druga osoba u potrebnom nastavnom zvanju. Među dokumentima na našim web stranicama postoji Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija

 http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc u kojoj stoji navedeno da samo nositelj kolegija pod svojim imenom može ocijeniti studente. To je još strože pravilo nego što ISVU dopušta. Kada bi npr. postojala dva izvođača, svaki u nastavnom zvanju od kojih je samo jedan ujedno nositelj, trebalo bi ručno paziti da sve bude u skladu s našom odlukom jer bi sustav dopustio bilo kome od njih evidenciju ocjene.


Poštovani, uđem s lozinkom u ISVU, ali za sve moje kolegije nema popisa studenata koji su pristupali ispitu. Dakle, pod unos ocjena nema ponuđenog popisa. Srdačan pozdrav.

Poštovana, ne znam na žalost reći zašto u Nastavničkom portalu za kolegije i rokove koje ste naveli ne vidite prijavljene studente koji doista postoje prijavljeni (provjerili smo u aplikaciji). Pretpostavljam da Vam je bila uključena kvačica pod “Moji studenti“. Ako da, trebalo bi je svakako isključiti i pokušati ponovno vidjeti prijavljene studente. Nadam se da će to riješiti problem.


Poštovani, u vezi nemogućnosti upisa nule u isvu studentima koji su završili studij, takvih je primjera niz. Poruka je uvijek bila ista, npr: “Studentu nije moguće promijeniti ocjenu iz predmeta jer je predmet upisan na završenom paralelnom studiju studenta”.

Poštovana, hvala Vam na svim pojašnjenjima. Problem koji ste spomenuli i prema ranijoj komunikaciji datira iz prošle godinje, tako to doista jest tada funkcioniralo. No, sada imamo drugačiju situaciju. Početkom 2022. godine implementirano je rješenje kojim se omogućava evidentiranje nule na ranijem roku prije pozitivne ocjene studentima čak i ako su završili studij, ako nije bilo prethodno unesenog podatka. Sve je omogućeno sa svrhom kako bi se svi rezultati koji još nedostaju što jednostavnije mogli naknadno unijeti te ispitni rok mogao zaključati i time učiniti sigirnijim rezultate svih prijavljenih studenata. Molimo Vas, pokušajte se ponovno spojiti na Nastavnički portal i unijeti podatko o neizlascima studenata za koje Vam je sustav ranije dojavljivao poruku, tebalo bi sada funkcionirati. Ako iz nekog razloga naiđete na problem, molimo Vas da nam dojavite JMBAG, šifru kolegija i datum roka na kojem ste pokušali unijeti nulu, a niste uspjeli. Ti podaci bit će nam nužni u situaciji ako nam ne bi bilo razumljivo ponašanje sustava i s obzirom da puno toga sami ne možemo provjeriti ni popraviti, te podatke proslijedit ćemo Centru potpore ISVU i zamoliti za pomoć.

Poštovani, hvala vam na uputama i pomoći. Problem je doista riješen u dijelu slučajeva gdje je sada bilo moguće retrogradno upisati nulu za neizlazak na ispit u ISVU i studentima koji su završili studij, no i dalje to nije moguće u slučajevima gdje je student prijavio još jedan rok nakon onog iz kojeg je na koncu prihvatio ocjenu (v. 11 slučajeva u prilozima).

Poštovana, hvala Vam na svim poslanim slikama. Prijave nakon već položene ocjene posebna su kategorija. Dok je na svim prethodnim prijavama prije položene ocjene itekako poželjno preko Nastavničkog portala unijeti evidenciju neizlazaka i time upotpuniti ispitnu evidenciju, na prijavama nakon položene ocjene ne unose se nule već ih tajnica u postupku zaključavanja rokova periodički briše jer se inače ne može zaključati prethodni rok. Te prijave nastale su u vremenskom procjepu dok student još nije znao da li će položiti ili će ih trebati iskoristiti prijave. Studenti te prijave često sami ne obrišu kada jednom polože na prethodnom roku. Za sve takve situacije uputio bih Vas da se javite tajnici koja u aplikaciji ima u tu svrhu sve potrebne alate za brisanje takvih prijava, čak i ako je na njima evidentirana nula, čak i ako je student u međuvremenu završio studij.


Poštovani, prema uputi prodekanice nastavnici su krenuli unositi zaostale ocjene u ISVU, odnosno pisati 0 studentima koji se na roku nisu pojavili. Imamo niz situacija u kojima student prijavi dva ispitna roka iz jednog predmeta, položi na prvom i na taj mu se unese ocjena. Što je potrebno napraviti na ovom kasnijem roku? Može li mu se upisati ocjena 0, bez obzira što je student položio na ranijem roku?

Poštovani, prijave na roku nakon ocjene svakako treba obrisati da se rok može zaključati, ne upisuje se nula (0). Te zaostale prijave briše tajnica pomoću posebnih alata, ako ih studenti već sami nisu odjavili.


Poštovani, dio članova Odsjeka ima prijedlog koji bi riješio neke probleme s kojima se susrećemo zbog roka za prijavu i odjavu ispita. Može li se i na koji način poslati zamolba na SRCE da se u Nastavničkom portalu prikažu ti rokovi? Naime, u Studomatu se prikazuju. Možemo li ili moramo uključiti i prodekanice? Lijep pozdrav

Poštovani, hvala na prijedlogu, proslijeđen je Centru potpore ISVU na Srce. Zabilježen je pod nazivom “Implementirati prikaz vremena za prijavu i odjavu ispita”.

P.S. U međuvremenu je zabilježeni zahtjev implementiran u Nastavnički portal (kolovoz 2021.) te bi nakon toga svi nastavnici trebali vidjeti i kao i studenti prikaz vremena za prijavu i odjavu ispita. U slučaju da nije bilo dovoljno vremena za prijavu, postoje tehničke mogućnosti da se ta vremena još malo unaprijed pomaknu prema datumu ispita. Postoji li potreba za time, trebalo bi javiti tajnici podatke.


Poštovani, provjeravam smijem li ja kao jedina izvođačica na kolegiju, ali nisam i formalna nositeljica, upisivati ocjene studentima u ISVU? U statusu sam docentice. Moram li i formalno biti nositeljicom kolegija da bih mogla upisivati ocjene? Hvala na odgovoru.

Poštovana, na poveznici na fakultetskim web stranicama

http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc

nalazi se Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija. Prema toj odluci samo na ime nositelja kolegija smije biti ocijenjen student, a odlukom prošle Uprave samo pod vlastitim imenom moguće je unijeti ocjenu preko Nastavničkog portala. ISVU sustav nije rigorozan u tom smislu (nisu ugrađene naše interne odluke u sustav koje bi trebalo “ručno” poštivati) te dopušta unos ocjene pod vlastitim imenom svakom nastavniku u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, bez obzira da li je ujedno zaveden kao nositelj u ISVU. No, prema Odluci iz priloga samo na ime nositelja smije biti upisana ocjena u ISVU. Nemamo informaciju da je itko ukinuo kasnije tu Odluku, trebali biste provjeriti s Upravom.


Poštovani, primijetili smo da se vanjski suradnici na kolegijima stavljaju pod ocjenjivače u ISVU. Neki se nastavnici “bune” zbog toga. Je li to nužno, budući da oni nemaju ovlasti ocjenjivanja, već samo izvođenja nekoliko sati na kolegiju?

Poštovana, hvala Vam na upitu, bit će malo opsežniji odgovor. Da se odmah u početku ne izgubimo u terminologiji, termin vanjski suradnk u ISVU nije vezan uz zvanje već je samo informacija sustavu da je osoba zaposlenik druge ustanove. U Mozvagu i u uobičajenoj komunikaciji s odsjecima pod vanjskim suradnicima podrazumijevaju se osobe koje nisu u nastavnom ili u znanstveno-nastavnom zvanju, nevezano uz status zaposlenja. Pretpostavljam da pod vanjskim suradnicima podrazumijevate ovo drugo. Pravila u sustavu tako su definirana da se sve osobe u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju pojavljuju na listi potencijalnih ocjenjivača, no bez obzira na to, ocjenu bi sukladno našim pravilima smio unositi samo nositelj kolegija pod svojim imenom:

http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc

Zašto se vanjski suradnici u nekim situacijama nalaze u popisu ocjenjivača? Radi se o tome da su osobe u nenastavnom zvanju ponekad mentori završnog ili diplomskog rada za koje se u sustavu traži evidentirano nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje jer inače nije moguće unijeti evidenciju završetka studija. U skladu s odlukama Fakultetskog Vijeća Filozofskog fakulteta

http://www.ffzg.hr/files/005393_1.doc čl. 5 i

http://www.ffzg.hr/files/009990_1.doc čl. 3)

mentor u izradi završnog/diplomskog rada može biti i osoba u suradničkom zvanju ukoliko ima magisterij ili doktorat znanosti. Da bi to bilo provedivo u ISVU, u sustavu na zahtjev odsjeka takvim osobama u ISVU, a prema dogovoru s jednom od prošlih Uprava evidentiramo priručno “zvanje” “mentor” koje sustav tretira kao nastavno zvanje i time je zadovoljeno pravilo, ali ta evidencija kao nuspojavu ima da se osobi evidentiranoj u sustavu gubi podatak o stvarnom nenastavnom zvanju (npr. ako je netko asistent, za provedbu interne odluke da osoba bude mentor zvanje postaje u sustavu “mentor”, podatak se kopira na mjesto podatka o nenastavnom zvanju). Također, osoba evidentirana kao “mentor” pojavljuje se na listi ocjenjivača na svakom kolegiju na kojem je izvođač. Nije se to željelo postići, no ne može se izbjeći pa osoba koja je u nenastavnom zvanju u sustavu zavedena kao “mentor” treba biti svjesna zašto se nalazi na listi ocjenjivača i voditi računa da ne unosi ocjene pod svojim imenom. Ukoliko postoji neki dodatan problem koji ne potpada pod ovu kategoriju, molimo Vas da nam uz imena i prezimena nastavnika javite šifre predmeta i nazive pa ćemo provjeriti o čemu se radi.

STUDENTI BEZ PRAVA NA POTPIS, PONOVNI UPIS KOLEGIJA

Poštovani, na Nastavničkom portalu postoji mogućnost postavljanja/ukidanja zabrane samo za aktualnu akademsku godinu. Administriranje zabrana u prethodnim godinama može riješiti tajnica koja ima ovlasti rada s ispitnom evidencijom u ISVU. Referada nema ovlasti za to.


Poštovani, zabunom sam u svojem Nastavničkom portalu svim studentima mojeg kolegija u rubrici Popis studenata stavio oznaku: “ponovo upisati komponentu – neispunjenje nastavnih obveza“. Nisam uspio sam otkloniti tu oznaju pa Vas molim za pomoć da se ona ukloni. Također Vas molim da mi kažete ima li načina da se studentu označi zabrana dobivanja bodova zbog neizvršenih obveza na kolegiju, koja se može ukloniti nakon što ih student izvrši. Napominjem da na tom kolegiju nema ispita. Sa srdačnim pozdravima.

Poštovani, postavljene zabrane moguće je ukloniti i preko Nastavničkog portala ako su postavljene unutar tekuće akademske godine. Postupak je sljedeći:

 • U izborniku “Ispit”>”Studenti bez prava na potpis iz predmeta” najprije odaberite kolegij
 • Kvačica moji studenti ne bi trebala biti uključena
 • Studente kojima je postavljena zabrana trebali biste vidjeti u popisu s dodatkom bijele kvačice unutar malog kvadratića ispod desnog stupca “Zabrana” koji ukazuje da trenutno imaju zabranu
 • Za sve kojima zabranu želite ukloniti potrebno je lijevim klikom odznačiti zabranu, odnosno, ukloniti kvačicu
 • Nakon što ste ažurirali potrebne podatke, odabirom opcije “Spremi izmjene” (bijeli gumb iznad zaglavlja stupca “Zabrane”) uklonit ćete zabranu svim kojima ste odznačili kvačicu u kvadratiću
 • Isti je postupak i za novo postavljanje zabrane, samo što tada treba označiti kvačicu omjesto odznačiti
 • Ako je više studenata upisano (na primjer više od 25) potebno je opcijom “Paging”/”Straničenje” u dnu desno prebaciti se u nastavak popisa i ponoviti postupak

Poštovani, studentica je dva puta je upisivala obavezni predmet, prvi put ak. god. 2019/20. (zim. sem.), ali nije stekla status “odslušan predmet”. Nekoliko mjeseci nakon posljednjeg slušanja kolegija (z.z. 2020/21.), poslala je nadoknadni rad za stjecanje statusa “odslušan kolegij” koji sam imao namjeru priznati, bez obzira na prekomjerno kašnjenje. Nadoknadni rad je poslala na posljednji dan prošle ak. god. Pozvao sam kolegicu na konzultacije s početkom nastave u ovom zim. semestru, međutim u popisu studenata bez prava na potpis nisam našao ime kolegice Raguž. Molio bih vas za pomoć i uputu o postupanju. Mogu li ukinuti zabranu potpisa za kolegicu tako da dobije mogućnost pristupa završnom ispitu iz kolegija ili je potrebno neko drugo rješenje, budući da je dvaput upisivala kolegij. Zahvaljujem unaprijed na Vašem odgovoru, srdačan pozdrav.

Poštovani, hvala Vam na svim podacima i na detaljnom opisu. Provjerio sam situaciju, zasigurno se radi o tome što smo nedavno ušli u novu akademsku godinu, a studentici je posljednja zabrana iz kolegija postavljena u prošlu akademsku godinu. Nastavnički portal tako je uređen da svi nastavnici mogu postavljati i uklanjati zabrane samo unutar aktualne akademske godine, zato više ne vidite opciju uklanjanja zabrane. Zabranu je i dalje moguće ukloniti, molim Vas da se javite tajnici Odsjeka koja za sve odsječke kolegije ima za to potrebne ovlasti.

PROBLEMI S PRISTUPOM NASTAVNIČKOM PORTALU

Poštovani, od prošlog tjedna ne mogu pristupiti Nastavničkom portalu. Sustav dojavljuje da je lozinka neispravna. Pokušala sam ju promijeniti prema uputama na stranici aai.ffzg.hr za ISVU pomoć, ali mi ni to ne da.

Poštovana, ako se ni na stranici aai.ffzg.hr niste uspjeli prijaviti s Vašim AAI korisničkim podacima za Filozofski fakultet, novu lozinku možete dobiti od naše Službe za informatiku (soba 129) ili na e-mail adresi racuni@ffzg.hr. Molimo Vas da nam za svaki slučaj javite korisničko ime s kojim ste se pokušali spojiti i na aai.ffzg.hr stranicu i u Nastavnički portal, da provjerimo da li je sve ispravno pridruženo u ISVU. Ponekad se može dogoditi da nastavnik ima dva AAI identiteta s dvije različite ustanove i pokušaj prijave u Nastavnički portal nije uspješan jer je drugi AAI pridružen u ISVU kao zadani.


Poštovani, ne mogu otvoriti Nastavnički portal u ISVU. Možete li mi pomoći? Srdačan pozdrav

Poštovana, molimo Vas pojašnjenje u kojem koraku je zapelo, da li Vam sustav možda dojavljuje poruku o neispravnim korisničkim podacima? Nastavnički portal dostupan je na poveznici https://www.isvu.hr/nastavnickiportal  Upute se nalaze na poveznici https://wiki.srce.hr/x/T4IkB


Poštovani, ne mogu pristupiti Nastavničkom portalu. Šaljem kopiju linka koji mi otvara samo bijelu stranicu, umjesto da me traži korisničko ime i lozinku. Pokušala sam jedno desetak puta, no nisam uspjela doći dalje od naslovne stranice Nastavničkog portala (bilo preko Mozille, bilo preko M Edge-a)… Na drugim mjestima na koja se također logiramo AAI@Edu identitetom (npr. Omega) sve radi normalno.

Poštovana, ne možemo reproducirati pogrešku koju opisujete, a isključili smo mogućnost da se pogreška javlja samo kada se vi spajate tako što smo utvrdili da su svi podaci koji utječu na Vaše spajanje u ISVU uredno evidentirani. To znači da pogreska ne nastaje zbog problema u ISVU jer bi se onda svi korisnici koji se spajaju na Nastavnički portal (pa i mi) susreli s istom pogreškom. Problemi mogu biti različiti, ali u ovoj situaciji gotovo sigurno nisu vezani uz sam ISVU sustav, već prije uz računalo, internet preglednik, vezu preko koje se spajate na internet i sl. Pokušajte se spojiti na Nastavnički portal na nekom drugom računalu pa ćete odmah znati je li problem s vašim računalom. Možemo Vam pokušati pomoći ako je problem u ISVU, ali nećemo Vam moći pomoći ako je problem s računalom, nego će tada biti bolje za pomoć upitati Informatičku službu.


Poštovana, molim ako možete odgovoriti na sljedeće pitanje vezano uz upis u ISVU: studentica je prošle godine slušala kolegij, ali ga nije pohađala zbog zdravstvenih tegoba, niti položila. Sada ga ponovno sluša. Može li se ona ponovno upisati u ISVU na ovaj kolegij, odnosno kako riješiti?

Poštovana, da bi se u ISVU evidentiralo da studentica mora ponovo slušati kolegij, potrebno joj je za prethodni upis kolegija postaviti tzv. zabranu potpisa. S obzirom da je riječ o prošloj akademskoj godini, ako studentica već nije prijavljivala ispit zabranu potpisa u ISVU može evidentirati pa se možete javiti tajnici sa šifrom kolegija i JMBAG-om studentice. Nakon postavljanja zabrane potpisa studentica mora ponovno upisati kolegij. To bi se inače dogodilo automatski pri upisu preko Studomata da je zabrana postojala evidentirana, u ovom se trenutku upis na kolegij mora obaviti u referadi jer su prije tjedan dana završili upisi na kolegije preko Studomata.


Poštovana, pokušala sam ući na Nastavnički portal, ali mi se ne otvara. Oprostite na smetnji…

Poštovana, koliko mogu vidjeti u ISVU, sve je u redu s vašim podacima – AAI je upisan i to je zapravo sve što je potrebno da biste ušli na Nastavnički portal. Predlažem da ipak provjerite točnost svojih AAI podataka na web stranici aai.ffzg.hr Naime, tako ćemo znati je li problem u ISVU ili u AAI. Ako na tu stranicu možete ući s podacima koje znate, onda nam se javite da pokušamo utvrditi gdje je u ISVU problem. A ako ne možete, onda se javite u Informaticku službu, soba a-129, e-mail: racuni@ffzg.hr da Vam izdaju novu lozinku. Srdačno.


Poštovani, asistentica sam na odsjeku, no još uvijek nemam pristup ISVU. Pokušala sam se ulogirati, no piše da za to nisam ovlaštena. Možete li mi, molim Vas, pomoći po tom pitanju, kako bih što prije mogla ispuniti podatke potrebne za anketu?

Poštovana, za pristup Nastavničkom portalu molimo Vas da sa poveznice

https://isvu.ffzg.unizg.hr/radno/IzjavaOCuvanjuTajnostiPodataka.pdf

preuzmete, isprintate, ispunite, potpišete Izjavu o čuvanju tajnosti podataka te nam je skeniranu vratite na naš e-mail koju uobičajeno svi korisnici Nastavničkog portala potpisuju, ne nalazim da smo od Vas do sada zaprimili izjavu.

UNOS TEME, OBRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA, NEPODRŽANI ZNAKOVI,

INTERDISCIPLINARNI RADOVI

Poštovani, kad odem pod Završetak studija / Teme / Studenti, vidim da je tema povezana sa studenticom. Ali kad odem pod Završetak studija / Zadaci, ne prikazuje mi se ta tema pa ne mogu unijeti zapisnik s obrane. Pod Zadaci stoji samo jedna stara tema čija obrana je bila prije 2 mjeseca. Dakle, moje je pitanje kako unijeti zapisnik s obrane? Hvala puno i pozdrav

Poštovana, problem je bio u prošlogodišnjem datumu koji je u međuvremenu tajnica ispravila i time je problem, nadam se, riješen. Sada biste trebali moći nastaviti evidenciju obrane na Nastavničkom portalu. To se može napraviti u okviru Obrana završnog/diplomskog rada na način da se doda nova obrana klikom na “Dodaj novu obranu“. Svakako javite ukoliko ponovno naiđete na problem.


Poštovani, ne mogu doći do obrasca za obranu diplomskog rada prema uputama koje sam dobio od tajnice. Prema uputama, nakon što odsječke tajnice unesu temu i s njom povežu studenta i mentora:

Jednostavan put do obrasca za obranu diplomskog rada je Nastavnički portal > “Završetak studija” > “Zadaci” > “Obrana” > “Pregled”/”Izmjena ili Zapisnik”. Poveznica “Završetak studija” otvara padajući niz u kojem izaberete poveznicu “Zadaci” na kojoj se prikazuju svi diplomski radovi za koje ste prijavljeni kao mentori u tekućoj akademskoj godini. Jednostavno pronađete naslov rada/teme koju želite i “kliknete” na “Obrana”. Na ekranu biste trebali vidjeti dostupnu opciju “Pregled/Izmjena”. “Klikom” na “Pregled/Izmjena” stižete do obrasca za obranu diplomskog rada. Ukoliko su podaci već uneseni možete jednostavno i isprintati Zapisnik (nije obavezno).”

Meni se ne javlja opcija  pregled/izmjena kojom bih došao da obrasca za obranu, nego dobivam opciju Dodaj novu obranu, gdje nema mjesta za pitanja i sl. Lijepo Vas molim da mi pomognete u rješavanju ovoga problema. Zahvaljujem. Srdačan pozdrav.

Poštovani, provjerit ćemo s tajnicom za svaki slučaj odgovara li evidentirani datum akademskoj godini i prema potrebi ispraviti. Za nastavak evidencije obrane na Nastavničkom portalu u okviru Obrana završnog/diplomskog rada potrebno je odabrati opciju “Dodaj novu obranu“. Na poveznici https://wiki.srce.hr/display/TUT/Zadaci nalaze se detaljne upute od Srce-a kako obaviti ovu evidenciju podataka. Molimo Vas da pokušate obaviti evidenciju uz pomoć ovih uputa. Svakako javite ukoliko ponovno naiđete na problem.


Poštovani, molim Vas ako mi možete pomoći s evidencijom obrane diplomskog rada studentice. Naime, ja sam unijela zapisnik u ISVU i napisala konačnu ocjenu obrane. Kad uđem u samu obranu, prikazuju mi se sva pitanja povjerenstva i konačna ocjena obrane rada, no kad pregledavam ‘status studenta’, diplomskom radu studentice nije pridružena ocjena. Molim Vas ako me možete uputiti trebam li još što napraviti u proceduri kako bi ocjena bila unesena u sustav. Srdačan pozdrav.

Poštovana, uz evidenciju obrane potrebno je obaviti još jednu paralelnu (ispitnu) evidenciju – unijeti ocjenu iz diplomskog rada kao kolegija. Na taj način kolegij diplomski rad postaje obavljen i stječu se propisani ECTS bodovi. Za unos ocjene na diplomski rad kao kolegij potrebno je slijedeće:

1. ulogirajte se sa svojim AAI korisničkim podacima u Nastavnički portal,

2. odaberite opciju “Ispit”>”Unos ocjena”

3. odaberite odgovarajući rok

4. zatim daberite “Usmeni” i pod “Konačna ocjena” unesite ocjenu obrane

5. pod “Ocjenjivač” odaberite svoje ime i prezime

6. pod datum ispita unesete datum obrane

7. na kraju odaberite “Potvrdi”


Poštovani, javljam se vezano uz interdisciplinarni diplomski rad studenta, ali i za buduće interdisciplinarne radove. Kako se to unosi u sustav? Trebamo li za interdisciplinarne radove dvaput evidentirati obranu (članove komisije, njihova pitanja i ocjene)?

Poštovani, s obzirom da student piše jedan jedinstveni interdisciplinarni rad, evidentira se sukladno tome jedna tema i obrana. Vezano uz interdisciplinarne radove u nastavku su ključne informacije. Općenito, evidencija završetka jednopredmetnog ili dvopredmetnog studija koji u svojim definiranim parametrima prema izvedbenom planu sadrži diplomski ili završni rad sastoji se od dva dijela:

 • Evidencija konačne ocjene za kolegij(e) “Diplomski rad na studiju…” kojim se stječu ECTS bodovi
 • Evidencija obrane rada, u kojoj se unose tema, menotori i pitanja članova povjerenstva

 Ako je studij dvopredmetan, za svaki od studija (ako oba završavaju radom) radi se zasebna evidencija i student u pravilu piše dva završna ili diplomska rada. Kod Interdisciplinarnih radova, s obzirom da student piše jedan jedinstveni rad, dogovoreno je da se u ISVU to evidentira na sljedeći nači:

 • Evidencija konačne ocjene za kolegij “Diplomski rad…” na oba dvopredmetna studija
 • Evidencija obrane evidentira se na jednom od dva studija, uobičajeno na onom čijem odsjeku pripada glavni mentor.
 • Na drugom studiju evidentira se u tajništvu “oslobođenje od izrade završnog diplomskog rada” koje bi u ovom slučaju bilo ne stvarno oslobođenje, nego premosnica da se sustavu kaže informacija da više ne postoji dug prema diplomskom ili završnom radu na drugom studiju koji se prema parametrima studija zahtijeva, kako bi naposljetku bilo moguće evidentirati završetak studija studenta.

Na zavšnom dokumentu interdisciplinarni rad prikazuje se na način da se uz jedan od dva studija vide tema rada i mentor, uz drugi ne stoji napomena o oslobođenju, nego je upisana samo crtica. Zato je u ovom postupku posebno važan odmah na početku međusobni dogovor oba tajništva, koja tajnica će evidentirati temu i pridružiti je studentu i mentoru, a koja će evidentirati oslobođenje izrade rada.

POSEBNI I NEDOPUŠTENI ZNAKOVI, IZMJENA PODATAKA

Poštovani, već dva dana pokušavam upisati novu temu diplomskog rada u ISVU, no konstantno mi se pokazuje upozorenje o korištenju nedozvoljenih znakova (prikaz zaslona u privitku). Molim pomoć i uputu o načinu rješavanja smetnje. Srdačno.

Poštovana, na žalost, postoje znakovi koje nije moguće koristiti u ISVU. Na poveznici

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/radno/nepodrzani_znakovi.docx

nalazi se popis tih u ISVU nedopuštenih znakova. Trebalo bi pokušati sa zamjenskim najsličnijim znakovima. Na sreću, uglavnom se radi o duljim crticama koje zamjenjuje običan minus “-“, zatim navodnicima raznih vrsta koji imaju svoju uobičajenu zamjenu koja prolazi “…” Pokušajte koristiti zamjenske znakove.


Poštovani, trebala bih unijeti naslov teme završnog rada u ISVU. No, kada unesem sve podatke pojavi mi se poruka: “Zapis koji pokušavate evidentirati sadrži nedozvoljene znakove.” Možete li mi pomoći, kako mogu riješiti taj problem? Zahvaljujem Vam i srdačno Vas pozdravljam.

Poštovana, možda je najbolje da nam mailom pošaljete tekst koji pokušavate unijeti pa ćemo provjeriti koji znak nije dozvoljen za unos u ISVU i predložiti odgovarajući zamjenski znak koji ISVU podržava. Naime, tekst koji unosite u ISVU smije sadržavati samo znakove iz Windows kodne stranice za srednju Europu (Windows-1250), no nekih 20-ak znakova iz te tablice nisu podržani u ISVU: http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/radno/nepodrzani_znakovi.docx


Poštovani, nakon provjere podataka u Obeliksu, uočila sam da neki podatci nisu prihvaćeni u sustavu ISVU. Sve uočeno je navedeno u dokumentu u privitku, zasebno za preddiplomski i diplomski studij. Uglavnom se radi o nositeljima i izvođačima kolegija, a jedno je pitanje i načelne naravi (o šiframa kolegija, nalazi se na početku). Stojim Vam na raspolaganju za sva eventualna pojašnjenja i unaprijed zahvaljujem na odgovoru i korekcijama. Srdačan pozdrav.

Poštovana, hvala Vam na provjeri podataka. Na žalost u ISVU nisu podržani dijakritički znakovi “è”, stoga sam, da ne ostane upitnik nakon unosa, na svim mjestima upisao obično slovo “e”. Na studiju Francuskog jezika i književnosti mnogo je sličnih primjera. Vezano uz korekcije nastavnika, upravo je u tijeku postupak revizije za ponovnu dodjele ovlasti odsječkim koordinatorima temeljem kojih bi im opet bile omogućene izmjene nositelja i izvođača kolegija direktno u ISVU. Očekujemo da bismo već kroz tjedan dana opet mogli imati koordinatore s potrebnim ovlastima za korekcije nositelja/izvođača.


Poštovani, kako mogu promijeniti zvanje na Nastavničkom portalu (ili to činite vi)? Više nisam izvanredna nego redovita profesorica. Zahvaljujem.

Poštovana, podatak bi trebalo evidentirati u Obeliksu. Ažurirali smo podatak o promjeni zvanja u ISVU kako ste naveli i od sada ćete u Nastavničkom portalu vidjeti ispravno zvanje.


Poštovani,  primijetio sam da mi u ISVU sustavu i dalje stoji zvanje “izv. prof.”. Ja sam od ožujka u zvanju “red. prof.” pa molim korekciju na svim mjestima u ISVU sustavu gdje je to potrebno.

Poštovani, evidentirali smo u ISVU sve izmjene koje ste nam javili. Sve izmjene osobnih podataka trebalo bi unijeti kroz Obeliks, stanje u ISVU ažuriramo i sukladno prijavljenim izmjenama kroz Obeliks.


ONLINE ANKETA

Poštovani, znate li možda kada će se pokrenuti obrada anketa koje su se nedavno odvijale online? nedugo?

Poštovana, pokretanje obrade rezultata anketa predviđeno je nakon dovršetka ispitnog roka prema akademskom kalendaru.


Poštovani, imam pitanje vezano uz ankete. Izvodim seminarsku nastavu na obveznom kolegiju za koji sam zatražila anketiranje. Na tom kolegiju više izvođača drži predavanje i seminar. Zbog on-line nastave nismo dijelili studente u posebne grupe prošle godine, no ove godine idemo uživo pa pretpostavljam da taj raspored u svoju grupu trebam provesti.

Poštovana, tako je, da bi anketa za Vaš kolegij bila omogućena potrebno da na svim vrstama nastave na kojima izvodite nastavu rasporedite u pripadnu nastavnu grupu označenu na poveznici, ako postoje neke dvojbene, žuto osjenčane situacije (više izvođača na istoj vrsti nastave). Isto bi trebali učiniti i svi ostali izvođači zbog dvojbenih situacija. Vezano uz napomene na poveznici, za raspoređivanje studenata po grupama na Nastavničkom portalu potrebno je slijediti korake:

 • Pod “Predmet” > “Popis studenata” na označenom kolegiju potrebno je pod vrste nastave “Sve vrste nastave” najprije izmijeniti u pripadnu vrstu nastave
 • Zatim treba lijevim gumbom miša kliknuti na sliku olovčice desno i odabrati opciju “Uredi grupe”
 • Nakon toga u popisu studenata samo studentima kojima držite nastavu treba upisati grupu navedenu u žuto osjenčanom polju i lijevim gumbom miša za svakog studenta kliknuti desnu ikonicu “Spremi” nalik na disketu koja posivi nakon što se podaci spreme.

Nakon što studenti budu raspoređeni, bit će ispunjeni uvjeti da se anketa može pokrenuti.


Poštovani, nositeljica sam kolegija uključenog u anketu i držim ove godine na tom kolegiju predavanja i na toj vrsti nastave studenti su raspoređeni u grupe. Čini mi se da je situacija na koju upozoravate vezana uz vježbe i seminare za koje ni ne trebam evaluaciju. Trebam li onda nešto učiniti ili ne?

Poštovana, za predavanje je sve u redu, međutim, anketa će kroz ISVU biti dostupna samo studentima koji su na svakoj od vrsta nastave na kolegiju raspoređeni u grupe. Dakle, potrebno je da na isti način budu pridruženi i na seminaru i na vježbama od strane izvođača koji izvode te vrste nastave te će s obzirom na to i izvođači seminara i vježbi biti uključeni u anketu, i ako možda za njih inicjalno anketa nije zatražena.


Poštovani, provodi li se u ovom semestru anketa za sve nastavnike? Ako ne provodi, onda ne znam zašto kolegica i ja trebamo grupirati studente jer ni ona ni ja nismo posebno zatražili provođenje ankete. Hvala na odgovoru i srdačan pozdrav.

Poštovani, radi se o tome da online anketu kroz ISVU nije moguće provesti kao u olovci, ako na svakoj vrsti nastave kolegija studenti nisu raspoređeni u grupe uz pridodan postotak izvođenja nastave izvođača. Vaš odsjek je prijavio drugog nastavnika u plan za anketu toga kolegija na drugoj vrsti nastave, ali anketa ne bi bila omogućena ako svi nastavnici za svaku vrstu nastave ne rasporede studente u grupe u svima za nas dvojbenim situacijama zbog više izvođača na istoj vrsti nastave. Zato Vas molimo da o rasporedite studente u grupe prema uputama ili nam dojavite omjere (postotke) samo u slučaju da svim studentima i Vi i kolegica izvodite nastavu istim studantima. Ovaj opisani postupak neophodan je za provođenje ankete. Hvala Vam na razumijevanju.


Poštovani, obraćam Vam se vezano za upite zaprimljene od stranih lektora. Na svim kolegijima za koje se provodi anketa za naše lektore postoji samo jedna grupa studenata, tj. svi studenti slušaju sve nastavnike (lektore) i nisu podijeljeni u grupe. S obzirom na to, pretpostavljam da u Nastavničkom portalu ne treba ništa učiniti u vezi s podjelom studenata u grupe.

Poštovani, hvala Vam na pojašnjenju. Svi studenti, s obzirom da svi zajedno prisustvuju nastavi kod više lektora bit će pridodani istoj grupi LK1A, no s obzirom da postoji više lektora izvođača na istoj vrsti nastave LK, ne bi bilo u redu da pretpostavljamo postotke. Kako bismo točno evidentirali podatke u ISVU, molimo Vas da nam za svaki od kolegija ili dojavite postotke za lektore pa ćemo mi unijeti ili u ISVU uz grupu nastavnu grupu LK1A pridruženu svim lektorima sami ispravite udjele (postotke) u točne iznose.


Poštovani, predmet koji vodim ima dvije šifre koje sam redovno poslala na Vaš zahtjev. Posebna šifra je za studente upisane na FFZG, a posebna za studente upisane na PMF. Vi mi u svojoj tablici niste ponudili opcije za obje grupe ili šifre, već samo za šifru s FFZG-a. Što da radim sa studentima s PMF-a, jer kod njih ne mogu ništa? Molim Vas da ih upišete jer anketa bez njih nije potpuna iako ih je manje.

Poštovana, Filozofski fakultet može omogućiti anketu samo za studente našeg fakulteta koje možete vidjeti u Nastavničkom portalu. Za ostale studente anketu tehnički može omogućiti drugo visoko učilište, u ovom slučaju Prirodoslovno-matematički fakultet.

EVIDENCIJA ODRŽANE NASTAVE

Poštovani, uočio sam problem kod evidencije nastave na dva kolegija. Na prvi kolegij upisano je 30 studenata, no popis za evidenciju nastave ih prikazuje ukupno 27 tako da troje nije moguće uopće evidentirati. Isto tako, na drugom kolegiju prikazuje se 45 od 46 upisanih studenata u evidenciji nastave.

Poštovani, popis studenata koji vidite pri evidenciji održane nastave je popis onih studenata koji su na kolegij upisani u ISVU, a matično visoko učilište im je Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studente koji nisu na tom popisu, a pohađaju nastavu i upisani su na FF trebate uputiti da čim prije obave upis kolegija u ISVU.


Poštovani, na izbornom kolegiju koji izvodim u ovom semestru, sustav mi javlja pogrešku kad pokušam unijeti nastavu i javlja da nisam nositelj/izvođač, što jesam… Molim vas da to regulirate i javite mi kada se mogu prijaviti. Hvala.

Poštovana, provjerom u ISVU vidim da ste evidentirani kao izvođač i za predavanja i za seminare. Moguće da Vam poruku javlja jer nije dobro odabran semestar ili vrsta nastave? Da biste uspješno prisupili prozoru za unos održane nastave, za kolegij je potrebno prethodno odabrati akademsku godinu, odgovarajući semestar (zimski/ljetni) te odgovarajuću vrstu nastave. Ako ste sve točno ovako odabrali, a i dalje dobivate poruku pogreške, ljubazno molim da nam pošaljete sliku ekrana na kojoj se vidi što je odabrano kada Vam sustav dojavi poruku.


Postovani, imam problem s evidencijom studenata na kolegiju. Kad ih evidentiram, sustav mi ih ne nudi sve. Dakle, riječ je o postupku evidencije, pri kojem sustav nudi popis studenata, koje mi trebamo prozvati i označiti njihovu prisutnost. Meni sustav nudi nepotpun popis studenata. Drugi problem koji imam vezan je uz popisa studenata na predmetu. Sustav mi daje stari popis studenata, ne ovaj od ove godine. A kad ih evidentiram na nastavi, sustav mi nudi popis aktualnih studenata koji je ujedno nepotpun jer sam tražila od njih da se potpišu na papir, i onda sam ih nakon nastave evidentirala, pa sam vidjela da neka imena nedostaju na popisu koji sustav nudi – studenti su bili na nastavi, a nema ih u sustavu koji evidencija nudi. Hvala Vam unaprijed na odgovoru.

Poštovana, studente koji nisu obavili upis na kolegij u ISVU, a dolaze na nastavu, nećete ni moći vidjeti na popisu preko Nastavničkog portala nego te studente trebate uputiti da obave upis na kolegij – preko Studomata ili ručno u referadi – i tek tada će i oni biti upisani i vidjet ćete ih na popisu. Bez upisa na kolegij u ISVU studenti neće moći prijaviti ispit iz kolegija. Dvoje od devet upisanih studenata ne pohađaju nastavu nego im je taj kolegij ove godine zbog promjene studija dodan na upisni list kao priznata obaveza koju su odradili prethodnih godina. Preostalih sedam studenata se nalazi i na popisu za evidenciju održane nastave. Ako želite dobiti popis samo onih studenata koji u ovom semestru kolegij imaju upisan (a ne priznat ili obavljen), trebate koristiti opciju ‘Trenutno stanje na predmetu’, a zatim odabrati dohvat za status ‘upisana komponenta’ Javite ako i dalje nailazite na probleme kod dohvata popisa studenata.

RAZNO

Poštovani, možete li mi, molim Vas nekako nabaviti e-mail adrese studenata (popis u privitku) kako bi im mogao poslati jednu obavijest? Naravno trebale bi mi njihove službene adrese sa domenom ffzg.hr

Poštovani, do službenih email adresa studenata upisanih na vaš kolegij možete doći na Nastavničkom portalu, gdje uz popis studenata postoji opcija “Excel”.


Poštovani, meni zanima je li postoje možda engleski priručnik ili neka dokumentacija za Nastavnički portal na engleskom. Teško mi je snalaziti se u tom portalu a jezična barijera to ne olakšava… Znam da sve mogu prevoditi putem google translatea, ali to treba vremena. Sigurno nisam jedina strana lektorica, kojoj treba prevod?

Poštovanje, na žalost ništa bolje od Google prevoditelja trenutno Vam ne mogu preporučiti. Postoje stranice s uputama za Nastavnički portal na hrvatskom jeziku:

https://www.srce.unizg.hr/isvu-moduli/nastavnicki-portal

No, kada biste tu poveznicu kopirali u Google prevoditelj, nastale bi poveznice na upute na engleskom jeziku: https://www-srce-unizg-hr.translate.goog/isvu-moduli/nastavnicki-portal?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=hr&_x_tr_pto=wapp

Može i na njemačkom jeziku: https://www-srce-unizg-hr.translate.goog/isvu-moduli/nastavnicki-portal?_x_tr_sl=hr&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=hr&_x_tr_pto=wapp

Na sličan način također i na bilo kojem drugom predviđenom jeziku. Prijavit ću Vaš prijedlog našem Centru potpore ISVU, možda jednom u budućnosti Nastavnički portal bude i na stranom jeziku.

P.S. Centar potpore ISVU javio nam je da je zapisao prijedlog za poboljšanje.


Poštovani, na Nastavničkom portalu, na predmetima koje izvodim, ne vidim studente s Akademije likovnih umjetnosti koji su sigurno upisali kolegij. Možete li mi pomoći? Znam da kolege na istom Odsjeku vide studente ALU bez problema. Srdačan pozdrav,

Poštovana, ako su studenti kojima je Akademija likovnih umjetnosti matični fakultet, ne možete ih vidjeti na Nastavničkom portalu među drugim upisanim studentima s Filozofskog fakulteta pod Filozofskim fakultetom jer ne vidimo druge ustanove i njihove podatke i studente. Ako je takva situacija, trebali biste se javiti na Akademiju likovnih umjetnosti administraciji za ISVU i zamoliti ih dodjelu ovlasti. Tada biste na Nastavničkom portalu imali opciju prijave pod drugu ustanovu i ako bi Vam dozvole bile ispravno dodijeljene, te studente biste vidjeli u posebnom popisu pod istoimenim kolegijem s različitom šifrom.


Poštovani, primila sam obavijest o održavanju ISVU webinara o Nastavničkom portalu na kojem nisam mogla prisustvovati jer sam u to vrijeme održavala nastavu. Postoji li mogućnost naknadnog  pregleda održanog webinara?

Poštovana, snimke i prezentacije svih održanih webinara dostupne na: https://wiki.srce.hr/x/bYB3Aw

Ako imate teme, ideje i prijedloge za webinare koji bismo mogli predložiti Centru potpore ISVU, molimo Vas javite nam na isvu@ffzg.hr


Poštovani, poslijedoktorand sam na odsjeku, pišem Vam u vezi Nastavničkog portala. Naime, popis predmeta mi je svake godine sve veći i molio bih Vas radi preglednosti da mi s popisa maknete predmete koje sam naveo. Niti jednom od tih kolegija nisam bio nositelj niti sam provodio ispite. Bio sam tek izvođač. Nema nikakve šanse da u budućnosti ikada više izvodim neki od tih kolegija. Stoga stvarno nema smisla da mi budu na popisu i molio bih Vas da me maknete s njih.

Poštovani, sve dozvole za kolegije kolegije koji se više ne izvode dodijeljene su Vam zbog toga što ste bili evidentirani kao izvođač na nekoj od prethodnih akademskih godina kada su se izvodili. S obzirom da niti na jednom od tih kolegija koje ste nam naveli niste bili nositelj niti ste provodili ispite i s obzirom da u akademskoj godini 2021./2022. niste evidentirani ni kao izvođač niti kao nositelj bilo kojeg od kolegija koje ste naveli, uklonjene su Vam dozvole i od sada Vam ti kolegiji više ne bi trebali biti vidljivi na Nastavničkom portalu.


Poštovani, na moj izborni kolegij upisano je 26 studenata. Budući da je granica 25, molim Vas da više nikoga ne upisujete. Ja sam bila dopustila 2-3 studentima, ali u trenutku kad je na kolegij bilo upisano znatno manje od 25 studenata i rekla sam im da odmah odu obaviti ručni upis. To znači da ti studenti neće biti u ISVU, da su odmah u ISVU (ali ručno upisani) ili čak da će ipak biti u ISVU, ali kasnije pa se zato može dogoditi da ih je više? Pozdrav.

Poštovana, mi ne upisujemo studente na kolegije pa tako ništa po tom pitanju ne možemo učiniti. Studenti sami upisuju kolegije preko Studomata, a na taj način nije moguće prekoračiti evidentiranu kvotu. Prekoraćenje kvote moguće je samo kada student upisuje kolegij ručno uz potvrdu nastavnika koja zapravo znači da se studentu dopušta upis potencijalno mimo kvote. I ako ste studente uputili na ručni (klasični) upis, u vrijeme upisa znatnije su gužve i pitanje je u kojem trenutku su dospjeli na red pa se do tada kvota možda već popunila preko Studomata. I na kraju, čak i kada imaju potvrdu, to ne znači da će u konačnici ti studenti biti i upisani na kolegij, jer možda nemaju preduvjete, možda odustanu zbog kolizije u rasporedu, itd.


Poštovani, molim vas koja mi je šifra kolegija na Omegi? Hvala i srdačan pozdrav.

Poštovana, možemo pomoći samo za ISVU šifre koje i sami možete vidjeti na Nastavničkom portalu. S Omegom nismo u doticaju, molimo provjerite s nadležnima za Omegu.


Poštovani, javljam vam se kao odsječki voditelj upisa na diplomski studij. Konkretno zadužen urediti status studenata s propisanim razlikovnim predmetima/ispitima. Da puno ne kompliciram, zanima me je li Ured za ISVU prava adresa za Molbu o reguliranju tih kvota? Za pojašnjenje upita dodajem da do prije dvije godine nismo imali unos tih kolegija u ISVU sustav, a još je prošle godine taj postupak vodila naša odsječka tajnica. Drugim riječima, ovo mi je prvi put da moram riješavati problem. Ispričavam se ako se raspitujem na pogrešnoj adresi. Kako god bilo, prodekanica za nastavu me uputila na vas pa vam se stoga i javljam. Da se vratim na konkretno pitanje: ukoliko se razlikovni ispiti riješavaju na način da vi u ISVU sustavu jednostavno – na tragu naše molbe – otvorite za studente dodijeljene predmete, javite mi molim vas koji vam sve podatci o studentima/ispitima trebaju. Ako je, pak, procedura drugačija, javite mi, molim vas, što mi je činiti. Zahvaljujući unaprijed.

Poštovani, vezano uz razlikovne kolegije, i ako ne sudjelujemo direktno u postupku upisa i Molbama za reguliranje kvota mogu načelno pojasniti dio problematike vezan uz ISVU evidenciju. Dok nisu ukinuti klasični indeksi, razlikovni kolegiji nisu se vodili kroz ISVU, no, s obzirom da više nemamo indekse u koje su se kao prije bilježili rezultati upisanih i položenih razlikovnih kolegija, jedna od prošlih Uprava donijela je odluku koja je prethodila ukidanju indeksa, da se razlikovni studiji vode kroz ISVU sustav. U tu svrhu u ISVU je evidentiran novi “studij” pod šifrom 800 koji se zove “Razlikovni program”. Ne radi se o redovitom studiju u smislu da student mora imati evidentirana prava na njemu u tekućoj akad. godini, već o dodatnom programu uz upisani redovni studij koji je samo gnijezdo za upis razlikovnih kolegija koji su kasnije opet gnijezdo za unos ocjena. Prema definiranim parametrima, razlikovni program traje jednu godinu, a jednu ima pravo student “ponavljati”. Osim Studentske službe i tajnice odsjeka imaju uvid da li ima i koje akademske godine student ima upisan “Razlikovni program” i koje je razlikovne kolegije u sklopu tog programa upisao.

Razlikovni kolegiji trebali bi uobičajeno biti kolegiji koji su dio nekog od redovitih nastavnih programa pa ih u tom slučaju studenti kao i svaki drugi ispit prijavljuju Studomatom, a nastavnici im potom unose rezultate na Nastavničkom portalu kao i kod svakog drugog ispita. Tu ne bi trebalo za razlikovne kolegije nikakve posebne rokove otvarati u tajništvu. Ako se studentu oduži polaganje određenih razlikovnih kolegija koji su dio nekog nastavnog programa, nakon dvije godine ne može više sam prijavljivati ispite Studomatom već se za pomoć treba javiti odsječkoj tajnici.

Ako je riječ o nekim specifičnostima u smislu da je studentu potrebno upisati neki razlikovni kolegij koji u ISVU ne postoji kao dio nekog nastavnog programa i samim time nije pod administracijom na odsjeku, kao i sve druge kolegije koji nisu dio redovitog nastavnog programa, u ISVU ih za pojedine studente evidentira i upisuje Studentska služba s ustrojstvenom jedinicom “Priznavanje kolegija” koja potom temeljem dokumentacije postupkom priznavanja ispita može evidentirati i obavljenost takvih kolegija.