Category Archives: Uncategorized

Online anketa o procjeni rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2022/2023.

Online anketa o procjeni rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2022/2023. dostupna je preko Studomata od ponedjeljka 16. siječnja do petka 29. siječnja 2023.

Anketa na Studomatu je anonimna. Studenti su pozvani odazvati se u što većem broju i time izravno pridonijeti poboljšanju kvalitete nastave na našem Fakultetu.

Upute za korištenje opcije izbornika Anketa na Studomatu nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://wiki.srce.hr/display/TUT/Anketa+na+Studomatu

Ako iz nekog razloga anketa za određeni kolegij nije dostupna, obratite se za pomoć nastavniku koji izvodi kolegij.

Često postavljana pitanja

UNOS OCJENA, OCJENJIVAČI KOLEGIJA I PRIJAVE ISPITA

Poštovani, vanjska sam suradnica na na kolegiju i nikako ne mogu unijeti ocjene studentima u ISVU sustavu. Odaberem kao ispitivačicu nositeljicu kolegija, s obzirom da ja nisam ponuđena. Možete li, molim Vas, provjeriti imam li ovlasti za isto ili to može samo nositeljica kolegija? Puno hvala.

Poštovana, nastavnik koji se prijavi u Nastavnički portal može kao ocjenjivača evidentirati samo sebe, a ocjenjivač mora biti nositelj kolegija. Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija nalazi se na poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc

Uvidom u podatke ne nalazim da ste evidentirani kao nositelj kolegija, a također i u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zavnju potrebnom za unos ocjena. Iz tog razloga Vam sustav ne nudi mogućnost unosa ocjena.


Poštovani, molim Vas za pomoć u vezi s evidencijom o ispitima. Radi se o upisivanju 0 (neizlazaka) studentima koji nisu izašli na ispit u nešto davnija vremena (preklani i još prije), nastavnik nije upisao nulu na roku na koji nije izašao, a student je u međuvremenu završio studij, preddiplomski ili diplomski. U takvim situacijama sustav sada više ne dozvoljava upis nule (jer ‘student’ to više nije).

Poštovana, preko Nastavničkog portala od nedavno je omogućena opcija unosa nule (neizlaska) na ispitnom roku prije nego je student položio kolegij čak i u situaciji kada student ima evidentiran završetak studija. Ako je došlo do problema, nezahvalno je općenito nagađati što bi mogao biti uzrok tome. Ponekad je definirano da kolegij ima pismeni ispit pa možda pod rezultate pismenih treba unijeti neizlazak i time riješiti situaciju jer u tom slučaju se ne unosi rezultat usmenog ispita. No, da ne bismo nagađali, ukoliko nikako ne uspijevate unijeti podatak o neizlasku (nulu), ljubazno Vas molimo da nam javite šifru kolegija, datum ispitnog roka te ime i prezime studenta kod kojeg ste naišli na problem. Ako Vam sustav dojavljuje neku poruku, molim Vas u problematičnoj situaciji pritisnite u gornjem desnom uglu tipku “Print Screen” i zalijepite u Word te nam pošaljite kao prilog e-maila da možemo provjeriti situaciju.


Poštovani, zabunom sam unijela ocjenu studentici koja nije izašla na ispit i ne znam kako se briše ocjena u NP. Naime, u starome je to jednostavno funkcioniralo.

Poštovana, za brisanje ocjene je kao i do sada potrebno obrisati tri podatka: ocjenjivača, datum ispita (potrebno je odabrati praznu kućicu) i konačnu ocjenu. Pod “Ispit”>”Unos ocjena”.

Nakon što dohvatite kolegij, datum roka i studenticu potrebno je obrisati sljedeće podatke na način:

 • Ocjenjivač – uklonite (pomoću X)
 • Datum ispita – odabrati opciju poništi u dnu kalendara; treba mišem otklizati jer je možda ostalo nevidljivo
 • Konačna ocjena – obrišite podatak

Nakon prihvata sustav bi trebao dojaviti sljedeću poruku u zelenom okviru: “Obrisali ste podatke za studenta … (JMBAG)”  Detaljne upute o ovom postupku nalaze se na mrežnim stranicama SRCE-a na poveznici https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=69501553

Nadam se da ćete uspjeti. Ako se brisanje ocjene ne odvija na opisani način, molimo Vas pošaljite nam sliku ekrana pa ćemo je proslijediti Centru potpore ISVU.


Poštovani, obraćam vam se zbog problema koji imam oko unosa ocjena za kolegij. Naime, pored rubrike s ocjenom nema potvrde o unosu ocjene pa ocjena ne ostaje zabilježena.

Poštovana, molimo Vas da pokušate razvući desnu stranu ekrana Nastavničkog portala, stupac “Potvrdi” trebao bi se pojaviti. Ukoliko ni to neće pomoći, istovremenim zadržavanjem tipke CTRL i pomicanjem srednje tipke miša gore i dolje povećava se, odnosno, smanjuje slika i vidljivost opcija. To bi trebalo pomoći.


Poštovani, zanima me što moram upisati ako je student/ica pao ispit – ocjenu 1 ili 0?

Također, zanima me da li u oba slučaja (1 i 0) ima mogućnost ponovne prijave ispita?

Poštovani, pad na ispitu bilježi se u sustavu ocjenom 1 (ili slovom N ako je ocjena opisna), a nula se upisuje ako student nije pristupio ispitu. Da, student se može prijaviti i na neki od sljedećih rokova sve dok mu nije evidentirana pozitivna ocjena i dok ne iskoristi osam prijava.


Poštovani, na novom portalu ne uspijevam pronaći studente drugog visokog učilišta s kojima odsjek ima zajednički studij. Možete li me uputiti gdje mogu dohvatiti njihove prijave na ispit?

Poštovana, studente drugih visokih učilišta, ukoliko su Vam dodijeljene potrebne ovlasti za drugo visoko učilište u Nastavničkom portalu, mogli biste dohvatiti tako da kod prijave najprije odaberete drugo visoko učilište kojem pripadaju studenti, oni bi se u tom slučaju svakako nalazili na odvojenom popisu pod posebnom šifrom koju mi ne vidimo. Ukoliko ne vidite studente na opisani način, upućujem Vas da se javite administratoru za ISVU na drugom visokom učilištu.


Poštovana, izvodim kolegij i u Nastavničkom portalu ne mogu više, kao prije, odabrati ocjenjivača (nositelja kolegija). To su sada nova pravila ili je greška?

Poštovana, nekada doista jest bilo tehnički moguće da svaki izvođač isključivo na ime osobe u zvanju (nositelja kolegija) preko Nastavničkog portala može evidentirati konačnu ocjenu. Odlukom prošle Uprave zbog raznolikih problema koji su se tu pojavili to je promijenjeno za cijelu instituciju na način da samo nositelj kolegija na svoje ime može unositi podatke o ocjeni preko Nastavničkog portala. U iznimnim okolnostima ako je nositelj iz nekog razloga nedostupan, konačnu ocjenu može na ime nositelja unijeti i osoba s administratorskim ovlastima rada s ispitnom evidencijom u ISVU na odsjeku.


Poštovani, imam jedno tehničko pitanje. Naime, imala sam slučaj sa studentom koji je u panici nekoliko dana tvrdio da je prijavio ispit i dobio potvrdu da ga je prijavio, a onda da je prijava u sustavu jednostavno nestala. Da li je uopće tehnički moguće da se tako nešto dogodi?

Poštovana, i mi povremeno čujemo od studenata da im je prijava ‘nestala’, ali u par slučajeva koje smo ispitali sa Srcem (jer oni imaju pristup logovima u kojima je zapisana svaka aktivnost u ISVU) uvijek se radilo o tome da student zapravo ni nije prijavio ispit. Tajnica ima pregled svih prijava i odjava ispita studenata za kolegije na odsjeku. Zabilježena je svaka aktivnost pa se uvijek može provjeriti da netko nije slučajno obrisao prijavu, a tada se vidi i tko je i kada prijavu obrisao.


Poštovani, javljam se u vezi savjeta oko postupanja s upisivanjem ocjena za kolegij. Trenutno postoji samo jedan mogući ocjenjivač, a ta osoba je na porodiljnom. S obzirom da sustav meni neće dozvoliti unijeti ocjenu za taj kolegij pitanje je tko drugi može? Unaprijed hvala.

Poštovana, prodekanica nam je vezano uz Vaš upit dala sljedeću uputu: “U slučaju odsustva nastavnika, Pročelnik je dužan organizirati nesmetano odvijanje ispita i upisivanje ocjena iz kolegija koje je taj nastavnik predavao.” Tehnički bi se ova uputa mogla provesti tako da pročelnik/voditelj bude evidentiran kao nositelj ili izvođač te da obavi ispit i evidenciju ocjene ili da to riješi za Vas, preko ovlasti ‘povjera predavanja’, a vezano uz proceduru za dodjelu povjere predavanja, molim Vas provjerite informacije s upravom.


Poštovani, pišem Vam u vezi upisa ocjena u ISVU. Naime, iako se za sve moje kolegije održava pismeni ispit, ne uspijevam upisati ocjenu pod *unos pismeni*; javlja mi se obavijest da nije moguće unijeti ocjenu jer ne postoji pismeni ispit za navedeni rok. Stoga sam ocjene iz unijela u *unos usmeni* iako je riječ o pismenim ispitima. Zanimalo bi me na koji način se može riješiti ovaj problem. Unaprijed Vam zahvaljujem na odgovoru. Srdačan pozdrav.

Poštovana, evidencija ocjene iz pismenog ispita naknadno je uvedena kao mogućnost na Nastavničkom portalu. Zbog toga što nekih ranijih godina ta evidencija bila moguća isključivo preko aplikacije “Ispiti” u kojoj rade naše tajnice, većina se ispita na FF u ISVU do sada vodila isključivo kao usmeni ispit. O ovoj uvedenoj mogućnosti e-mailom smo obavijestili tajnice jer od njih kreće evidencija pismenog roka pa se možete obratiti svojoj tajnici za više informacija i dogovor oko daljnje evidencije ispita za Vaše kolegije.


Poštovani, zašto se na Nastavničkom portalu pojavljuje među izvođačima i prezime nastavnice koja nije izvođač?

Poštovana, ako netko tko nije izvođač već nositelj kolegija koji ne sudjeluje u izvođenju nastave ujedno ne bi bio evidentiran u popisu izvođača u ISVU, a pri tome ne postoji evidentiran drugi nositelj kolegija u potrebom zvanju, ne bi bilo moguće niti jednom studentu upisati ocjenu na ispitnom roku. Zato je potrebno kod svakog kolegija koji ima ispit u sustavu imati evidentiranog nositelja u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju kako bi ispitna evidencija bila omogućena. U sustavu postoje ugrađeni razni mehanizmi provjere temeljeni na pravilima Statuta, Pravilnika… a jedan od njih jest da ocjenu može unijeti samo osoba u nastavnom ili znanstveno nastavnom zvanju. Imamo mnoštvo kolegija koje možda u cijelosti izvode osobe u suradničkom zvanju, no ne bi same mogle unositi ocjene u Nastavničkom portalu, prema odluci prošle Uprave čak ni na ima nositelja (nekada je bilo to omogućeno). Zato je nužno da uz sve izvođeče u nenastavnom zvanju postoji kao izvođač (nositelj) evidentirana druga osoba u potrebnom nastavnom zvanju. Među dokumentima na našim web stranicama postoji Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija

 http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc u kojoj stoji navedeno da samo nositelj kolegija pod svojim imenom može ocijeniti studente. To je još strože pravilo nego što ISVU dopušta. Kada bi npr. postojala dva izvođača, svaki u nastavnom zvanju od kojih je samo jedan ujedno nositelj, trebalo bi ručno paziti da sve bude u skladu s našom odlukom jer bi sustav dopustio bilo kome od njih evidenciju ocjene.


Poštovani, uđem s lozinkom u ISVU, ali za sve moje kolegije nema popisa studenata koji su pristupali ispitu. Dakle, pod unos ocjena nema ponuđenog popisa. Srdačan pozdrav.

Poštovana, ne znam na žalost reći zašto u Nastavničkom portalu za kolegije i rokove koje ste naveli ne vidite prijavljene studente koji doista postoje prijavljeni (provjerili smo u aplikaciji). Pretpostavljam da Vam je bila uključena kvačica pod “Moji studenti“. Ako da, trebalo bi je svakako isključiti i pokušati ponovno vidjeti prijavljene studente. Nadam se da će to riješiti problem.


Poštovani, u vezi nemogućnosti upisa nule u isvu studentima koji su završili studij, takvih je primjera niz. Poruka je uvijek bila ista, npr: “Studentu nije moguće promijeniti ocjenu iz predmeta jer je predmet upisan na završenom paralelnom studiju studenta”.

Poštovana, hvala Vam na svim pojašnjenjima. Problem koji ste spomenuli i prema ranijoj komunikaciji datira iz prošle godinje, tako to doista jest tada funkcioniralo. No, sada imamo drugačiju situaciju. Početkom 2022. godine implementirano je rješenje kojim se omogućava evidentiranje nule na ranijem roku prije pozitivne ocjene studentima čak i ako su završili studij, ako nije bilo prethodno unesenog podatka. Sve je omogućeno sa svrhom kako bi se svi rezultati koji još nedostaju što jednostavnije mogli naknadno unijeti te ispitni rok mogao zaključati i time učiniti sigirnijim rezultate svih prijavljenih studenata. Molimo Vas, pokušajte se ponovno spojiti na Nastavnički portal i unijeti podatko o neizlascima studenata za koje Vam je sustav ranije dojavljivao poruku, tebalo bi sada funkcionirati. Ako iz nekog razloga naiđete na problem, molimo Vas da nam dojavite JMBAG, šifru kolegija i datum roka na kojem ste pokušali unijeti nulu, a niste uspjeli. Ti podaci bit će nam nužni u situaciji ako nam ne bi bilo razumljivo ponašanje sustava i s obzirom da puno toga sami ne možemo provjeriti ni popraviti, te podatke proslijedit ćemo Centru potpore ISVU i zamoliti za pomoć.

Poštovani, hvala vam na uputama i pomoći. Problem je doista riješen u dijelu slučajeva gdje je sada bilo moguće retrogradno upisati nulu za neizlazak na ispit u ISVU i studentima koji su završili studij, no i dalje to nije moguće u slučajevima gdje je student prijavio još jedan rok nakon onog iz kojeg je na koncu prihvatio ocjenu (v. 11 slučajeva u prilozima).

Poštovana, hvala Vam na svim poslanim slikama. Prijave nakon već položene ocjene posebna su kategorija. Dok je na svim prethodnim prijavama prije položene ocjene itekako poželjno preko Nastavničkog portala unijeti evidenciju neizlazaka i time upotpuniti ispitnu evidenciju, na prijavama nakon položene ocjene ne unose se nule već ih tajnica u postupku zaključavanja rokova periodički briše jer se inače ne može zaključati prethodni rok. Te prijave nastale su u vremenskom procjepu dok student još nije znao da li će položiti ili će ih trebati iskoristiti prijave. Studenti te prijave često sami ne obrišu kada jednom polože na prethodnom roku. Za sve takve situacije uputio bih Vas da se javite tajnici koja u aplikaciji ima u tu svrhu sve potrebne alate za brisanje takvih prijava, čak i ako je na njima evidentirana nula, čak i ako je student u međuvremenu završio studij.


Poštovani, prema uputi prodekanice nastavnici su krenuli unositi zaostale ocjene u ISVU, odnosno pisati 0 studentima koji se na roku nisu pojavili. Imamo niz situacija u kojima student prijavi dva ispitna roka iz jednog predmeta, položi na prvom i na taj mu se unese ocjena. Što je potrebno napraviti na ovom kasnijem roku? Može li mu se upisati ocjena 0, bez obzira što je student položio na ranijem roku?

Poštovani, prijave na roku nakon ocjene svakako treba obrisati da se rok može zaključati, ne upisuje se nula (0). Te zaostale prijave briše tajnica pomoću posebnih alata, ako ih studenti već sami nisu odjavili.


Poštovani, dio članova Odsjeka ima prijedlog koji bi riješio neke probleme s kojima se susrećemo zbog roka za prijavu i odjavu ispita. Može li se i na koji način poslati zamolba na SRCE da se u Nastavničkom portalu prikažu ti rokovi? Naime, u Studomatu se prikazuju. Možemo li ili moramo uključiti i prodekanice? Lijep pozdrav

Poštovani, hvala na prijedlogu, proslijeđen je Centru potpore ISVU na Srce. Zabilježen je pod nazivom “Implementirati prikaz vremena za prijavu i odjavu ispita”.

P.S. U međuvremenu je zabilježeni zahtjev implementiran u Nastavnički portal (kolovoz 2021.) te bi nakon toga svi nastavnici trebali vidjeti i kao i studenti prikaz vremena za prijavu i odjavu ispita. U slučaju da nije bilo dovoljno vremena za prijavu, postoje tehničke mogućnosti da se ta vremena još malo unaprijed pomaknu prema datumu ispita. Postoji li potreba za time, trebalo bi javiti tajnici podatke.


Poštovani, provjeravam smijem li ja kao jedina izvođačica na kolegiju, ali nisam i formalna nositeljica, upisivati ocjene studentima u ISVU? U statusu sam docentice. Moram li i formalno biti nositeljicom kolegija da bih mogla upisivati ocjene? Hvala na odgovoru.

Poštovana, na poveznici na fakultetskim web stranicama

http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc

nalazi se Odluka o nositeljima i izvođačima kolegija. Prema toj odluci samo na ime nositelja kolegija smije biti ocijenjen student, a odlukom prošle Uprave samo pod vlastitim imenom moguće je unijeti ocjenu preko Nastavničkog portala. ISVU sustav nije rigorozan u tom smislu (nisu ugrađene naše interne odluke u sustav koje bi trebalo “ručno” poštivati) te dopušta unos ocjene pod vlastitim imenom svakom nastavniku u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, bez obzira da li je ujedno zaveden kao nositelj u ISVU. No, prema Odluci iz priloga samo na ime nositelja smije biti upisana ocjena u ISVU. Nemamo informaciju da je itko ukinuo kasnije tu Odluku, trebali biste provjeriti s Upravom.


Poštovani, primijetili smo da se vanjski suradnici na kolegijima stavljaju pod ocjenjivače u ISVU. Neki se nastavnici “bune” zbog toga. Je li to nužno, budući da oni nemaju ovlasti ocjenjivanja, već samo izvođenja nekoliko sati na kolegiju?

Poštovana, hvala Vam na upitu, bit će malo opsežniji odgovor. Da se odmah u početku ne izgubimo u terminologiji, termin vanjski suradnk u ISVU nije vezan uz zvanje već je samo informacija sustavu da je osoba zaposlenik druge ustanove. U Mozvagu i u uobičajenoj komunikaciji s odsjecima pod vanjskim suradnicima podrazumijevaju se osobe koje nisu u nastavnom ili u znanstveno-nastavnom zvanju, nevezano uz status zaposlenja. Pretpostavljam da pod vanjskim suradnicima podrazumijevate ovo drugo. Pravila u sustavu tako su definirana da se sve osobe u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju pojavljuju na listi potencijalnih ocjenjivača, no bez obzira na to, ocjenu bi sukladno našim pravilima smio unositi samo nositelj kolegija pod svojim imenom:

http://www.ffzg.unizg.hr/files/005394_1.doc

Zašto se vanjski suradnici u nekim situacijama nalaze u popisu ocjenjivača? Radi se o tome da su osobe u nenastavnom zvanju ponekad mentori završnog ili diplomskog rada za koje se u sustavu traži evidentirano nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje jer inače nije moguće unijeti evidenciju završetka studija. U skladu s odlukama Fakultetskog Vijeća Filozofskog fakulteta

http://www.ffzg.hr/files/005393_1.doc čl. 5 i

http://www.ffzg.hr/files/009990_1.doc čl. 3)

mentor u izradi završnog/diplomskog rada može biti i osoba u suradničkom zvanju ukoliko ima magisterij ili doktorat znanosti. Da bi to bilo provedivo u ISVU, u sustavu na zahtjev odsjeka takvim osobama u ISVU, a prema dogovoru s jednom od prošlih Uprava evidentiramo priručno “zvanje” “mentor” koje sustav tretira kao nastavno zvanje i time je zadovoljeno pravilo, ali ta evidencija kao nuspojavu ima da se osobi evidentiranoj u sustavu gubi podatak o stvarnom nenastavnom zvanju (npr. ako je netko asistent, za provedbu interne odluke da osoba bude mentor zvanje postaje u sustavu “mentor”, podatak se kopira na mjesto podatka o nenastavnom zvanju). Također, osoba evidentirana kao “mentor” pojavljuje se na listi ocjenjivača na svakom kolegiju na kojem je izvođač. Nije se to željelo postići, no ne može se izbjeći pa osoba koja je u nenastavnom zvanju u sustavu zavedena kao “mentor” treba biti svjesna zašto se nalazi na listi ocjenjivača i voditi računa da ne unosi ocjene pod svojim imenom. Ukoliko postoji neki dodatan problem koji ne potpada pod ovu kategoriju, molimo Vas da nam uz imena i prezimena nastavnika javite šifre predmeta i nazive pa ćemo provjeriti o čemu se radi.

STUDENTI BEZ PRAVA NA POTPIS, PONOVNI UPIS KOLEGIJA

Poštovani, na Nastavničkom portalu postoji mogućnost postavljanja/ukidanja zabrane samo za aktualnu akademsku godinu. Administriranje zabrana u prethodnim godinama može riješiti tajnica koja ima ovlasti rada s ispitnom evidencijom u ISVU. Referada nema ovlasti za to.


Poštovani, zabunom sam u svojem Nastavničkom portalu svim studentima mojeg kolegija u rubrici Popis studenata stavio oznaku: “ponovo upisati komponentu – neispunjenje nastavnih obveza“. Nisam uspio sam otkloniti tu oznaju pa Vas molim za pomoć da se ona ukloni. Također Vas molim da mi kažete ima li načina da se studentu označi zabrana dobivanja bodova zbog neizvršenih obveza na kolegiju, koja se može ukloniti nakon što ih student izvrši. Napominjem da na tom kolegiju nema ispita. Sa srdačnim pozdravima.

Poštovani, postavljene zabrane moguće je ukloniti i preko Nastavničkog portala ako su postavljene unutar tekuće akademske godine. Postupak je sljedeći:

 • U izborniku “Ispit”>”Studenti bez prava na potpis iz predmeta” najprije odaberite kolegij
 • Kvačica moji studenti ne bi trebala biti uključena
 • Studente kojima je postavljena zabrana trebali biste vidjeti u popisu s dodatkom bijele kvačice unutar malog kvadratića ispod desnog stupca “Zabrana” koji ukazuje da trenutno imaju zabranu
 • Za sve kojima zabranu želite ukloniti potrebno je lijevim klikom odznačiti zabranu, odnosno, ukloniti kvačicu
 • Nakon što ste ažurirali potrebne podatke, odabirom opcije “Spremi izmjene” (bijeli gumb iznad zaglavlja stupca “Zabrane”) uklonit ćete zabranu svim kojima ste odznačili kvačicu u kvadratiću
 • Isti je postupak i za novo postavljanje zabrane, samo što tada treba označiti kvačicu omjesto odznačiti
 • Ako je više studenata upisano (na primjer više od 25) potebno je opcijom “Paging”/”Straničenje” u dnu desno prebaciti se u nastavak popisa i ponoviti postupak

Poštovani, studentica je dva puta je upisivala obavezni predmet, prvi put ak. god. 2019/20. (zim. sem.), ali nije stekla status “odslušan predmet”. Nekoliko mjeseci nakon posljednjeg slušanja kolegija (z.z. 2020/21.), poslala je nadoknadni rad za stjecanje statusa “odslušan kolegij” koji sam imao namjeru priznati, bez obzira na prekomjerno kašnjenje. Nadoknadni rad je poslala na posljednji dan prošle ak. god. Pozvao sam kolegicu na konzultacije s početkom nastave u ovom zim. semestru, međutim u popisu studenata bez prava na potpis nisam našao ime kolegice Raguž. Molio bih vas za pomoć i uputu o postupanju. Mogu li ukinuti zabranu potpisa za kolegicu tako da dobije mogućnost pristupa završnom ispitu iz kolegija ili je potrebno neko drugo rješenje, budući da je dvaput upisivala kolegij. Zahvaljujem unaprijed na Vašem odgovoru, srdačan pozdrav.

Poštovani, hvala Vam na svim podacima i na detaljnom opisu. Provjerio sam situaciju, zasigurno se radi o tome što smo nedavno ušli u novu akademsku godinu, a studentici je posljednja zabrana iz kolegija postavljena u prošlu akademsku godinu. Nastavnički portal tako je uređen da svi nastavnici mogu postavljati i uklanjati zabrane samo unutar aktualne akademske godine, zato više ne vidite opciju uklanjanja zabrane. Zabranu je i dalje moguće ukloniti, molim Vas da se javite tajnici Odsjeka koja za sve odsječke kolegije ima za to potrebne ovlasti.

PROBLEMI S PRISTUPOM NASTAVNIČKOM PORTALU

Poštovani, od prošlog tjedna ne mogu pristupiti Nastavničkom portalu. Sustav dojavljuje da je lozinka neispravna. Pokušala sam ju promijeniti prema uputama na stranici aai.ffzg.hr za ISVU pomoć, ali mi ni to ne da.

Poštovana, ako se ni na stranici aai.ffzg.hr niste uspjeli prijaviti s Vašim AAI korisničkim podacima za Filozofski fakultet, novu lozinku možete dobiti od naše Službe za informatiku (soba 129) ili na e-mail adresi racuni@ffzg.hr. Molimo Vas da nam za svaki slučaj javite korisničko ime s kojim ste se pokušali spojiti i na aai.ffzg.hr stranicu i u Nastavnički portal, da provjerimo da li je sve ispravno pridruženo u ISVU. Ponekad se može dogoditi da nastavnik ima dva AAI identiteta s dvije različite ustanove i pokušaj prijave u Nastavnički portal nije uspješan jer je drugi AAI pridružen u ISVU kao zadani.


Poštovani, ne mogu otvoriti Nastavnički portal u ISVU. Možete li mi pomoći? Srdačan pozdrav

Poštovana, molimo Vas pojašnjenje u kojem koraku je zapelo, da li Vam sustav možda dojavljuje poruku o neispravnim korisničkim podacima? Nastavnički portal dostupan je na poveznici https://www.isvu.hr/nastavnickiportal  Upute se nalaze na poveznici https://wiki.srce.hr/x/T4IkB


Poštovani, ne mogu pristupiti Nastavničkom portalu. Šaljem kopiju linka koji mi otvara samo bijelu stranicu, umjesto da me traži korisničko ime i lozinku. Pokušala sam jedno desetak puta, no nisam uspjela doći dalje od naslovne stranice Nastavničkog portala (bilo preko Mozille, bilo preko M Edge-a)… Na drugim mjestima na koja se također logiramo AAI@Edu identitetom (npr. Omega) sve radi normalno.

Poštovana, ne možemo reproducirati pogrešku koju opisujete, a isključili smo mogućnost da se pogreška javlja samo kada se vi spajate tako što smo utvrdili da su svi podaci koji utječu na Vaše spajanje u ISVU uredno evidentirani. To znači da pogreska ne nastaje zbog problema u ISVU jer bi se onda svi korisnici koji se spajaju na Nastavnički portal (pa i mi) susreli s istom pogreškom. Problemi mogu biti različiti, ali u ovoj situaciji gotovo sigurno nisu vezani uz sam ISVU sustav, već prije uz računalo, internet preglednik, vezu preko koje se spajate na internet i sl. Pokušajte se spojiti na Nastavnički portal na nekom drugom računalu pa ćete odmah znati je li problem s vašim računalom. Možemo Vam pokušati pomoći ako je problem u ISVU, ali nećemo Vam moći pomoći ako je problem s računalom, nego će tada biti bolje za pomoć upitati Informatičku službu.


Poštovana, molim ako možete odgovoriti na sljedeće pitanje vezano uz upis u ISVU: studentica je prošle godine slušala kolegij, ali ga nije pohađala zbog zdravstvenih tegoba, niti položila. Sada ga ponovno sluša. Može li se ona ponovno upisati u ISVU na ovaj kolegij, odnosno kako riješiti?

Poštovana, da bi se u ISVU evidentiralo da studentica mora ponovo slušati kolegij, potrebno joj je za prethodni upis kolegija postaviti tzv. zabranu potpisa. S obzirom da je riječ o prošloj akademskoj godini, ako studentica već nije prijavljivala ispit zabranu potpisa u ISVU može evidentirati pa se možete javiti tajnici sa šifrom kolegija i JMBAG-om studentice. Nakon postavljanja zabrane potpisa studentica mora ponovno upisati kolegij. To bi se inače dogodilo automatski pri upisu preko Studomata da je zabrana postojala evidentirana, u ovom se trenutku upis na kolegij mora obaviti u referadi jer su prije tjedan dana završili upisi na kolegije preko Studomata.


Poštovana, pokušala sam ući na Nastavnički portal, ali mi se ne otvara. Oprostite na smetnji…

Poštovana, koliko mogu vidjeti u ISVU, sve je u redu s vašim podacima – AAI je upisan i to je zapravo sve što je potrebno da biste ušli na Nastavnički portal. Predlažem da ipak provjerite točnost svojih AAI podataka na web stranici aai.ffzg.hr Naime, tako ćemo znati je li problem u ISVU ili u AAI. Ako na tu stranicu možete ući s podacima koje znate, onda nam se javite da pokušamo utvrditi gdje je u ISVU problem. A ako ne možete, onda se javite u Informaticku službu, soba a-129, e-mail: racuni@ffzg.hr da Vam izdaju novu lozinku. Srdačno.


Poštovani, asistentica sam na odsjeku, no još uvijek nemam pristup ISVU. Pokušala sam se ulogirati, no piše da za to nisam ovlaštena. Možete li mi, molim Vas, pomoći po tom pitanju, kako bih što prije mogla ispuniti podatke potrebne za anketu?

Poštovana, za pristup Nastavničkom portalu molimo Vas da sa poveznice

https://isvu.ffzg.unizg.hr/radno/IzjavaOCuvanjuTajnostiPodataka.pdf

preuzmete, isprintate, ispunite, potpišete Izjavu o čuvanju tajnosti podataka te nam je skeniranu vratite na naš e-mail koju uobičajeno svi korisnici Nastavničkog portala potpisuju, ne nalazim da smo od Vas do sada zaprimili izjavu.

UNOS TEME, OBRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA, NEPODRŽANI ZNAKOVI,

INTERDISCIPLINARNI RADOVI

Poštovani, kad odem pod Završetak studija / Teme / Studenti, vidim da je tema povezana sa studenticom. Ali kad odem pod Završetak studija / Zadaci, ne prikazuje mi se ta tema pa ne mogu unijeti zapisnik s obrane. Pod Zadaci stoji samo jedna stara tema čija obrana je bila prije 2 mjeseca. Dakle, moje je pitanje kako unijeti zapisnik s obrane? Hvala puno i pozdrav

Poštovana, problem je bio u prošlogodišnjem datumu koji je u međuvremenu tajnica ispravila i time je problem, nadam se, riješen. Sada biste trebali moći nastaviti evidenciju obrane na Nastavničkom portalu. To se može napraviti u okviru Obrana završnog/diplomskog rada na način da se doda nova obrana klikom na “Dodaj novu obranu“. Svakako javite ukoliko ponovno naiđete na problem.


Poštovani, ne mogu doći do obrasca za obranu diplomskog rada prema uputama koje sam dobio od tajnice. Prema uputama, nakon što odsječke tajnice unesu temu i s njom povežu studenta i mentora:

Jednostavan put do obrasca za obranu diplomskog rada je Nastavnički portal > “Završetak studija” > “Zadaci” > “Obrana” > “Pregled”/”Izmjena ili Zapisnik”. Poveznica “Završetak studija” otvara padajući niz u kojem izaberete poveznicu “Zadaci” na kojoj se prikazuju svi diplomski radovi za koje ste prijavljeni kao mentori u tekućoj akademskoj godini. Jednostavno pronađete naslov rada/teme koju želite i “kliknete” na “Obrana”. Na ekranu biste trebali vidjeti dostupnu opciju “Pregled/Izmjena”. “Klikom” na “Pregled/Izmjena” stižete do obrasca za obranu diplomskog rada. Ukoliko su podaci već uneseni možete jednostavno i isprintati Zapisnik (nije obavezno).”

Meni se ne javlja opcija  pregled/izmjena kojom bih došao da obrasca za obranu, nego dobivam opciju Dodaj novu obranu, gdje nema mjesta za pitanja i sl. Lijepo Vas molim da mi pomognete u rješavanju ovoga problema. Zahvaljujem. Srdačan pozdrav.

Poštovani, provjerit ćemo s tajnicom za svaki slučaj odgovara li evidentirani datum akademskoj godini i prema potrebi ispraviti. Za nastavak evidencije obrane na Nastavničkom portalu u okviru Obrana završnog/diplomskog rada potrebno je odabrati opciju “Dodaj novu obranu“. Na poveznici https://wiki.srce.hr/display/TUT/Zadaci nalaze se detaljne upute od Srce-a kako obaviti ovu evidenciju podataka. Molimo Vas da pokušate obaviti evidenciju uz pomoć ovih uputa. Svakako javite ukoliko ponovno naiđete na problem.


Poštovani, molim Vas ako mi možete pomoći s evidencijom obrane diplomskog rada studentice. Naime, ja sam unijela zapisnik u ISVU i napisala konačnu ocjenu obrane. Kad uđem u samu obranu, prikazuju mi se sva pitanja povjerenstva i konačna ocjena obrane rada, no kad pregledavam ‘status studenta’, diplomskom radu studentice nije pridružena ocjena. Molim Vas ako me možete uputiti trebam li još što napraviti u proceduri kako bi ocjena bila unesena u sustav. Srdačan pozdrav.

Poštovana, uz evidenciju obrane potrebno je obaviti još jednu paralelnu (ispitnu) evidenciju – unijeti ocjenu iz diplomskog rada kao kolegija. Na taj način kolegij diplomski rad postaje obavljen i stječu se propisani ECTS bodovi. Za unos ocjene na diplomski rad kao kolegij potrebno je slijedeće:

1. ulogirajte se sa svojim AAI korisničkim podacima u Nastavnički portal,

2. odaberite opciju “Ispit”>”Unos ocjena”

3. odaberite odgovarajući rok

4. zatim daberite “Usmeni” i pod “Konačna ocjena” unesite ocjenu obrane

5. pod “Ocjenjivač” odaberite svoje ime i prezime

6. pod datum ispita unesete datum obrane

7. na kraju odaberite “Potvrdi”


Poštovani, javljam se vezano uz interdisciplinarni diplomski rad studenta, ali i za buduće interdisciplinarne radove. Kako se to unosi u sustav? Trebamo li za interdisciplinarne radove dvaput evidentirati obranu (članove komisije, njihova pitanja i ocjene)?

Poštovani, s obzirom da student piše jedan jedinstveni interdisciplinarni rad, evidentira se sukladno tome jedna tema i obrana. Vezano uz interdisciplinarne radove u nastavku su ključne informacije. Općenito, evidencija završetka jednopredmetnog ili dvopredmetnog studija koji u svojim definiranim parametrima prema izvedbenom planu sadrži diplomski ili završni rad sastoji se od dva dijela:

 • Evidencija konačne ocjene za kolegij(e) “Diplomski rad na studiju…” kojim se stječu ECTS bodovi
 • Evidencija obrane rada, u kojoj se unose tema, menotori i pitanja članova povjerenstva

 Ako je studij dvopredmetan, za svaki od studija (ako oba završavaju radom) radi se zasebna evidencija i student u pravilu piše dva završna ili diplomska rada. Kod Interdisciplinarnih radova, s obzirom da student piše jedan jedinstveni rad, dogovoreno je da se u ISVU to evidentira na sljedeći nači:

 • Evidencija konačne ocjene za kolegij “Diplomski rad…” na oba dvopredmetna studija
 • Evidencija obrane evidentira se na jednom od dva studija, uobičajeno na onom čijem odsjeku pripada glavni mentor.
 • Na drugom studiju evidentira se u tajništvu “oslobođenje od izrade završnog diplomskog rada” koje bi u ovom slučaju bilo ne stvarno oslobođenje, nego premosnica da se sustavu kaže informacija da više ne postoji dug prema diplomskom ili završnom radu na drugom studiju koji se prema parametrima studija zahtijeva, kako bi naposljetku bilo moguće evidentirati završetak studija studenta.

Na zavšnom dokumentu interdisciplinarni rad prikazuje se na način da se uz jedan od dva studija vide tema rada i mentor, uz drugi ne stoji napomena o oslobođenju, nego je upisana samo crtica. Zato je u ovom postupku posebno važan odmah na početku međusobni dogovor oba tajništva, koja tajnica će evidentirati temu i pridružiti je studentu i mentoru, a koja će evidentirati oslobođenje izrade rada.

POSEBNI I NEDOPUŠTENI ZNAKOVI, IZMJENA PODATAKA

Poštovani, već dva dana pokušavam upisati novu temu diplomskog rada u ISVU, no konstantno mi se pokazuje upozorenje o korištenju nedozvoljenih znakova (prikaz zaslona u privitku). Molim pomoć i uputu o načinu rješavanja smetnje. Srdačno.

Poštovana, na žalost, postoje znakovi koje nije moguće koristiti u ISVU. Na poveznici

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/radno/nepodrzani_znakovi.docx

nalazi se popis tih u ISVU nedopuštenih znakova. Trebalo bi pokušati sa zamjenskim najsličnijim znakovima. Na sreću, uglavnom se radi o duljim crticama koje zamjenjuje običan minus “-“, zatim navodnicima raznih vrsta koji imaju svoju uobičajenu zamjenu koja prolazi “…” Pokušajte koristiti zamjenske znakove.


Poštovani, trebala bih unijeti naslov teme završnog rada u ISVU. No, kada unesem sve podatke pojavi mi se poruka: “Zapis koji pokušavate evidentirati sadrži nedozvoljene znakove.” Možete li mi pomoći, kako mogu riješiti taj problem? Zahvaljujem Vam i srdačno Vas pozdravljam.

Poštovana, možda je najbolje da nam mailom pošaljete tekst koji pokušavate unijeti pa ćemo provjeriti koji znak nije dozvoljen za unos u ISVU i predložiti odgovarajući zamjenski znak koji ISVU podržava. Naime, tekst koji unosite u ISVU smije sadržavati samo znakove iz Windows kodne stranice za srednju Europu (Windows-1250), no nekih 20-ak znakova iz te tablice nisu podržani u ISVU: http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/radno/nepodrzani_znakovi.docx


Poštovani, nakon provjere podataka u Obeliksu, uočila sam da neki podatci nisu prihvaćeni u sustavu ISVU. Sve uočeno je navedeno u dokumentu u privitku, zasebno za preddiplomski i diplomski studij. Uglavnom se radi o nositeljima i izvođačima kolegija, a jedno je pitanje i načelne naravi (o šiframa kolegija, nalazi se na početku). Stojim Vam na raspolaganju za sva eventualna pojašnjenja i unaprijed zahvaljujem na odgovoru i korekcijama. Srdačan pozdrav.

Poštovana, hvala Vam na provjeri podataka. Na žalost u ISVU nisu podržani dijakritički znakovi “è”, stoga sam, da ne ostane upitnik nakon unosa, na svim mjestima upisao obično slovo “e”. Na studiju Francuskog jezika i književnosti mnogo je sličnih primjera. Vezano uz korekcije nastavnika, upravo je u tijeku postupak revizije za ponovnu dodjele ovlasti odsječkim koordinatorima temeljem kojih bi im opet bile omogućene izmjene nositelja i izvođača kolegija direktno u ISVU. Očekujemo da bismo već kroz tjedan dana opet mogli imati koordinatore s potrebnim ovlastima za korekcije nositelja/izvođača.


Poštovani, kako mogu promijeniti zvanje na Nastavničkom portalu (ili to činite vi)? Više nisam izvanredna nego redovita profesorica. Zahvaljujem.

Poštovana, podatak bi trebalo evidentirati u Obeliksu. Ažurirali smo podatak o promjeni zvanja u ISVU kako ste naveli i od sada ćete u Nastavničkom portalu vidjeti ispravno zvanje.


Poštovani,  primijetio sam da mi u ISVU sustavu i dalje stoji zvanje “izv. prof.”. Ja sam od ožujka u zvanju “red. prof.” pa molim korekciju na svim mjestima u ISVU sustavu gdje je to potrebno.

Poštovani, evidentirali smo u ISVU sve izmjene koje ste nam javili. Sve izmjene osobnih podataka trebalo bi unijeti kroz Obeliks, stanje u ISVU ažuriramo i sukladno prijavljenim izmjenama kroz Obeliks.


ONLINE ANKETA

Poštovani, znate li možda kada će se pokrenuti obrada anketa koje su se nedavno odvijale online? nedugo?

Poštovana, pokretanje obrade rezultata anketa predviđeno je nakon dovršetka ispitnog roka prema akademskom kalendaru.


Poštovani, imam pitanje vezano uz ankete. Izvodim seminarsku nastavu na obveznom kolegiju za koji sam zatražila anketiranje. Na tom kolegiju više izvođača drži predavanje i seminar. Zbog on-line nastave nismo dijelili studente u posebne grupe prošle godine, no ove godine idemo uživo pa pretpostavljam da taj raspored u svoju grupu trebam provesti.

Poštovana, tako je, da bi anketa za Vaš kolegij bila omogućena potrebno da na svim vrstama nastave na kojima izvodite nastavu rasporedite u pripadnu nastavnu grupu označenu na poveznici, ako postoje neke dvojbene, žuto osjenčane situacije (više izvođača na istoj vrsti nastave). Isto bi trebali učiniti i svi ostali izvođači zbog dvojbenih situacija. Vezano uz napomene na poveznici, za raspoređivanje studenata po grupama na Nastavničkom portalu potrebno je slijediti korake:

 • Pod “Predmet” > “Popis studenata” na označenom kolegiju potrebno je pod vrste nastave “Sve vrste nastave” najprije izmijeniti u pripadnu vrstu nastave
 • Zatim treba lijevim gumbom miša kliknuti na sliku olovčice desno i odabrati opciju “Uredi grupe”
 • Nakon toga u popisu studenata samo studentima kojima držite nastavu treba upisati grupu navedenu u žuto osjenčanom polju i lijevim gumbom miša za svakog studenta kliknuti desnu ikonicu “Spremi” nalik na disketu koja posivi nakon što se podaci spreme.

Nakon što studenti budu raspoređeni, bit će ispunjeni uvjeti da se anketa može pokrenuti.


Poštovani, nositeljica sam kolegija uključenog u anketu i držim ove godine na tom kolegiju predavanja i na toj vrsti nastave studenti su raspoređeni u grupe. Čini mi se da je situacija na koju upozoravate vezana uz vježbe i seminare za koje ni ne trebam evaluaciju. Trebam li onda nešto učiniti ili ne?

Poštovana, za predavanje je sve u redu, međutim, anketa će kroz ISVU biti dostupna samo studentima koji su na svakoj od vrsta nastave na kolegiju raspoređeni u grupe. Dakle, potrebno je da na isti način budu pridruženi i na seminaru i na vježbama od strane izvođača koji izvode te vrste nastave te će s obzirom na to i izvođači seminara i vježbi biti uključeni u anketu, i ako možda za njih inicjalno anketa nije zatražena.


Poštovani, provodi li se u ovom semestru anketa za sve nastavnike? Ako ne provodi, onda ne znam zašto kolegica i ja trebamo grupirati studente jer ni ona ni ja nismo posebno zatražili provođenje ankete. Hvala na odgovoru i srdačan pozdrav.

Poštovani, radi se o tome da online anketu kroz ISVU nije moguće provesti kao u olovci, ako na svakoj vrsti nastave kolegija studenti nisu raspoređeni u grupe uz pridodan postotak izvođenja nastave izvođača. Vaš odsjek je prijavio drugog nastavnika u plan za anketu toga kolegija na drugoj vrsti nastave, ali anketa ne bi bila omogućena ako svi nastavnici za svaku vrstu nastave ne rasporede studente u grupe u svima za nas dvojbenim situacijama zbog više izvođača na istoj vrsti nastave. Zato Vas molimo da o rasporedite studente u grupe prema uputama ili nam dojavite omjere (postotke) samo u slučaju da svim studentima i Vi i kolegica izvodite nastavu istim studantima. Ovaj opisani postupak neophodan je za provođenje ankete. Hvala Vam na razumijevanju.


Poštovani, obraćam Vam se vezano za upite zaprimljene od stranih lektora. Na svim kolegijima za koje se provodi anketa za naše lektore postoji samo jedna grupa studenata, tj. svi studenti slušaju sve nastavnike (lektore) i nisu podijeljeni u grupe. S obzirom na to, pretpostavljam da u Nastavničkom portalu ne treba ništa učiniti u vezi s podjelom studenata u grupe.

Poštovani, hvala Vam na pojašnjenju. Svi studenti, s obzirom da svi zajedno prisustvuju nastavi kod više lektora bit će pridodani istoj grupi LK1A, no s obzirom da postoji više lektora izvođača na istoj vrsti nastave LK, ne bi bilo u redu da pretpostavljamo postotke. Kako bismo točno evidentirali podatke u ISVU, molimo Vas da nam za svaki od kolegija ili dojavite postotke za lektore pa ćemo mi unijeti ili u ISVU uz grupu nastavnu grupu LK1A pridruženu svim lektorima sami ispravite udjele (postotke) u točne iznose.


Poštovani, predmet koji vodim ima dvije šifre koje sam redovno poslala na Vaš zahtjev. Posebna šifra je za studente upisane na FFZG, a posebna za studente upisane na PMF. Vi mi u svojoj tablici niste ponudili opcije za obje grupe ili šifre, već samo za šifru s FFZG-a. Što da radim sa studentima s PMF-a, jer kod njih ne mogu ništa? Molim Vas da ih upišete jer anketa bez njih nije potpuna iako ih je manje.

Poštovana, Filozofski fakultet može omogućiti anketu samo za studente našeg fakulteta koje možete vidjeti u Nastavničkom portalu. Za ostale studente anketu tehnički može omogućiti drugo visoko učilište, u ovom slučaju Prirodoslovno-matematički fakultet.

EVIDENCIJA ODRŽANE NASTAVE

Poštovani, uočio sam problem kod evidencije nastave na dva kolegija. Na prvi kolegij upisano je 30 studenata, no popis za evidenciju nastave ih prikazuje ukupno 27 tako da troje nije moguće uopće evidentirati. Isto tako, na drugom kolegiju prikazuje se 45 od 46 upisanih studenata u evidenciji nastave.

Poštovani, popis studenata koji vidite pri evidenciji održane nastave je popis onih studenata koji su na kolegij upisani u ISVU, a matično visoko učilište im je Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studente koji nisu na tom popisu, a pohađaju nastavu i upisani su na FF trebate uputiti da čim prije obave upis kolegija u ISVU.


Poštovani, na izbornom kolegiju koji izvodim u ovom semestru, sustav mi javlja pogrešku kad pokušam unijeti nastavu i javlja da nisam nositelj/izvođač, što jesam… Molim vas da to regulirate i javite mi kada se mogu prijaviti. Hvala.

Poštovana, provjerom u ISVU vidim da ste evidentirani kao izvođač i za predavanja i za seminare. Moguće da Vam poruku javlja jer nije dobro odabran semestar ili vrsta nastave? Da biste uspješno prisupili prozoru za unos održane nastave, za kolegij je potrebno prethodno odabrati akademsku godinu, odgovarajući semestar (zimski/ljetni) te odgovarajuću vrstu nastave. Ako ste sve točno ovako odabrali, a i dalje dobivate poruku pogreške, ljubazno molim da nam pošaljete sliku ekrana na kojoj se vidi što je odabrano kada Vam sustav dojavi poruku.


Postovani, imam problem s evidencijom studenata na kolegiju. Kad ih evidentiram, sustav mi ih ne nudi sve. Dakle, riječ je o postupku evidencije, pri kojem sustav nudi popis studenata, koje mi trebamo prozvati i označiti njihovu prisutnost. Meni sustav nudi nepotpun popis studenata. Drugi problem koji imam vezan je uz popisa studenata na predmetu. Sustav mi daje stari popis studenata, ne ovaj od ove godine. A kad ih evidentiram na nastavi, sustav mi nudi popis aktualnih studenata koji je ujedno nepotpun jer sam tražila od njih da se potpišu na papir, i onda sam ih nakon nastave evidentirala, pa sam vidjela da neka imena nedostaju na popisu koji sustav nudi – studenti su bili na nastavi, a nema ih u sustavu koji evidencija nudi. Hvala Vam unaprijed na odgovoru.

Poštovana, studente koji nisu obavili upis na kolegij u ISVU, a dolaze na nastavu, nećete ni moći vidjeti na popisu preko Nastavničkog portala nego te studente trebate uputiti da obave upis na kolegij – preko Studomata ili ručno u referadi – i tek tada će i oni biti upisani i vidjet ćete ih na popisu. Bez upisa na kolegij u ISVU studenti neće moći prijaviti ispit iz kolegija. Dvoje od devet upisanih studenata ne pohađaju nastavu nego im je taj kolegij ove godine zbog promjene studija dodan na upisni list kao priznata obaveza koju su odradili prethodnih godina. Preostalih sedam studenata se nalazi i na popisu za evidenciju održane nastave. Ako želite dobiti popis samo onih studenata koji u ovom semestru kolegij imaju upisan (a ne priznat ili obavljen), trebate koristiti opciju ‘Trenutno stanje na predmetu’, a zatim odabrati dohvat za status ‘upisana komponenta’ Javite ako i dalje nailazite na probleme kod dohvata popisa studenata.

RAZNO

Poštovani, možete li mi, molim Vas nekako nabaviti e-mail adrese studenata (popis u privitku) kako bi im mogao poslati jednu obavijest? Naravno trebale bi mi njihove službene adrese sa domenom ffzg.hr

Poštovani, do službenih email adresa studenata upisanih na vaš kolegij možete doći na Nastavničkom portalu, gdje uz popis studenata postoji opcija “Excel”.


Poštovani, meni zanima je li postoje možda engleski priručnik ili neka dokumentacija za Nastavnički portal na engleskom. Teško mi je snalaziti se u tom portalu a jezična barijera to ne olakšava… Znam da sve mogu prevoditi putem google translatea, ali to treba vremena. Sigurno nisam jedina strana lektorica, kojoj treba prevod?

Poštovanje, na žalost ništa bolje od Google prevoditelja trenutno Vam ne mogu preporučiti. Postoje stranice s uputama za Nastavnički portal na hrvatskom jeziku:

https://www.srce.unizg.hr/isvu-moduli/nastavnicki-portal

No, kada biste tu poveznicu kopirali u Google prevoditelj, nastale bi poveznice na upute na engleskom jeziku: https://www-srce-unizg-hr.translate.goog/isvu-moduli/nastavnicki-portal?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=hr&_x_tr_pto=wapp

Može i na njemačkom jeziku: https://www-srce-unizg-hr.translate.goog/isvu-moduli/nastavnicki-portal?_x_tr_sl=hr&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=hr&_x_tr_pto=wapp

Na sličan način također i na bilo kojem drugom predviđenom jeziku. Prijavit ću Vaš prijedlog našem Centru potpore ISVU, možda jednom u budućnosti Nastavnički portal bude i na stranom jeziku.

P.S. Centar potpore ISVU javio nam je da je zapisao prijedlog za poboljšanje.


Poštovani, na Nastavničkom portalu, na predmetima koje izvodim, ne vidim studente s Akademije likovnih umjetnosti koji su sigurno upisali kolegij. Možete li mi pomoći? Znam da kolege na istom Odsjeku vide studente ALU bez problema. Srdačan pozdrav,

Poštovana, ako su studenti kojima je Akademija likovnih umjetnosti matični fakultet, ne možete ih vidjeti na Nastavničkom portalu među drugim upisanim studentima s Filozofskog fakulteta pod Filozofskim fakultetom jer ne vidimo druge ustanove i njihove podatke i studente. Ako je takva situacija, trebali biste se javiti na Akademiju likovnih umjetnosti administraciji za ISVU i zamoliti ih dodjelu ovlasti. Tada biste na Nastavničkom portalu imali opciju prijave pod drugu ustanovu i ako bi Vam dozvole bile ispravno dodijeljene, te studente biste vidjeli u posebnom popisu pod istoimenim kolegijem s različitom šifrom.


Poštovani, primila sam obavijest o održavanju ISVU webinara o Nastavničkom portalu na kojem nisam mogla prisustvovati jer sam u to vrijeme održavala nastavu. Postoji li mogućnost naknadnog  pregleda održanog webinara?

Poštovana, snimke i prezentacije svih održanih webinara dostupne na: https://wiki.srce.hr/x/bYB3Aw

Ako imate teme, ideje i prijedloge za webinare koji bismo mogli predložiti Centru potpore ISVU, molimo Vas javite nam na isvu@ffzg.hr


Poštovani, poslijedoktorand sam na odsjeku, pišem Vam u vezi Nastavničkog portala. Naime, popis predmeta mi je svake godine sve veći i molio bih Vas radi preglednosti da mi s popisa maknete predmete koje sam naveo. Niti jednom od tih kolegija nisam bio nositelj niti sam provodio ispite. Bio sam tek izvođač. Nema nikakve šanse da u budućnosti ikada više izvodim neki od tih kolegija. Stoga stvarno nema smisla da mi budu na popisu i molio bih Vas da me maknete s njih.

Poštovani, sve dozvole za kolegije kolegije koji se više ne izvode dodijeljene su Vam zbog toga što ste bili evidentirani kao izvođač na nekoj od prethodnih akademskih godina kada su se izvodili. S obzirom da niti na jednom od tih kolegija koje ste nam naveli niste bili nositelj niti ste provodili ispite i s obzirom da u akademskoj godini 2021./2022. niste evidentirani ni kao izvođač niti kao nositelj bilo kojeg od kolegija koje ste naveli, uklonjene su Vam dozvole i od sada Vam ti kolegiji više ne bi trebali biti vidljivi na Nastavničkom portalu.


Poštovani, na moj izborni kolegij upisano je 26 studenata. Budući da je granica 25, molim Vas da više nikoga ne upisujete. Ja sam bila dopustila 2-3 studentima, ali u trenutku kad je na kolegij bilo upisano znatno manje od 25 studenata i rekla sam im da odmah odu obaviti ručni upis. To znači da ti studenti neće biti u ISVU, da su odmah u ISVU (ali ručno upisani) ili čak da će ipak biti u ISVU, ali kasnije pa se zato može dogoditi da ih je više? Pozdrav.

Poštovana, mi ne upisujemo studente na kolegije pa tako ništa po tom pitanju ne možemo učiniti. Studenti sami upisuju kolegije preko Studomata, a na taj način nije moguće prekoračiti evidentiranu kvotu. Prekoraćenje kvote moguće je samo kada student upisuje kolegij ručno uz potvrdu nastavnika koja zapravo znači da se studentu dopušta upis potencijalno mimo kvote. I ako ste studente uputili na ručni (klasični) upis, u vrijeme upisa znatnije su gužve i pitanje je u kojem trenutku su dospjeli na red pa se do tada kvota možda već popunila preko Studomata. I na kraju, čak i kada imaju potvrdu, to ne znači da će u konačnici ti studenti biti i upisani na kolegij, jer možda nemaju preduvjete, možda odustanu zbog kolizije u rasporedu, itd.


Poštovani, molim vas koja mi je šifra kolegija na Omegi? Hvala i srdačan pozdrav.

Poštovana, možemo pomoći samo za ISVU šifre koje i sami možete vidjeti na Nastavničkom portalu. S Omegom nismo u doticaju, molimo provjerite s nadležnima za Omegu.


Poštovani, javljam vam se kao odsječki voditelj upisa na diplomski studij. Konkretno zadužen urediti status studenata s propisanim razlikovnim predmetima/ispitima. Da puno ne kompliciram, zanima me je li Ured za ISVU prava adresa za Molbu o reguliranju tih kvota? Za pojašnjenje upita dodajem da do prije dvije godine nismo imali unos tih kolegija u ISVU sustav, a još je prošle godine taj postupak vodila naša odsječka tajnica. Drugim riječima, ovo mi je prvi put da moram riješavati problem. Ispričavam se ako se raspitujem na pogrešnoj adresi. Kako god bilo, prodekanica za nastavu me uputila na vas pa vam se stoga i javljam. Da se vratim na konkretno pitanje: ukoliko se razlikovni ispiti riješavaju na način da vi u ISVU sustavu jednostavno – na tragu naše molbe – otvorite za studente dodijeljene predmete, javite mi molim vas koji vam sve podatci o studentima/ispitima trebaju. Ako je, pak, procedura drugačija, javite mi, molim vas, što mi je činiti. Zahvaljujući unaprijed.

Poštovani, vezano uz razlikovne kolegije, i ako ne sudjelujemo direktno u postupku upisa i Molbama za reguliranje kvota mogu načelno pojasniti dio problematike vezan uz ISVU evidenciju. Dok nisu ukinuti klasični indeksi, razlikovni kolegiji nisu se vodili kroz ISVU, no, s obzirom da više nemamo indekse u koje su se kao prije bilježili rezultati upisanih i položenih razlikovnih kolegija, jedna od prošlih Uprava donijela je odluku koja je prethodila ukidanju indeksa, da se razlikovni studiji vode kroz ISVU sustav. U tu svrhu u ISVU je evidentiran novi “studij” pod šifrom 800 koji se zove “Razlikovni program”. Ne radi se o redovitom studiju u smislu da student mora imati evidentirana prava na njemu u tekućoj akad. godini, već o dodatnom programu uz upisani redovni studij koji je samo gnijezdo za upis razlikovnih kolegija koji su kasnije opet gnijezdo za unos ocjena. Prema definiranim parametrima, razlikovni program traje jednu godinu, a jednu ima pravo student “ponavljati”. Osim Studentske službe i tajnice odsjeka imaju uvid da li ima i koje akademske godine student ima upisan “Razlikovni program” i koje je razlikovne kolegije u sklopu tog programa upisao.

Razlikovni kolegiji trebali bi uobičajeno biti kolegiji koji su dio nekog od redovitih nastavnih programa pa ih u tom slučaju studenti kao i svaki drugi ispit prijavljuju Studomatom, a nastavnici im potom unose rezultate na Nastavničkom portalu kao i kod svakog drugog ispita. Tu ne bi trebalo za razlikovne kolegije nikakve posebne rokove otvarati u tajništvu. Ako se studentu oduži polaganje određenih razlikovnih kolegija koji su dio nekog nastavnog programa, nakon dvije godine ne može više sam prijavljivati ispite Studomatom već se za pomoć treba javiti odsječkoj tajnici.

Ako je riječ o nekim specifičnostima u smislu da je studentu potrebno upisati neki razlikovni kolegij koji u ISVU ne postoji kao dio nekog nastavnog programa i samim time nije pod administracijom na odsjeku, kao i sve druge kolegije koji nisu dio redovitog nastavnog programa, u ISVU ih za pojedine studente evidentira i upisuje Studentska služba s ustrojstvenom jedinicom “Priznavanje kolegija” koja potom temeljem dokumentacije postupkom priznavanja ispita može evidentirati i obavljenost takvih kolegija.

UPIS PREKO STUDOMATA u 2021/22.

Upis godine (za studente viših godina) i upis na obavezne i izborne kolegije zimskog semestra za sve studente u akademskoj godini 2021/22. preko Studomata počet će u ponedjeljak 20. rujna 2021. u 9 sati.

(osim za studente 1. godine diplomskih studija)

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija upisali/odslušali sve kolegije, stekli sve uvjete za izlaske na sve ispite, ali nisu položili sve ispite ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), bez obzira što ne upisuju dodatne kolegije, sukladno uputama također su do tada dužni upisati akademsku godinu.

Adresa Studomata je https://www.isvu.hr/studomat – Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Za eventualne probleme s AAI identitetom kao i za sva pitanja o AAI identitetu (lozinka i sl.) potrebno je javiti se u Službu za informatiku FF-a na e-mail: racuni@ffzg.hr

Ručni upis u ISVU za studente na kombinaciji studija 3+4 / 2+1

Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego tijekom upisa i u skladu s uputama navedenim na stranici https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/2021/09/17/upisi-u-vise-godine-studija-u-akademskoj-godini-2021-2022/ mogu obaviti upis preko web aplikacije molbe.ffzg.hr.

UPUTE ZA UPIS PREKO STUDOMATA

ISVU Studomat je web aplikacija koja studentima omogućuje korištenje ISVU sustava. Studomat postoji u dvije slične verzije:

 • web stranica https://www.isvu.hr/studomat/ (WEBOMAT)
 • računala ili info-kiosci na Fakultetu s funkcionalnošću Studomata, osim u auli, nalaze i na prvom, drugom i trećem katu zapadnog hodnika (STUDOMAT)

Funkcionalnost Webomata i Studomata gotovo je identična uz dvije razlike: na računalu ili info-kiosku na Fakultetu upis se može obaviti od 0h do 24h, a preko web stranice od 8h do 23h. Dakle, upis se može obaviti od kuće i na fakultetu, podsjećamo da je i u knjižnici Fakulteta dostupno mnoštvo računala s neograničenim pristupom za studente na kojima je također moguće pristupiti webomatu http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/koristenje_racunala

VAŽNO – obavezno pročitati prije upisa!

Molimo studente da ne obavljaju upis godine ukoliko još imaju neriješene prethodno upisane obaveze prema programu studija i ukoliko još u ISVU postoje neevedentirane ocjene iz svih položenih ispita – tada se neće moći točno izračunati obračun participacije u školarini niti ponuda kolegija za upis.

 1. Prije upisa, studenti su dužni povjeriti:
 2. BRUCOŠI su dužni proučiti upute na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upute-za-upis-godine/
 3. Za ispravan upis treba slijediti osnovne upute dostupne na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upis-kolegija/, a detaljne upute nalaze se na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upis+godine+za+studije+s+modelom+upisa+prema+preduvjetima
 4. Studenti se na Studomat prijavljuju s AAI@EduHr korisničkim podacima koje su primili pri upisu od Službe za informatiku FF. Za sve dodatne informacije o AAI@EduHr javite se e-mailom na adresu racuni@ffzg.hr
 5. Putem Studomata student upisuje kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa pojedinog studija i pravilima o studiranju koja su propisana Statutom Sveučilišta te Statutom i odlukama Filozofskog fakulteta.
 6. Svi se kolegiji moraju upisati tijekom jedne prijave na Studomat jer odabrani kolegiji neće biti upisani ako se student odjavi sa Studomata prije nego je dobio poruku da je uspješno obavio upis. Vrlo je VAŽNO provjeriti sve upisane kolegije prije odjave sa Studomata i stisnuti sivi gumb UPIŠI na dnu tog ekrana jer se tek tada svi odabrani kolegiji evidentiraju kao upisani. Nakon uspješno završenog upisa svih kolegija na Studomatu, popis tih kolegija na Studomatu moguće je vidjeti tako da se iz glavnog izbornika odabere opcija PODACI O STUDIRANJU, zatim Upisane godine i predmeti te gumb ‘Odaberi’ uz aktualni studiji i akademsku godinu koji vodi na Podatke o upisu za akademsku godinu.
 7. Eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja Studentska služba.
 8. Studenti koji žele upisati kolegij izvan nastavnog programa studija (fakultativno), mogu to obaviti preko Studentske službe uz potvrdu predmetnog nastavnika sukladno uputama.
 9. Studenti koji žele upisati izborni kolegij izvan Filozofskog fakulteta, za upis tog kolegija u ISVU trebaju potvrdu o upisu na kolegij potpisanu od strane predmetnog nastavnika te potvrdu pročelnika matičnog odsjeka. Budući da se radi o kolegiju koji se ne izvodi na Filozofskom fakultetu, potvrda treba sadržavati naziv kolegija, vrstu i opterećenje nastave, podatak o vrsti ocjene (brojčana/opisna) te ECTS bodove. Ti će se kolegiji upisivati u ISVU također u Studentskoj službi.
 10. U slučaju poteškoća prilikom upisa kolegija, studenti trebaju kontaktirati Studentsku službu ili Odsjek.
 11. U slučaju tehničkih poteškoća sa Studomatom, molimo javite nam se e-mailom na isvu@ffzg.hr ili nas kontaktirajte na broj (01) 4092-269
 12. Na stranici https://isvu.ffzg.unizg.hr/studomat-upisi-i-cesto-postavljana-pitanja/ nalaze se izdvojena često postavljana pitanja s prošlogodišnjih upisa.

Zbog iznimne opterećenosti sustava na početku upisa moguć je sporiji rad Studomata.

Ured za ISVU Filozofskog fakulteta ni na koji način ne može utjecati na brzinu rada Studomata pa molimo za razumijevanje. Sva vaša pitanja i probleme pokušat ćemo riješiti u najkraćem mogućem roku. Želimo čuti i sve vaše primjedbe i pritužbe stoga sve što nam želite reći pošaljite na isvu@ffzg.hr.

Studomat – upisi i često postavljana pitanja

Poštovani, pokušavam upisati godinu, ali mi nakon autorizacije dolazi poruka da nisam ovlaštena za korištenje studomata. Školarina je plaćena, učilište upisano. Nadam se brzom rjesenju jer ne bih htjela ostati bez izbornih predmeta. 

Poštovana, molimo Vas da na stranici https://aai.ffzg.hr/ provjerite svoju AAI korisničku oznaku i ispravnost lozinke. Ako se ne uspijete prijaviti na navedenu stranicu, molimo Vas javite se za novu lozinku Službi za informatiku na racuni@ffzg.hr. Ukoliko se uspijete prijaviti, a u Studomat i dalje ne uspijevate ući, molimo Vas da nam pošaljete svoju AAI korisničku oznaku i službenu e-mail adresu @m.ffzg.hr


Poštovani, javljam Vam se zbog plaćene školarine. Naime, platila sam je čitavu, iznos od 7200kn, a na mom Studomatu piše da je plaćena samo jedna rata, 3600kn. Molila bih Vas da se to ispravi kako ne bih morala plaćati dodatnih 3600kn, pošto sam već sve obaveze plaćanja odradila.

Poštovana, za sve informacije vezane uz izračun školarine javite se Studentskoj službi Fakulteta.


Poštovani, javljam Vam se jer imam poteškoća s prijavom na Studomat. Studentica sam Fakulteta političkih znanosti koja ovaj semestar sluša kolegij na Filozofskom fakultetu te imam trajni AAI@EduHr identitet Filozofskog fakulteta s kojim se bez poteškoća prijavljujem na sustav Omega. Prilikom prijave na Studomat dobivam obavijest da “nisam ovlaštena za njegovo korištenje”. 

Poštovana, vezano uz opisani problem svakako se javite osobi zaduženoj za ISVU na Fakultetu političkih znanosti. Kod nas niste upisani u ISVU i ne vidimo Vaše podatke. AAI@EduHr identitet s Filozofskog fakulteta koristite za Omegu i to je u redu, no nije direktno vezano uz ovaj problem.


Poštovani, prilikom pokušaja upisa godine na studomatu pokazuje mi se poruka “Dosegnut je maksimalni broj paralelnih upisa preko Interneta. Pokušajte malo kasnije.”. Bio bih jako zahvalan ukoliko me možete uputiti kako riješiti ovaj problem jer sam prošle godine imao sličan i nažalost sam morao čekati 2 dana kako bi poruka nestala.

Poštovani, molimo za razumijevanje, očito je došlo do zagušenja prilikom upisa. Puno studenata upisuje se istovremeno, pokušajte ponovno obaviti svoj upis ili pričekajte neko vrijeme.


Poštovani, ove sam godine upisala 1. godinu preddiplomskog studija rusistike (4+1) i povijesti umjetnosti (3+2). Trebam li ja upis obaviti preko molbe.hr (linka koji smo dobili na mailu na Outlooku)? Buni me jer su meni naime predmeti već upisani u Studomat, u sklopu linka piše da je to za upis u više godine, a i ne upisujem nikakav izborni predmet za koji bi mi trebala potvrda. Što trebam učiniti? Hvala!

Poštovana, ako ste već upisani u 1. godinu, a nastavni programi oba studija ne predviđaju upis izbornih kolegija, ne trebate ništa dodatno upisivati.


Poštovani, Imam problem prilikom upisivanja V semestra na Studomatu. Izbacuje mi se obavijest kako nisam položila izborni kolegij iz III semestra, no ja sam riješila sve kolegije iz III semestra te zbog toga ne mogu upisati V semestar. Što mogu učiniti? Unaprijed zahvaljujem.

Poštovana, ako Vas Studomat vraća u niži semestar, očito postoji neki dug prema tom dijelu obveze nastavnog programa. Ukoliko ne možete pronaći neku neodrađenu obvezu po nastavnom programu, a Studomat Vam prikazuje da imate dug koji to možda nije, predlažem da se za svaki slučaj javite na Odsjek i zamolite da Vam izlistaju sve odrađene i neodrađene obveze te provjerite da li je doista riječ o dugu, odnosno, da li su svi ispiti ili priznavanja prema tom dijelu obaveze ispravno odrađene. Upis u sljedeću akademsku godinu u ISVU trebate obaviti, na žalost nije moguće obaviti upis Studomatom bez upisa svih preostalih obveza.

Općenito, pri upisu Studomatom prvo se gleda prvo se gleda:

 • je li student upisao sve obvezne kolegije iz prethodnih (zimskih/ljetnih) semestara
 • je li student upisao izborne kolegije u skladu s pravilima grupa opisanima u nastavnom programu
 • kolegiji bez prava na potpis (ako postoje) automatski se upisuju ponovno (ako se izvode)
 • iz grupe za koju nije u potpunosti zadovoljeno pravila upisa, studenta se “prisiljava” da upiše bodove koji nedostaju – ti bodovi ulaze u ukupnu kvotu bodova koje mora upisati u semestru

Zatim se gleda:

 • koje obvezne kolegije treba upisati iz semestra koji upisuje i ima li zadovoljene preduvjete za njih
 • koje grupe izbornih kolegija postoje i koja su pravila za upis

Nakon odabira kolegija za aktualni semestar nastavne godine koji upisuje, gleda se:

 • je li upisao dovoljno ECTS bodova propisanih Statutom (min. 25 ECTS i maks. 35 ECTS bodova za jednopredmetne studije ili 13 do 18 ECTS bodova za dvopredmetne)
 • ako nije, studentu trebaju biti ponuđeni na upis kolegiji iz višeg semestra koji nemaju preduvjete, odnosno, kolegiji za koje student ima zadovoljene preduvjete
 • ako se ni nakon upisa kolegija iz višeg semestra ne može zadovoljiti minimalnu kvotu propisanu Statutom, Studomat dopušta upis godine s manje ECTS bodova od propisane kvote te indikator “Upiši” za tu studijsku grupu postaje zelene boje.

Poštovani, prilikom odabira izbornog predmeta odabrala sam predmet Antropologija migracija sa studija etnologije i kulturne antropologije, umjesto predmeta Sociologija migracija sa studija sociologije. Zanima me ako možete to ispraviti budući da ja preko studomata ne mogu napraviti nikakve promjene.

Poštovana, preko aplikacije “Molbe” obrišite pogrešno upisan kolegij, nakon toga upišite ispravan.


Poštovanje, studentica sam 2. godine diplomskog studija i upisujem izvannomilanu godinu zbog diplomskih radova koje nisam obranila. Ispunila sam molbu preko aplikacije “Molbe” te sam se otišla upisati u ISVU. Izračunata mi je participacija od 2760,00 iako ne bi trebala. Moguće je da sam nešto pogrešno napravila u procesu upisa. Možete li mi pomoći? Što mi je sada činiti?

Poštovana, za sva pitanja vezana uz pitanje izračuna participacije javite se u Studensku službu.


Poštovani, molim da mi pomognete riješiti problem upisa mojih izbornih predmeta na anglistici. Obrazloženje: pokušavao sam se prijaviti u sustav 3 puna sata i kad mi je to uspjelo, nisam mogao dovršiti upis jer mi studomat javlja da na izboru Izbornih kolegija na anglistici mogu prijaviti najviše 3 ECTS, što znači da ne mogu izabrati niti jedan izborni kolegij budući da je najmanji broj bodova za te kolegije 5 ili 6.Osim toga u programu studija piše da iz izbornih kolegija treba tijekom studija izabrati najmanje 18 bodova, što opet znači da se može izabrati i više kad je to potrebno za ispunjenje uvjeta bodova za cijeli diplomski studij. Danas sam imao namjeru upisati 3 izborna kolegija : Dvojezičnost  (ovo moram jer spada u metodički blok)  te lingvistički kolegij Engleski širom svijeta i književni kolegij Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti  – ova dva  također moram upisati da bih u konačnici imao 120 bodova na kraju 4. semestra. Studomat nije dopustio upis pa sam, da mi ne bi propali upisani izborni na germanistici, brisao ove na anglistici i tek tada mi je studomat dopustio upis. No to ne može tako ostati pa vas molim da mi omogućite upis navedenih izbornih kolegija na anglistici. Prilažem snimku zaslona studomata i program studija anglistike za 3. semestar. Unaprijed hvala i lijepi pozdrav.

Poštovani, čini se da ste pokušali odabrati više ECTS bodova no što to propisuje nastavni program. Pisalo je upisati maksimalno 3 ECTS, a odabrali ste 16 ECTS bodova te stoga upis nikako nije bio moguć preko ECTS granice odabranih kolegija (koje nema samo u posljednjem semestru pojavljivanja izborne grupe, 3. je pretposljednji semestar pa postoji definiran maksimalan uvjet).

Radi se o grupi izbornih kolegija tijekom čitavog studija iz koje je potrebno upisati min. 18 ECTS, a vi ste već pri upisu imali od ranije 15 ECTS, odatle ta 3 ECTS razlike. Kad je jednom izborna grupa zadovoljena, više se ne nudi na upis. Ukoliko smatrate da imate određene obveze prema nastavnom programu čiji upis ne možete realizirati Studomatom već isključivo ručno, predlažem da se za svaki slučaj javite na Odsjek i zamolite da Vam izlistaju sve odrađene i eventualno još neodrađene obveze po nastavnom programu, da imate jasniju sliku trebate li doista još nešto upisati.


Poštovani, upisala sam danas preko ISVU-a 2. godinu diplomskog studija no imala sam problem sa upisom kolegija za studij Povijest umjetnosti, smjer Konzervatorstvo. Obavezni kolegij sam uredno upisala no imala sam problema sa odabirom izbornih predmeta. Naime nisam imala za izbor odabrati bilo koji kolegij iz bilo kojeg modula već sam imala mogućnost upisati samo jedan izborni kolegij odnosno samo 5 ECTSa. Ispod toga bio mi je nametnut samo modul Moderna umjetnost, odnosno, mogla sam odabrati kolegij samo iz tog modula. Ne razumijem zašto je do toga došlo jer ostale kolege nisu imali takav problem te bih vas zamolila za rješenje jer želim upisati drugi izborni predmet od ovog kojeg sam bila primorana odabrati (modul Moderna umjetnost – Izbor stila). Lijep pozdrav!

Poštovana, ponudu kolegija na smjeru za vaš modul kreirao je Odsjek, u ISVU smo prepisali podatke temeljem svih prihvaćenih izmjena. Ponuda kolegija za upis nerijetko ovisi i o prethodno odrađenim i upisanim obvezama. Molimo Vas, javite se na odjek koji je kreirao ponudu kolegija za upis za Vaš smjer i zamolite da Vam izlistaju sve Vaše prethodno već odrađene obveze i, u slučaju da postoji neki daljnji dug prema nastavnom programu, upute Vas što trebate još upisati.


Poštovani, uspjela sam upisati oba seminara koje sam htjela, ali mi je Studomat krivo izračunao školarinu. Naime, ja ju uopće ne trebam platiti jer upisujem prvu apsolventsku godinu i upisujem manje od 15 ects bodova i prema tome ne trebam platiti školarinu neovisno o tome koliko sam bodova stekla prošle akademske godine. Ali kad sam ušla u upis godine u Studomatu, nije mi nigdje nudio da upišem apsolventsku godinu, nego samo ponovni upis 4. godine. Kliknula sam na to jer sam mislila da će Studomat automatski prepoznati da je to apsolventska godina, no on je registrirao svejedno kao ponovni upis 4. godine i na temelju tog mi je izračunao školarinu. Što da sada radim? Je li to može riješiti Studentska služba ili je problem u Studomatu?

Poštovana, ono što zovete apsolventska godina u stvari je ponovni upis 4. godine, to je u redu prikazano na Studomatu. Za sva pitanja vezana uz obračun školarine, ako smatrate da se krivo prikazuje, javite se u Studentsku službu.


Poštovani, pišem u vezi problema s upisom izbornih kolegija za 1. semestar jednosmjerne sociologije. Nakon što sam prvi put odabrala kolegije i kliknula na “upiši”, pojavila se obavijest da nema internetske veze nakon čega se pojavila početna stranica Studomata no moj upis nije bio prihvaćen te sam morala sve ponovno. Drugi put sam uspjela, no prijavilo me na samo jedan izborni kolegij te je opcija upisa nestala. Zanima me je li ikako moguće upisati još jedan izborni kolegiij? Hvala unaprijed.

Poštovana, ako više ne možete kolegije upisivati Studomatom, a trebali biste, pokušajte preko aplikacije “Molbe” prema uputama Studentske službe.


Poštovani, upisao sam 1. apsolventsku godinu preko studomata, studiram jednopredmetnu sociologiju. Sve ispite sam položio, te sam uspješno prijavio temu za diplomski, dakle status diplomskog je odslusan, a status svih predmeta je položen. Nakon upisa mi je studomat izbacio da moram platiti 3600 kn školarine. Kome se obratiti, pošto bi mi školarina trebala biti 0 kn? 

Poštovani, za sva pitanja vezana uz obračun školarine, ako smatrate da se krivo prikazuje, javite se u Studentsku službu.


Poštovani, imam problem pri upisu 1. godine diplomskog studija putem Studomata. Studiram Povijest umjetnosti i Arheologiju. Studomat mi nije automatski upisao obavezni predmet na Povijesti umjetnosti “Umjetnost oko godine 1000.” Ne postoji način da ga sama upišem putem Studomata. Molim vas, pomozite mi.

Poštovana, za više informacija o obvezama koje trebate izvršiti po studijskom programu šaljem Vam i poveznicu na Informacijski paket Filozofskog Fakulteta u Zagrebu:

http://theta.ffzg.hr/ECTS/

Uvidom u podatke, kolegij Modul 1: Interpretacija djela – Umjetnost oko godine 1000. jest obvezan, ali tek u 3. semestru. To samo po sebi bez preduvjeta za upis ne bi bilo problem, no već ste upisali maksimalan iznos za dvopredmetan studij od 18 ECTS, a navedeni kolegij nosio bi još dodatnih 5 ECTS bodova.


Poštovani, javljam se jer imam poteškoća s upisom u drugu godinu preddiplomskog studija. Naime ove godine sam se prebacila s dvopredmetnog studija ruskog jezika i komparativne književnosti na jednopredmetni studij komparativne književnosti za koji mi je dozvoljeno da nastavim s drugom godinom budući da sam imala dovoljno bodova (57) i rješila sve obavezne predmete. No problem nastaje kad sam se pokušala upisati u drugu godinu preko studomata gdje mi nije dozvoljeno da upišem 3. semestar dok “ne riješim obveze s prethodnih.” Priložila sam Vam screenshot da vidite o čemu se radi.

Poštovana, ako Vas studomat vraća u niži semestar, očito postoji neki dug prema tom dijelu obveze nastavnog programa. S obzirom da ste ove godine mijenjali studij i puno toga je priznavano, nije ništa neuobičajeno.

Općenito, pri upisu Studomatom prvo se gleda prvo se gleda:

 • je li student upisao sve obvezne kolegije iz prethodnih (zimskih/ljetnih) semestara
 • je li student upisao izborne kolegije u skladu s pravilima grupa opisanima u nastavnom programu
 • kolegiji bez prava na potpis (ako postoje) automatski se upisuju ponovno (ako se izvode)
 • iz grupe za koju nije u potpunosti zadovoljeno pravila upisa, studenta se “prisiljava” da upiše bodove koji nedostaju – ti bodovi ulaze u ukupnu kvotu bodova koje mora upisati u semestru

Zatim se gleda:

 • koje obvezne kolegije treba upisati iz semestra koji upisuje i ima li zadovoljene preduvjete za njih
 • koje grupe izbornih kolegija postoje i koja su pravila za upis

Nakon odabira kolegija za aktualni semestar nastavne godine koji upisuje, gleda se:

 • je li upisao dovoljno ECTS bodova propisanih Statutom (min. 25 ECTS i maks. 35 ECTS bodova za jednopredmetne studije ili 13 do 18 ECTS bodova za dvopredmetne)
 • ako nije, studentu trebaju biti ponuđeni na upis kolegiji iz višeg semestra koji nemaju preduvjete, odnosno, kolegiji za koje student ima zadovoljene preduvjete
 • ako se ni nakon upisa kolegija iz višeg semestra ne može zadovoljiti minimalnu kvotu propisanu Statutom, Studomat dopušta upis godine s manje ECTS bodova od propisane kvote te indikator “Upiši” za tu studijsku grupu postaje zelene boje.

Ukoliko ne možete pronaći neku neodrađenu obvezu po nastavnom programu, a Studomat Vam prikazuje da imate dug koji to možda nije, predlažem da se za svaki slučaj javite na Odsjek i zamolite da Vam izlistaju sve odrađene i neodrađene obveze te provjerite da li je doista riječ o dugu, odnosno, da li su sva priznavanja prema tom dijelu obveze ispravno odrađena.


Poštovani, krenuli su upisi viših godina na Filozofski fakultet. Studentica sam jednopredmetne kroatistike i danas sam se pokušala upisati na 3. godinu fakulteta preko Studomata. Međutim, sustav Studomata ne nudi mi upis nijednog izbornog kolegija, a to dovodi do nemogućnosti ostvarenja minimalnih 25 ects bodova i upisa u 3. godinu. Najviše što mogu upisati je 22 ects boda. Molila bih Vas za pomoć i savjet oko tog problema, kome se trebam obratiti? 

Poštovana, ako Vam studomat nudi gornji zeleni gumb “Upiši” i s 22 ECTS boda jer doista nemate više što za upisati po nastavnom programu jer ste već zadovoljili potrebne obveze, onda je tako u redu i možete provjeriti odabrane kolegije (ako postoje) te sivim gumbom “Upiši” potvrditi upis godine. Svakako, ne zaboravite nakon obavljenog upisa provjeriti upisane kolegije!


Poštovani, imam upit na koji se nadam da mi Vi možete dati odgovor. Naime, upisujem drugu godinu izvanonminalnog trajanja studija, i izbacilo mi je da se ne mogu ulogirati na Studomat dok ne uplatim punu školarinu jer sam skupio manje od 30 ectsa u prethodnoj godini. Zanima me zar to ne važi samo za studente koji upisuju godine nominalnog trajanja jer tako piše u pravilniku o broju ectsa?

Poštovani, za sva pitanja vezana uz obračun školarine i upisima izvan nominalnog trajanja studija, ako se nešto ne prikazuje ispravno, javite se u Studentsku službu.


Poštovani, student sam dvopredmetnih studija poljskog i informacijskih znanosti. Poljski sam upisao prošle ak. godine te bih sada trebao upisati treći semestar, a informacijske znanosti sam upisao ove ak. godine u prvi semestar. Za informacijske znanosti sustav mi daje da upišem izborne kolegije, a za poljski mi ne nudi upis (obaveznih) predmeta ni upis u treći semestar. Molim Vas intervenciju kako bih mogao upisati treći semestar. S poštovanjem.

Poštovani, predlažem da na Studomatu prvo provjerite upisane kolegije (pod “Upisane godine”), trebali biste vidjeti da su Vam tri obvezna kolegija na Poljskom već upisana kod promjene studija (ukupno 15 ECTS) i nisam siguran da bi bilo u redu da išta iz 3. semestra upisujete i da li imate zadovoljene preduvjete i uopće bodovnog prostora za to do maksimalnih 18 ECTS. Obavite upis Studomatom kako ispravno možete, a obveze koje trebate upisati po nastavnom programu, ukoliko ste u nedoumici, provjerite ili se o njima raspitajte na odsjecima.


Poštovani, ovim putem javljam Vam se u vezi problema na koji sam naišla nakon upisa kolegija preko Studomata. Studentica sam prve godine francuskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture, a prethodne sam akademske godine na Sveučilištu u Zadru obavila 4 predmeta iz francuskog i osvojila 12 ECTS bodova. Od obaveznih sam predmeta položila 2, a isto tako i od izbornih (s time da su 3 predmeta u zimskom semestru, od ta 3 – 2 su obavezni, 1 izborni. te je još ostao 1 položen izborni za ljetni semestar). Prilikom upisivanja studija, nisam imala mogućnost kliknuti na poveznicu “Upiši” za studij francuskog te sam, nakon što sam odabrala izborni za studij švedskog jezika, kliknula na poveznicu “Upiši” za upis dvopredmetnog studija. Pojavio se popis izbornih i obaveznih kolegija za oba studija s time da su obje tablice za francuski bile prazne, a za švedski sam mogla vidjeti samo izborni kolegij kojeg sam odabrala. Nadalje, nakon što sam dobila obavijest da sam upisala godinu, vidjela sam da sam upisala izborni kolegij iz francuskog (Francuske korektivne fonetske vježbe 1) koji nisam željela upisati s obzirom da sam drugi izborni koji se nudi za zimski semestar i nosi 3 ECTS boda položila. Molim Vas da me uputite u daljnju proceduru (i ukažete na moje propuste u slučaju da nešto nisam dobro shvatila) da bih se ispisala sa izbornog kolegija. U prilogu šaljem JPG u kojem se vide upisani izborni kolegiji za francuski.

Poštovana, na studiju Francuski jezik i književnost ručno su Vas u Studentskoj službi upisali na oba izborna kolegija (jedina) po nastavnom programu u grupi za 1. semestar, vjerojatno temeljem nekog obrasca za priznavanje: Francuske jezične vježbe 1 (priznat) i Francuske korektivne fonetske vježbe I (nepoložen). Ako izuzmete kolegij Francuske korektivne fonetske vježbe I, imat ćete dug prema toj obvezi u nastavnom programu tijekom čitavog studija, a druge alternative, koliko vidim, nema. Predlažem da se javite na odsjek da Vam provjere da li je sve dobro upisano prema nastavnom programu, s tehničke strane ne mogu uočiti nikakve nepravilnosti kod upisanih kolegija (na oba studija sveukupno po 15 ECTS bodova za zimski semestar).


Poštovani, imam problem pri upisu koji mi nije najjasniji, a budući da paralelno studiram i na Akademiji, važno mi je da se što prije upišem kako bih mogla napraviti raspored te vas molim za objašnjenje i pomoć. Naime, završila sam prvu godinu jednopredmetnog studija komparativne književnosti, sve sam ispite položila u roku s prosjekom 5.0 i stekla 57 ECTS bodova. U prilogu se nalazi moj prijepis ocjena. Nakon što sam danas pokušavala ući u sustav od 9 sati ujutro, konačno sam pristupila upisu iza 14 sati. Međutim, nisam se mogla upisati iz meni neobjašnjivog razloga. Naime, Studomat me tražio da upišem jedan predmet s prve godine (slika u prilogu) te mi je nudio Osnovni pojmovi povijesti književnosti i Uvod u proučavanje književnosti. Nije mi jasno zašto bi to bio uvjet za moj upis kada sam sve odradila na prvoj godini, a predmet Uvod u pročavanje književnosti upisala sam prošle godine, ali sam ga ispisala početkom drugog semestra, a potvrdu toga imam u mailu koji sam slala tadašnjoj prodekanici za nastavu. Nadalje, Studomat me tražio da upišem 18 bodova od predmeta s unutarnjom izbornošću (što je na komparativnoj 3 predemta jer svaki predmet nosi 6 bodova) i 12 bodova od izbornih predmeta (što je na komparativnoj 2 predmeta). Kad se zbroji 12 i 18 bodova plus predmet s prve godine, ispalo bi da bih trebala upisati 36 bodova, a Studomat ne priznaje preko 35. Znatiželje radi, probala sam upisati predmete i sustav je izbacio obavijest da predmet s prve godine nije moguće upisati budući da sam ga već jednom upisala. Budući da trenutno zbog tog predmeta s prve godine ne mogu upisati ništa s druge, nadala sam se da mi možete pomoći kako bih upisala ostatak predmeta prije nego što mi se svi željeni kolegiji popune. Unaprijed hvala i lijep pozdrav.

Poštovana, koliko iz svog kuta vidim, imate dug prema grupi izbornih kolegija u 1. semestru iz koje je potrebno upisati 18 ECTS, a imate upisano 12 ECTS, zato Vas Studomat vraća u 1. semestar.


Poštovani, možete li mi molim Vas odgovoriti na nekoliko pitanja o upisu apsolventske godine na Studomatu? Obranila sam diplomski rad na Anglistici, a drugi rad na Informacijskim znanostima mi stoji kao odslušan. Upisujem li onda višekomponentnu kombinaciju ili samo Informacijske znanosti? Također kod Informacijskih znanosti mi stoji opcija Odaberi predmete, ali ništa novo ne želim upisati. Imam samo za napisati jedan diplomski rad. Treba li negdje pisati taj diplomski rad ili ne? Sada ne piše. Ispričavam se ako sam se obratila na pogrešnoj adresi. Srdačan pozdrav.

Poštovana, kod upisa godine studij se promatra kao jedinstvena nerazdvojiva cjelina od dva dvopredmetna studija. Prema uputama Studentske službe vezanim uz upis godine na web stranici: “Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija upisali/odslušali sve kolegije, stekli sve uvjete za izlaske na sve ispite, ali nisu položili sve ispite ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.” Ukoliko Vam se čini da neki detalji nisu dovoljno jasno pojašnjeni, molimo Vas svakako kontaktirajte Studentsku službu.


Poštovani, upisujem drugu izvannominalnu godinu na diplomskom studiju germanistike i nederlandistike. Ukoliko sam dobro shvatila postupak upisa, nakon što sam poslala potvrdu o plaćenoj upisnini na molbe.ffzg.hr trebam u Studomatu upisati godinu. Potvrdu sam poslala te sam pokušala upisati godinu putem Studomata, no javlja mi da je nemoguće obaviti upis na germanistici jer nemam upisano dovoljno ECTS bodova. Budući da mi je ostao samo još diplomski na nederlandistici nemam potrebe upisivati nikakve kolegije te mi nije jasno što mi je činiti u ovoj situaciji te se nadam da mi nekako možete pomoći.

Poštovana, zasigurno negdje postoji još neka opcija upisa koju niste otvorili. Ako ste odradili većinu obveza, upisujete samo preostale obveze, no ako doista više ne postoji ni jedan kolegij na odabir, apsolventsku godinu u ISVU može se upisati i bez ijednog pridodanog kolegija. Kako bismo Vam mogli konkretnije pomoći, molimo da nam pošaljete sliku ili slike Studomata u problematičnoj situaciji.


Poštovani, uputili su me na Vašu web stranicu. Naime, još uvijek nisam ovlaštena za ući u Studomat, a trebala bih prijaviti izborne predmete. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Lp

Poštovana, ne nalazim da ste upisani u ISVU pod navedenim imenom i prezimenom. Ne nalazim u ISVU Vaš upis ni u matičnim podacima studenta. Ako imate JMBAG, molimo Vas da nam pošaljete podatak. Ukoliko nemate taj podatak, za više informacija o svemu kontaktirajte Studentsku službu.


Poštovana, vama su me uputili kad sam im se javila da mi se na studomatu uopće ne nudi opcija za upisati godinu. Možete li mi s tim pomoći ili kome da se javim? Hvala!

Poštovana, opcija “Upis godine” zasigurno Vam se ne nudi jer Vam u prethodnoj akademskoj godini nije potvrđen upis obavljen u cijelosti. Za rješenje tog problema javite se u Studentsku službu.


Poštovani, htjela bih Vas zamoliti ako mi možete pomoći oko jedne tehničke poteškoće pri upisivanju kolegija. Na prvoj sam godini odslušala jezik struke, ali zbog nekog razloga mi nije dopuštalo da upišem ovu godinu bez da upišem engleski i to je uzrokovalo nemogućnost upisavanja željenog kolegija učenje stranog jezika (na fonetici je trebalo biti upisano 18 ectsa, ali uz engleski je 20 i zato ne mogu upisati godinu u potpunosti.) Molila bih Vas da ispišete engleski za akademske potrebe, te umjesto toga upišete kolegij učenje stranog jezika kod profesorice Carović. Unaprijed Vam zahvaljujem, Srdačan pozdrav

Poštovana, molimo Vas da ovu situaciju u suradnji s Odsjekom za fonetiku provjerite. Slično će Vas dočekati i ljetni semestar.Iz grupe Zamjena za strani jezik koja je samo opcionalan odabir (u slučaju da strani jezik upisujete na drugom studiju koji također ima tu grupu) odabrali ste Ruski jezik za akademske potrebe 1 i 2. Pri tome niste ništa upisivali iz grupe Strani jezik struke prema kojoj Vam je zaostao dug za zimski i za ljetni semestar, a na Fonetici po nastavnom programu podržava samo opciju upisa engleskog jezika, ne i ruskog. Ured za ISVU ne obavlja ispis niti upis kolegija. Samo ukoliko je Odsjek za fonetiku suglasan priznati Vam Ruski jezik za akademske potrebe 1 i 2 umjesto engleskog, tada postoji mogućnost da Vam Studentska služba izbriše engleski i evidencijom tih priznavanja za strani jezik anulira dugove prema grupama Strani jezik struke za zimski i za ljetni semestar. Dakle, ako Vam Odsjek za fonetiku može pružiti suglasnost za takvu provedbu, možete pokušate situaciju razriješiti putem aplikacije “Molbe” na prema uputama koje je postavila Studentska služba.


Poštovani, jučer sam upisala godinu, izborne kolegije te strani jezik za akademske potrebe u Studomat. Danas sam saznala da bih još trebala upisati zamjenski strani jezik za akademske potrebe. Međutim, Studomat mi to ne dozvoljava. Dozvoljava mi samo da upišem nešto pod lingvistiku, a pod kroatistiku (gdje bih trebala upisati taj jezik) ne. Isto tako, kućica upiši crvene je boje, ne znam zašto. Na kraju poruke šaljem sliku zaslona. Što mi je činiti? Unaprijed zahvaljujem. 

Poštovana, ono što mogu uočiti: studij Kroatistika nema grupe Zamjena za strani jezik, no postoji grupa Strani jezik struke za zimski i ljetni sem. prema kojoj će Vam se tijekom čitavog studija računati dug ako nešto iz nje ne upišete. Bilo bi spretnije da ste engleski upisali na Kroatistici, a na Lingvistici zamjenski kolegij – tada dugovanja po nastavnom programu na studomatu ne bi bilo. Preporučam da te informacije svakako provjerite i na odsjecima i ako je to doista tako u nastavku navodim uputu kako ispraviti. Preko aplikacije “Molbe” sukladno uputama vezanim uz upise zamolite da Vam premjeste upisani strani jezik u za to predviđenu izbornu grupu na Kroatistiku, zamjenski kolegij na Lingvistici upisujete iz grupe izbornih predmeta Zamjena za strani jezik struke.


Poštovani, da bih pristupila e kolegiju pod nazivom Psihologija odgoja i obrazovanja potrebna je lozinka e- kolegija za upis istog, a u razgovoru s prof. Mindoljević ona me uputila na Vas, pa Vas molim za pomoć.

Poštovana, molimo Vas da se obratite Centru za e-učenje vezano za Vaš postavljen upit. Kontakt podaci nalaze se na poveznici: https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/o-centru


Poštovani, upisujem se u drugu izvannominalnu godinu diplomskog studija anglistike i germanistike bez plaćanja. Poslala sam molbu za upis i uplatnicu preko web aplikacije te se, koliko sam shvatila, još moram upisati preko Studomata. Međutim, prilikom upisivanja germanistike moram odabrati još jedan predmet od minimalno 3 ECTS-a, iako sam sve predmete već položila (u prilogu šaljem slike). Diplomski na germanistici sam obranila prošli tjedan tako da mi bodovi još nisu upisani u ISVU (rečeno mi je da će se upisati nakon što obavim upis u višu godinu), a anglistiku još moram obraniti. Trebam li se javiti osobno u referadu (odnosno radi li studentska služba uopće)?

Poštovana, po ovome što vidim na slikama, čini se da na germanistici imate još nešto za upisati. Ukoliko ne možete pronaći neku neodrađenu obvezu po nastavnom programu, a Studomat Vam prikazuje da imate dug koji to možda nije, predlažem da se za svaki slučaj javite na Odsjek i zamolite da Vam izlistaju sve odrađene i neodrađene obveze te provjerite da li je doista riječ o dugu. Upis u aljedeću akad. godinu u ISVU trebate obaviti, kako ste i sami uočili u uputama Studentske službe. Na žalost nije moguće obaviti upis Studomatom bez upisa svih preostalih obveza.


Poštovani, pokušavam se upisati na 2.godinu preddiplomskog studija komparativne književnosti (drugi studijski smjer mi je anglistika, koji, čini se, mogu upisati bez problema). Naime, ja sam kao student anglistike oslobođenja upisivanja stranog jezika za akademske potrebe na studiju komparativne književnosti, ali sada kada pokušavam upisati godinu, na Studomatu nisam u mogućnosti uopće ući u odabir kolegija za 3.semestar komparativne književnosti jer mi za prethodnu akademsku godinu još uvijek zahtjeva upis na strani jezik. Molim vas za pomoć u zaobilaženju ovog problema, ili eventualno savjet kome da se obratim oko toga, kako bih se mogla što prije upisati na kolegije koji mi odgovaraju. Hvala unaprijed i lijep pozdrav.

Poštovana, na žalost nije moguće obaviti upis Studomatom bez upisa svih dugovanja po nastavnom programu. Nemamo nikakvih informacija o toma da su studenti anglistike ujedno oslobođeni upisivanja obaveze stranog jezika na drugom dvopredmetnom studiju koji je zasebna cjelina. Provjerite na odsjeku je li doista moguće studenta u kombinaciji s Anglistikom osloboditi obveze upisa stranog jezika. Ako primite potvrdan odgovor, možda možda Vam pri tom nije dovoljno jasno ukazano da ćete s time do kraja studija kod upisa Studomatom imati ne baš malih problema jer rješenje u ISVU za takvu vrstu oslobođenja ne postoji. Drugo bi bilo da su pitanju zamjenski kolegiji s istim brojem ECTS bodova.


Poštovani, zanima me je li moguće izbrisati izborni predmet koji sam upisala preko studomata i zamijeniti ga drugim?

Poštovana, u terminu predviđenom za upise pokušajte situaciju riješiti preko aplikacije “Molbe” sukladno uputama Studentske službe.


Poštovani, na Studomatu mi se još uvijek nudi Upis godine makar sam jučer navečer sve upisala. Studiram dvopredmetno Kroatistiku-Informacijske znanosti i u ponedjeljak sam upisala izborni Digitalne zbirke za Informacijske znanosti, ne znajući da trebam upisati i jezik za akademske potrebe na Kroatistici, i stisnula sam Upiši kod “Upis višekomponentne kombinacije”. U utorak navečer mi se još uvijek nudio upis, bilo mi je zeleno Upiši kod Kroatistika i Upis višekomponentne kombinacije, i onda sam upisala i Talijanski za akademske potrebe za Kroatistiku (prilog 1.). U srijedu ujutro ušla sam na Studomat i još mi se uvijek pokazuje da mogu upisati godinu te sam kontaktirala kolege s odsjeka koji su mi rekli da oni više nemaju tu opciju. Sve mi je crveno kod Upiši i pod Kroatistiku, Informacijske znanosti i kod Upis višekomponentne kombinacije te mi javlja da “Nisu zadovoljena pravila upisa za sve smjerove koji se upisuju”, a kada pokušam stisnuti Upiši kod Kroatistiku ili Info znanosti javlja mi da “Nema predmeta za upis”. Svi izborni predmeti koje sam upisala u ponedjeljak i utorak su upisani na Studomatu. Zanima me jesam li nešto krivo stisnula ili napravila i postoji li neki problem s tim? U prilogu vam šaljem dodatne fotografije. S poštovanjem.

Poštovana, upisani ste u novu akademsku godinu. Nije pogreška, opcija Upis godine (za eventualno doupisivanje kolegija unutar granice maksimalno 18 ECTS po studiju i semestru) bit će Vam prikazana na Studomatu dok god traju upisi Studomatom. Uvijek možete provjeriti pod “Upisane godine” da li je u Studomat ušlo sve što ste odabrali za određeni studij i u koju ste godinu upisani.


Poštovani, prva sam godina fakulteta filozofskog smjera germanistika i latinski jezik, imam poteškoće sa upisom izbornih predmeta na studomatu… Nemam nigdje ponuđeno “upis izbornih predmeta” kako bi, vjerujem, trebalo biti i molim informaciju gdje bi se to trebalo inače nalaziti da nisam promašila jer imam osjećaj da mi to nedostaje na studomatu. Zahvaljujem unaprijed i lijep pozdrav.

Poštovana, najprije trebali biste vidjeti otvorenu opciju “Upis godine” i gumb “Upis godine” – ako to ne postoji, molimo Vas da nam javite i priložite sliku Studomata u problematičnoj situaciji. Nakon toga na oba smjera upisujete izborne kolegije – na Latinskom svakako osim izbornih kolegija odaberite Strani jezik struke, a ne Zamjenu za strani jezik struke (ta opcija je za one koji na drugom studiju upisuju Strani jezik struke), jer na Germanistici nemate tu opciju već samo grupu izbornih kolegija s Odsjeka za germanistiku. U prilogu Vam, za slučaj da niste dobili šaljem e-mail s uputama koje smo slali studentima na listu. Molim Vas, proučite ih.


Poštovani, prilikom upisa na drugu godinu preddiplomskog jednopredmetnog studija sociologije (na koji sam se prebacila s dvopredmetnog prije početka 2. godine), svi obavezni predmeti su mi se automatski upisali u ISVU kako bi i trebalo, također i jedan kolegij koji trebam slušati s prvom godinom jer kao dvopredmetni nisam imala taj kolegij. Međutim, uz te predmete, upisao mi se i kolegij Uvod u znanstveno istraživanje, koji se sluša u drugom semestru jednopremetnog studija, koji ja tada nisam pohađala i Kvantitativne metode istraživanja koji se sluša u trećem semestru dvopredmetnog studija, koji sada kao jednopredmetni ne moram niti slušati. Kraj oba kolegija je upisano kako je priznat ispit iz predmeta, datum pristupanja i ocjena 3,00. Nisam odslušala ni jedan sat tih kolegija, niti sam pristupila ispitu. Također bodovi iz tih kolegiji mi nisu upisani (niti bi trebali biti), međutim zanima me čija je to greška i može li se to nekako riješiti. Hvala unaprijed na razumijevanju i odgovoru. Lijep pozdrav.

Poštovana, moguće je da Vam priznavanja nisu točno evidentirana u ISVU, bilo bi dobro da se čim prije javite u Studentsku službu. Možete pokušati preko aplikacije “Molbe” sukladno uputama.


Poštovani, trebam pomoć pri rješavanju problema s prijavom. Na stranici Studomata mi se ne otvara index, piše da ta stranica ne postoji. Otvara mi se samo stranica za promjenu podataka. Hvala unaprijed. 

Poštovana, kako bismo Vam mogli učinkovitije pomoći, molimo Vas da nam pošaljete sliku Studomata u problematičnoj situaciji. Nakon poslane slike:  Da li Vam Studomat dozvoljava unos osovnih podataka? Ako da – te podatke biste prije pokretanja bio koje druge opcije trebali ispuniti. Molimo Vas da ih unesete. Ako nedostaju podaci za adresu stanovanja i prebivališta, te podatke ne možete sami unijeti, unosi ih Studentska služba. Molimo Vas, javite se u tom slučaju u Studentsku službu. Ako ni druge podatke osim adrese stanovanja i prebivališta ne uspijevate unijeti, molimo Vas da nam javite.


Poštovani, na Studomatu mi je krivo upisan predmet iz trećeg semestra Psihologija odgoja i obrazovanja. Naime, kolegij pripada obveznoj izbornoj skupini predmeta, no upisan je pod redovni obvezni te iz tog razloga ne mogu upisati peti semestar jer Studomat “smatra” kako taj kolegij nisam položila, no jesam. Možete li ga promijeniti u sustavu?

Poštovana, ovdje na žalost ne možemo pomoći. Studentsku službu preko aplikacije “Molbe” svakako zamolite da provjeri upisani kolegij (pretpostavljam da je bilo ručnih priznavanja jer vidim da ste upisani direktno na 2. godinu).


Poštovani, želio bih Vas obavijestiti da preko studomata još uvijek ne mogu izvršiti upis u 5. semestar. U nastavku Vam šaljem cjelokupnu korespondenciju iz koje je vidljivo da mi je na odsjeku detektiran problem, kao i da Vas je istog dana tajnica uključila u našu korespondenciju koja Vam je također proslijedila i obrazac priznavanja ispita (razlog molbe: prebacivanje kolegija u izbornu grupu – nalazi se u privitku) kako biste bili u mogućnosti rasporediti mi kolegije u odgovarajuće izborne grupe, a čime bi mi se omogućio upis u 5. semestar i riješio ovaj problem. Srdačan pozdrav,

Poštovani, po svim dosadašnjim iskustvima, za studente koji su mijenjali studij ili se direktno upisali na neku višu godinu uz puno ručno evidentiranih priznavanja funkcionalan studomat za upis kolegija ponekad je više sreća nego nešto s čime se u nastavku studija može računati. Studomat kod upisa prvo izlistava zabilježene dugove po nastavnom programu koje ponekad nisu nužno dug, već posljedica ručne evidencije i/ili tijekom studija akumulirane neravnomjerne raspodjele ECTS bodova unutar grupa izbornih kolegija, posebno kada se dogodila promjena studija i u pitanju su priznavanja. Sve to može najbolje vidjeti odsjek sagledavajući Vaše sve do sada odrađene obveze. Uputio sam Vas da se, ukoliko kojim slučajem ne možete pronaći neku neodrađenu obvezu po nastavnom programu, a Studomat Vam prikazuje da imate dug koji ne razumijete, javite na Odsjek i zamolite da Vam izlistaju sve odrađene i neodrađene obveze kako biste provjerili da li je doista riječ o dugu, odnosno, da li su sva priznavanja prema tom dijelu obveze ispravno odrađena. Iz priloženog izvještaja o odrađenim obvezana koje ste nam poslali vidim da postoji manjak od 4 ECTS prema grupi izbornih kolegija u 1. semestru. To je odsjek tako propisao. Raspoređivanje kolegija u odgovarajuće izborne grupe nije moguća opcija rješavanja problema jer za to postoje objektivne tehničke zapreke. Pokušajte prvo neodrađene obaveze i nastavite redom upis, ako ide. Ako Vam na odsjeku kažu da je sve u redu s do sada odrađenim obvezama, a svejedno ne uspijete obaviti upis Studomatom, postoji altrenativna upcija ručnog upisa preko aplikacije “Molbe”.


Poštovani, zaboravila sam Vam reći da imam pogrešku u studomatu jer mi je dopušteno da upišem leksikologiju i leksikografiju te jezične vježbe V, a to ne mogu jer ću tek sada upisati sintaksu. Pa bih Vas molila ako možete blokirati ta dva kolegija pa ću ja sama upisati sintaksu 1 sa 2 godine i sa 3. godine književnost i periodizaciju te  prijevodne vježbe 1 i onda će bi to iznositi ukupno 10 ECTS bodova.

Poštovana, u Studomat su ugrađena pravila kako je za Vas predvidio odsjek i možete (morate do minimalne granice) upisati sve što vam je ponuđeno Studomatom, a ponuđeno Vam je jer imate po nastavnom programu zadovoljne preduvjete za upis. Pogreške u prikupljenim podacima pri evidenciji nastavnih programa u ISVU ponekad se mogu dogoditi, no puno je češći slučaj da odsjek studentima govori informaciju što smiju/ne smiju (još) upisati koja se razlikuje od informacija temeljem kojih su evidentirani nastavni programi u ISVU i to sve bez neposrednog  uvida koliko velike probleme to prouzrokuje studentima kod upisa. To je vrlo nezgodno jer ste u želji da slijedite upute za obaviti upise u pat poziciji. Ukoliko ne želite obaviti upis prema uputama, pokušajte sve još jednom preispitati na odsjeku, odsjek treba biti obaviješten o tome s kakvim ste se problemom susreli prilikom upisa.


Poštovani, još uvijek nisam ovlaštena za korištenje Studomata niti se nalazim na popisima za predavanja koja kreću od ponedjeljka kao ni u ISVU sustavu niti u matičnim knjigama studenta za što ne vidim razlog budući da je sva dokumentacija pravovremeno dostavljena i potpisan je Ugovor o studiranju. Molbe i mailove šaljem od 5. listopada, međutim nema učinka. Ljubazno molim Vašu provjeru parametara kako ne bih imala problema odmah na početku akademske godine.  

Poštovana, predlažem da se pokušate prijaviti na Studomat. Ako se i dalje pojavljuje problem, kako bismo Vam mogli konkretnije pomoći, molim Vas da nam javite korisničku AAI oznaku kojom se pokušavane prijaviti na Studomat. Ako ste u mogućnosti, molimo Vas da priložite i sliku Studomata u problematičnoj situaciji.


Poštovani, ne znam trebam li se vezano uz ovo obratiti Vama, no profesorica me uputila da bih se trebao javiti nekome vezano uz svoj status na kolegiju u ISVU. Kolegij sam upisao ak. god. 18/19. te bih ga ove godine htio položiti, a profesorica vodi evidenciju kroz ISVU sustav gdje joj nisam vidljiv, ljubazno Vas molim za pomoć. Hvala na vremenu i odgovoru.

Poštovani, vidim da kolegij imate uredno upisan i odslušan 2018/19. akad. godine. Ne znam pouzdano reći u čemu je problem, moguće je da Vas profesorica pokušavala potražiti na popisu trenutno upisanih studenata kojem Vi ne pripadate. Da bi Vas profesorica pronašla, trebala bi otići na drugu opciju “Trenutno stanje na predmetu” i potražiti Vas na popisu studenata koji su već odslušali kolegij. Nadam se da neće biti problema s evidencijom rezultata na ispitu, tada se profresorima izlistavaju u popisu za unos ocjena svi prijavljeni studenti na neki rok, bez obzira u kojoj su akademskoj godini slušali kolegij.


Poštovani, gdje mogu dostaviti molbe za upisivanje izbornih predmeta jer sam Vam se javila već zbog poteškoća studomata. I zanima me hoću li dobiti novu iksicu s obzirom da sam se prebacila s drugog Sveučilišta.

Poštovana, za novu iksicu provjerite informaciju u Studentskoj službi. Kontakt podaci: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/djelatnici/   Vezano uz naknadni upis izbornih kolegija, pokušajte preko aplikacije “Molbe” sukladno uputama Studentske službe.


Poštovani, javljam Vam se zbog problema s upisom (preddiplomske) apsolventske godine lingvistike i kroatistike u Studomatu. Problem je na početku bio u tome što mi sustav nije dopuštao upis višekomponentne kombinacije, nego je zahtijevao upis minimalno 1 ECTS na lingvistici (iako sam odslušala i ispunila uvjete na svim kolegijima sa 181 ectsom) te sam odlučila radije izvršiti upis sad dok još nije kasno (jer iz referade nisam dobivala danima odgovor), a baviti se tim jednim ectsom kasnije. Sustav mi je nakon upisa izbacio potrebu plaćanja školarine od 2160 kn, za koje ne znam odakle su došli. U svim obavijestima i u Pravilniku o studiranju navodi se kako se apsolventska godina plaća samo u slučaju upisa više od 15 ectsa, a NE za nepoložene, ali odslušane kolegije. Još jednom bih Vas zamolila za pomoć i unaprijed zahvaljujem.

Poštovana, najprije vezano uz upis izbornog kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 3 – na sličan biste način mogli očekivati i dug prema nastavnom programu za ljetni semestar. Ponekad se studentima nudi na Studomatu ono što smatraju da ne bi trebalo jer se čini da su već odradili neke starije obaveze, no u ISVU na upisnom listu to nije tako evidentirano i postoji dug prema nastavnom programu. Vezano uz preostale dugove prema nastavnom programu po pitanju upisa kolegija (dodatnog ECTS boda) koji možda u stvarnosti nisu dugovi upućujem Vas da ih svakako razjasnite na odsjeku čim prije. A vezano uz iznos školarine na žalost ne mogu pomoći jer nemam dovoljno informacija, za to se trebate javiti u Studentsku službu i zamolite da Vam provjere kako je do toga došlo. Možda može i preko aplikacije “Molbe”.


Poštovani, upisujem drugu izvannominalnu godinu diplomskog studija i pokušala sam se upisati preko studomata no upis sa studijske grupe Etnologija i kulturna antropologija mi nije omogućen osim ako ne upišem dodatnih 10 ECTS bodova. Sve svoje obaveze sam obavila i položila sve ispite, sve skupa imam upisanih 124 boda. Prošle godine sam sasvim normalno upisala godinu, nije bila riječ o dodatnim kolegijima sa Etnologije. Te godine sam imala sličan problem s druge studijske grupe, Muzeologije, gdje mi je također pisalo da trebam dodatan kolegij upisat no nakon odlaska na Odsjek i u Vaš ured, utvrđeno je da to nije potrebno. Ove godine mi je sve u redu s Muzeologijom, no da bi se upisala, morala bih upisati dva dodatna kolegija s Etnologije. Molila bih objašnjenje oko situacije, da li je potrebno upisivati još kolegija ili na koji način da se upišem preko studomata? Hvala i lijep pozdrav.

Poštovana, Studomat kod upisa prvo izlistava zabilježene dugove po nastavnom programu koje ponekad mogu, a ponekad ne moraju nužno biti dug već posljedica ručne evidencije i/ili tijekom studija akumulirane neravnomjerne raspodjele ECTS bodova unutar grupa izbornih kolegija. 10 ECTS koje spominjete manjak su prema grupi kolegija s unutarnjom izbornošću u 3. semestru. To je odsjek tako propisao. Uputio sam Vas da se, ukoliko kojim slučajem ne možete pronaći neku neodrađenu obvezu po nastavnom programu, a Studomat Vam prikazuje da imate dug koji ne razumijete, javite na Odsjek i zamolite da Vam izlistaju sve odrađene i neodrađene obveze kako biste provjerili o čemu se radi. Studomat Vam, dakle, ispravno funkcionira.


Poštovani, u ponedjeljak sam došao na fakultet i upisao normalno sve obavezne kolegije 3. godine preddiplomskog studija psihologije kao i kolegije “Teorije ličnosti” i “Samopredstavljanje i samopoimanje”. Upis ovih kolegija bio mi je evidentiran i na Studomatu u ponedjeljak i utorak kada sam provjeravao upis svojih kolegija jer se nekim ljudima oko mene znalo dogoditi da je njihov upis bio izbrisan. Na moje iznenađenje, kada sam išao provjeriti stanje kolegija u petak navečer, svi su mi kolegiji bili izbrisani osim tjelesne i zdravstvene kulture. Obavezne kolegije i kolegij “Teorije ličnosti” uspio sam ponovno upisati, međutim kolegij “Samopoimanje i samopredstavljanje” nisam. Na upit profesorici mogu li upisati kolegij unatoč popunjenosti dobio sam odgovor da ne, osim ako mogu dobiti neku potvrdu da sam upisao kolegij i bio upisan u njega, stoga bih Vas molio ukoliko biste mi mogli pomoći u ovoj neočekivanoj situaciji, budući da ja nisam mislio da će me sustav sam od sebe ispisati nekoliko dana poslije mojih upisa, zbog čega nisam napravio screenshot. Ukoliko je potrebno, za upisivanje kolegija u ponedjeljak i njegov status kao upisanog tijekom tog dana imam svjedoke koji mogu potvrditi da sam ga upisao i bio upisan. Lijep pozdrav.

Poštovani, provjerili smo s Centrom potpore ISVU na Srcu situaciju s upisom kolegija kojeg ne nalazite u popisu upisanih predmeta. Primili smo odgovor da se navedeni kolegij nikad nije nalazio na Vašem upisnom listu. Moguće je da ste kolegij odabrali na upis, kliknuli zeleni gumb “Upiši” (kojim se ulazi u sučelje za dodatnu provjeru), ali ne i sivi gumb “Upiši” na dnu liste kojim se potvrđuje odabir i kolegij ulazi na upisni list.


Poštovani, u privitku Vam šaljem molbu za upis izbornih predmeta. Srdačno.

Poštovana, Ured za ISVU ne provodi upis izbornih predmeta, pokušajte upis obaviti Studomatom, ako ne ide, preko aplikacije “Molbe”.


Poštovani, kad će mi biti omogućena promjena izbornog kolegija na studiju Španjolskog jezika i književnosti? Želim maknuti Francuski jezik za akademske potrebe i upisati Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1. Također, zašto mi piše za studij Češkog jezika i književnosti opcija Upiši?  Zar nisam to već napravila? Hvala na odgovoru.

Poštovana, upis godine i upisane kolegije kolegija možete provjeriti na Studomatu. Pokušajte se ulogirati u Studomat i pokrenuti opciju Upisane godine i predmeti prema uputama na stranici https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upisane+godine+i+predmeti

Trebali bi Vam se ispravno izlistati upisana godina i kolegiji na svakom studiju. Provjerite, nadam se da je sve u redu. Opcija “Upis godine” i dalje je otvorena za eventualnu mogućnost doupisivanja kolegija jer zamjena kolegija bit će omogućena do završetka upisa Studomatom, zato Vam je i dalje vidljiv gumb “Upis godine”. Izborni kolegij koji ne možete pohađati možete pomoću aplikacije “Molbe” dok god traju upisi izbrisati ili zamijeniti drugim kolegijem.


Poštovani, imam problem s upisom kolegija na anglistici. Studentica sam 2. godine diplomskog studija anglistike i trebala bih normalno moći upisati kolegij Psiholingvistika, no taj se predmet u mom Studomatu uopće ne nalazi. Pokušala sam ga upisati sama i preko molbe uz suglasnost profesorice, ali u Studentskoj službi imaju isti problem kao i ja, ne vide predmet u sustavu. Što trebam poduzeti da se to što prije riješi?

Poštovana, navedenog kolegija nema u ponudi upisa Studomatom na konkretnom Vašem upisanom studiju/smjeru jer do nas od odsjeka nije došla takva informacija. Zato ga (tehnički) ne možete upisati nikako drugačije nego ručno preko molbe (ako postoji takva suglasnost na odsjeku) koja bi trebala sadržavati dodatno obrazloženje pod koju obvezu u kojem semestru nastavnog programa upisujete kolegij koji ne pripada Vašem nastavnom programu, ali Vam odsjek priznaje da ga smijete pohađati. Ni Studentska služba ne vidi kolegij jer ga  nema u nastavnom programu studija koji ste upisali. Više informacija o svemu tome možete provjeriti na Odsjeku.


Poštovani, studentica sam prve godine jednopredmetne kroatistike i imam jedan problem. Prijavila sam izborni kolegij Engleski jezik za akademske potrebe na studomatu, ali se ispostavilo da profesorice nemaju termin koji mi odgovara u rasporedu ili su im grupe popunjene… Stoga sam se odlučila upisati kolegij Španjolski jezik za akademske potrebe u dogovoru s profesoricom, ali ne znam kako odjaviti i upisati kolegij na studomatu. Možete li mi molim Vas pomoći, kako bi što prije počela pohađati nastavu španjolskog jezika. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

Poštovana, upisani kolegij na Studomatu možete odjaviti (možda u isto vrijeme i zamjeniti ako kojim slučajem više nemate opciju Upis godine) preko aplikacije “Molbe”.


Poštovani, Imam problem s upisom izbornog kolegija iz nederlandistike na studomatu, pa me zanima ako mi možete pomoći oko toga. Kada stisnem na gumb upiši me ne upisuje me u kolegij, a upisujem ga tek sad jer sam se iz prethodno upisanog kolegij morala ispisati zbog kolizije s drugim predmetima. Srdačan pozdrav

Poštovana, moguće je da ste kolegij odabrali na upis, kliknuli zeleni gumb “Upiši” (kojim se ulazi u sučelje za dodatnu provjeru), ali ne i sivi gumb “Upiši” na dnu liste kojim se potvrđuje odabir i kolegij ulazi u ISVU na upisni list. Pokušajte se ponovno ulogirati u Studomat. Najprije trebali biste vidjeti otvorenu opciju “Upis godine” i gumb “Upis godine” – ako to kojim slučajem ne postoji, molimo Vas da nam javite i priložite sliku Studomata u problematičnoj situaciji. Nakon obavljenog upisa izbornog kolegija svakako za svaki slučaj provjerite pod “Upisane godine i predmeti” https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upisane+godine+i+predmeti da li Vam je kolegij doista upisan.


Poštovani, student sam 1. godine etnologije i kulturne antropologije. Javljam Vam se jer me zanima razlog zašto ne mogu prijaviti ispite na Studomatu. U ljetnom ispitnom roku sam mogao prijaviti ispite uobičajeno bez problema, a sada u jesenskom roku iz nekog razloga nemam pravo prijaviti ispite. Možete li mi kako pomoći pogledati zašto ne mogu ili me uputiti kamo da odem da saznam razlog i po mogućnosti riješim taj problem. 

Poštovani, budući da ste se ispisali sa studija Južnoslavenski jezici i književnost, Etnologija i kulturna antropologija, ne možete prijavljivati ispite sa starog (napuštenog) studija ako u ISVU nisu evidentirana sva moguća/potrebna priznavanja odslušanosti zadržanih kolegija. Za više informacija vezanih uz probleme koje navodite u svom upitu javite Studentskoj službi fakulteta.


Poštovani, kontaktiram vas jer imam problem sa studomatom. Naime studomat mi trenutno ne dopušta da prijavim niti jedan ispit. Htjela sam prijaviti ispit iz Umjetnosti kasne antike i ranog srednjeg vijeka za ponedjeljak, 16.9. te kada sam vidjela da nisam u mogućnosti kontaktirala sam tajnicu na odsjeku za povijest umjetnosti koja mi je rekla da se javim profesorici iz tog kolegija. Zatim mi je profesorica da kontaktiram vas kako bih mogla vidjeti u čemu je problem. Nadam se da mi možete pomoći. Hvala na odgovoru unaprijed.

Poštovana, čini se da nema tehničkih problema s prijavama ispita pa ću vas uputiti da sva pitanja o ispitnoj evidenciji riješite u tajništvu odsjeka i s predmetnim nastavnikom. Obično je problem u tome da nije evidentirana ocjena na prethodnom roku, da je isteklo vrijeme za prijavu, da upis u cijelosti nije potvrđen, možda čak i nedostaje upisan kolegij.


Poštovani, nedavno sam mijenjala osobne podatke (ime) i te sam podatke ažurirala na sustavu Studomat. Nakon što sam shvatila kako se podatci nisu ažurirali i na sustavu Omega, kao ni na Outlook mail-u rečeno mi je da se javim Uredu za ISVU. Ako ste u mogućnosti ažurirati mi podatke na sustavu Omega i Outlook mailu, ili me uputiti komu da molbu pošaljem bila bih iznimno zahvalna.

Poštovana, naveli ste nekoliko stvari za ažuriranje koje se u slučaju problema administriraju na različitim mjestima, a niti jednu od njih ne administriramo u Uredu za ISVU.

Vezano uz osobne podatke na Studomatu, sami ažurirate sve osim prebivališta i mjesta stanovanja – za eventualnu izmjenu ta dva posljednja podatka trebali biste se javiti nekome od djelatnika Studentske službe.

Ne znam reći da li su i u kakvoj točno vezi osobni podaci koje ste unijeli putem Studomata u sustav ISVU s onima na Omegi. Za pitanja u vezi Omege pokušajte se javiti nekome od djelatnika Centra za potporu e-učenju.

Naposljetku, vezano uz AAI@EduHr elektronički identitet i Outlook mail, ako tu postoji neki problem s podacima koje ne možete sami ažurirati na stranici https://aai.ffzg.hr/ ili se možda ne uspijevate prijaviti, javite se Službi za informatiku na adresu racuni@ffzg.hr

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2020./2021.

Upis na obavezne i izborne kolegije ljetnog semestra za sve studente u akademskoj godini 2020/21. koji se vode kroz ISVU počet će u ponedjeljak 15. veljače u 9 sati. Upis kolegija preko Studomata bit će omogućen do petka 12. ožujka 2021. u 14 sati.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na sljedeći način:

 1. Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi odnosno putem sustava molbe.ffzg.hr
 1. Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti preko sustava molbe.ffzg.hr

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se putem sustava molbe.ffzg.hr

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu o plaćenoj preostaloj rati školarine. Podaci za uplatu su:

 • IBAN Filozofskog fakulteta: HR 1823600001101311177 s pozivom na broj  studentov OIB- 1005

NAPOMENE:

* Odabir kolegija iz CZON-a

Kolegiji iz CZON-a se ove akademske godine upisuju kao i svi ostali kolegiji putem Studomata. Studenti koji sada u ljetnom semestru prvi put upisuju posljednji semestar diplomskog studija i koji do sada još nisu uspjeli upisati jedan od tri obvezna kolegija CZON-a (Didaktika (NM), Psihologija odgoja i obrazovanja (NM), Sustavna pedagogija (NM)) trebaju se prijaviti do 12.2.2021. godine u 12.00 sati putem obrasca na mrežnim stranicama CZON-a, te će im navedeni kolegiji biti unaprijed upisati u Studentskoj službi i prvog dana upisa će im već biti evidentirani kao upisani.

** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i priložiti ih molbi za upis u sustavu molbe.ffzg.hr
Za upis obaveznih kolegija nije potrebna potvrda nastavnika.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Članak 16.

Prestanak statusa studenta

1.Status studenta prestaje:

 • završetkom studija,
 • ispisom sa studija,
 • ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
 • ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
 • isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
 • istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
 1. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.

 

UPUTE ZA UPIS PREKO STUDOMATA

ISVU Studomat je web aplikacija koja studentima omogućuje korištenje ISVU sustava. Studomat postoji u dvije vrlo slične verzije:

 • web stranica https://www.isvu.hr/studomat/ (WEBOMAT)
 • računala ili info-kiosci na Fakultetu s funkcionalnošću Studomata, osim u auli, nalaze i na prvom, drugom i trećem katu zapadnog hodnika (STUDOMAT)

Funkcionalnost obje verzije je gotovo identična uz razliku: na računalu ili info-kiosku na Fakultetu upis kolegija se može obaviti od 0h do 24h, a preko web stranice od 8h do 23h

Dakle, upis se može obaviti od kuće i na fakultetu, podsjećamo da je i u knjižnici Fakulteta dostupno mnoštvo računala s neograničenim pristupom za studente na kojima je također moguće pristupiti webomatu http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/koristenje_racunala

 

DETALJNE UPUTE – obavezno pročitati!

 1. Prije upisa, studenti su dužni povjeriti:
 2. BRUCOŠI su dužni proučiti upute na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upute-za-upis-godine/
 3. Za ispravan upis treba slijediti osnovne upute dostupne na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upis-kolegija/ a detaljne upute nalaze se na https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upis+godine+za+studije+s+modelom+upisa+prema+preduvjetima
 4. Studenti se na Studomat prijavljuju s AAI@EduHr korisničkim podacima koje su dobili od Službe za informatiku. Za sve dodatne informacije o AAI@EduHr javite se e-mailom na adresu racuni@ffzg.hr
 5. Putem Studomata student upisuje kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa pojedinog studija i pravilima o studiranju koja su propisana Statutom Sveučilišta te Statutom i odlukama Filozofskog fakulteta.
 6. Svi se kolegiji moraju upisati tijekom jedne prijave na Studomat jer odabrani kolegiji neće biti upisani ako se student odjavi sa Studomata prije nego je dobio poruku da je obavio upis. Vrlo je VAŽNO provjeriti sve upisane kolegije prije odjave sa Studomata i stisnuti sivi gumb UPIŠI na dnu tog ekrana jer se tek tada svi odabrani kolegiji evidentiraju kao upisani. Nakon uspješno završenog upisa svih kolegija na Studomatu, popis tih kolegija na Studomatu moguće je vidjeti tako da se iz glavnog izbornika odabere opcija PODACI O STUDIRANJU, zatim Upisane godine i predmeti te gumb ‘Odaberi’ uz aktualni studiji i akademsku godinu koji vodi na Podatke o upisu za akademsku godinu.
 7. Eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja Studentska služba.
 8. Studenti koji žele upisati kolegij izvan nastavnog programa studija (fakultativno), mogu to obaviti preko Studentske službe uz potvrdu predmetnog nastavnika sukladno uputama. Studenti koji žele upisati izborni kolegij izvan Filozofskog fakulteta, za upis tog kolegija u ISVU trebaju potvrdu o upisu na kolegij potpisanu od strane predmetnog nastavnika te potvrdu pročelnika matičnog odsjeka. Budući da se radi o kolegiju koji se ne izvodi na Filozofskom fakultetu, potvrda treba sadržavati naziv kolegija, vrstu i opterećenje nastave, podatak o vrsti ocjene (brojčana/opisna) te ECTS bodove. Ti će se kolegiji upisivati u ISVU također u Studentskoj službi.
 9. U slučaju poteškoća prilikom upisa kolegija, studenti trebaju kontaktirati Studentsku službu ili Odsjek.
 10. U slučaju tehničkih poteškoća sa Studomatom, molimo javite nam se e-mailom na isvu@ffzg.hr ili nas kontaktirajte na broj (01) 4092-269

Zbog iznimne opterećenosti sustava u vrijeme upisa očekuje se sporiji rad Studomata.

Ured za ISVU Filozofskog fakulteta ni na koji način ne može utjecati na brzinu rada Studomata pa molimo za razumijevanje. Sva vaša pitanja i probleme pokušat ćemo riješiti u najkraćem mogućem roku, a želimo čuti i sve vaše primjedbe i pritužbe pa sve što nam želite reći pošaljite na isvu@ffzg.hr.

SVIM STUDENTIMA – upis ljetnog semestra 2019/20. preko Studomata

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019/2020  započinju u ponedjeljak 17. veljače 2020. u 9.00 sati, a završavaju u petak 13. ožujka 2020. u 14.00 sati.

Raspored za ljetni semestar bit će objavljen 15. veljače 2020.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na sljedeći način:

 1. Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi.
 2. Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti u Studentskoj službi abecedno (ABECEDNI UPIS) po svojim prezimenima (osobe s dva prezimena abecedno po prvom)i po definiranim danima u tjednu:
  • svaki PONEDJELJAK u navedenom razdoblju (od 17.2. do 13.3.) – studenti od A do D
  • UTO – DŽ-H
  • SRI – I-M
  • ČET – N-S
  • PET – Š-Ž
 3. Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se ručno u Studentskoj službi bez obzira na gore navedeni raspored. Molimo te studente da dođu upis obaviti što ranije.

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije. Iznimno je važno da svi studenti koji moraju plaćati participaciju svakako dođu u studentsku službu regulirati svoj status.

Školarina: HR 1823600001101311177   s pozivom na broj OIB- 1005

*POMOĆ PRI UPISU*

Tijekom prvih dana upisa, 17. i 18. veljače 2020. u dvorani A-104 u vremenu od 9 do 15h bit će osigurana podrška SVIM studentima za upis putem Studomata.

*NAPOMENE:*

** Odabir kolegija iz CZON-a

Kolegiji iz CZON-a se ove akademske godine upisuju kao i svi ostali kolegiji putem Studomata. Studentima koji sada u ljetnom semestru prvi put upisuju 4. semestar diplomskog studija i koji do sada još nisu uspjeli upisati jedan od tri obvezna kolegija CZON-a (Didaktika (NM), Psihologija odgoja i obrazovanja (NM), Sustavna pedagogija (NM)), će se navedeni kolegiji unaprijed upisati u studentskoj službi i prvog dana upisa će im već biti evidentirani kao upisani.

*** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu.

Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na https://isvu.ffzg.unizg.hr/

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Članak 16

Prestanak statusa studenta

 1. Status studenta prestaje:
 1. završetkom studija,
 2. ispisom sa studija,
 3. ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
 4. ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
 5. isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
 6. istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
 1. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.

VAŽNE INFORMACIJE

ISVU Studomat je web aplikacija koja studentima omogućuje korištenje ISVU sustava. Studomat postoji u dvije vrlo slične verzije:

Funkcionalnost obje verzije je gotovo identična uz dvije razlike:

 • na računalu ili info-kiosku na Fakultetu upis kolegija se može obaviti od 0h do 24h, a preko web stranice od 8h do 23h
 • pri velikom opterećenju sustava prednost imaju prijave preko računala ili internet-kioska na Fakultetu
 • dakle, upis se može obaviti na Fakultetu i od kuće, a podsjećamo da je i u knjižnici Fakulteta dostupno preko stotinu računala s neograničenim pristupom za studente na kojima je također moguće pristupiti web stranici Studomata (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/koristenje_racunala)

DETALJNE UPUTE – obavezno pročitati!

 1. Prije upisa, studenti su dužni povjeriti:
 2. BRUCOŠI su dužni proučiti upute na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upute-za-upis-godine/
 3. Za ispravan upis treba slijediti osnovne upute dostupne na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upis-kolegija/ a detaljne upute nalaze se na https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upis+godine+za+studije+s+modelom+upisa+prema+preduvjetima
 • Studenti se na Studomat prijavljuju s AAI@EduHr korisničkim podacima koje su dobili od Službe za informatiku na FF. Sve dodatne informacije o AAI@EduHr dostupne su u Službi za informatiku (http://infosl.ffzg.unizg.hr/).
 • Putem Studomata student upisuje kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa pojedinog studija i pravilima o studiranju koja su propisana Statutom Sveučilišta te Statutom i odlukama Filozofskog fakulteta.
 • U rijetkim situacijama kolegiji se moraju upisati u Studentskoj službi, a ne putem Studomata (kolegiji koji se ne izvode na Filozofskom fakultetu, kolegiji koji nisu dio izvedbenog plana, kolegiji koji se priznaju…).
 • Eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja Studentska služba.
 • Svi se kolegiji moraju upisati tijekom jedne prijave na Studomat jer odabrani kolegiji neće biti upisani ako se student odjavi sa Studomata prije nego je dobio poruku da je obavio upis. Vrlo je VAŽNO provjeriti sve upisane kolegije prije odjave sa Studomata i stisnuti gumb UPIŠI na dnu tog ekrana jer se tek tada svi odabrani kolegiji evidentiraju kao upisani. Nakon uspješno završenog upisa svih kolegija na Studomatu, popis tih kolegija na Studomatu moguće je vidjeti tako da se iz glavnog izbornika odabere opcija PODACI O STUDIRANJU, zatim se iz padajućeg izbornika odabere opcija UPISANE GODINE I PREDMETI pa se za aktualnu akademsku godinu i studij odabere DETALJNI PODACI O UPISU na dnu ekrana. Na sljedećem ekranu se nalaze podaci o upisu, a ispod toga i podaci o upisanim predmetima.
 • U slučaju poteškoća prilikom upisa kolegija, studenti se trebaju javiti u Studentsku službu ili na Odsjek.
 • U slučaju tehničkih poteškoća sa Studomatom, studenti se trebaju javiti u ISVU ured (https://isvu.ffzg.unizg.hr/kontakt/).

Zbog iznimne opterećenosti sustava u vrijeme upisa očekuje se sporiji rad Studomata.

ISVU ured Filozofskog fakulteta ni na koji način ne može utjecati na brzinu rada Studomata pa lijepo molimo za razumijevanje.

No, sva ćemo vaša pitanja i probleme pokušati riješiti, a želimo čuti i sve vaše primjedbe i pritužbe pa sve što nam želite reći pošaljite na isvu@ffzg.hr.

NAJAVA – PREKID UPISA PREKO STUDOMATA 2. do 4. listopada 2019.

Od srijede, 2. listopada 2019. u 15h do petka 4. listopada 2019. u 20h prekidaju se upisi preko Studomata radi upisa studenata 1. godine diplomskih studija u ISVU.

U petak 4. listopada 2019. u 20h ponovo će biti moguć upis godine i kolegija preko Studomata za sve studente.

Studenti koji za vrijeme prekida upisa preko Studomata hitno trebaju obaviti upis godine mogu se javiti u Studentsku službu.

UPIS PREKO STUDOMATA u 2019/20.

Upis godine (za studente viših godina) i upis na obavezne i izborne kolegije zimskog semestra za sve studente u akademskoj godini 2019/20. preko Studomata počet će
u ponedjeljak 16. rujna 2019. u 9 sati.
(osim za studente 1. godine diplomskih studija)

Upis i zamjena kolegija preko Studomata bit će omogućeni do 25. listopada 2019.

Adresa Studomata je https://www.isvu.hr/studomat – Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Za otvaranje AAI identiteta, kao i za sva pitanja o AAI identitetu (lozinka i sl.) potrebno je javiti se u Informatičku službu FF-a, soba A-129.

POMOĆ PRI UPISU

Tijekom prvog tjedna upisa, od 16. do 20. rujna 2019. u učionici A-104 bit će osigurana podrška studentima koji trebaju pomoć pri upisu putem Studomata.

U učionici se nalazi 25 računala koja će imati funkcionalnost Studomata (istu kao i info-kiosci u prostoru Fakulteta), a potpora studentima bit će dostupna u vremenu od 9 do 15 sati.

Na tim će se računalima Studomatima, kao i na info-kioscima, moći zatražiti ispis potvrde o studiranju.

Podsjećamo da se info-kiosci Studomati, osim u auli, nalaze i na prvom, drugom i trećem katu zapadnog hodnika (hodnik iznad aule).

Ručni upis u ISVU za studente na kombinaciji studija 3+4 / 2+1

Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU.

Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu.

Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.


UPUTE ZA UPIS PREKO STUDOMATA


ISVU Studomat je web aplikacija koja studentima omogućuje korištenje ISVU sustava. Studomat postoji u dvije vrlo slične verzije:

Funkcionalnost obje verzije je gotovo identična uz dvije razlike:

 • na računalu ili info-kiosku na Fakultetu upis kolegija se može obaviti od 0h do 24h, a preko web stranice od 8h do 23h
 • pri velikom opterećenju sustava prednost imaju prijave preko računala ili info-kioska

Dakle, upis se može obaviti na Fakultetu i od kuće, a podsjećamo da je i u knjižnici Fakulteta dostupno preko stotinu računala s neograničenim pristupom za studente na kojima je također moguće pristupiti webomatu http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/koristenje_racunala.

VAŽNO – obavezno pročitati prije upisa!

Molimo studente da ne obavljaju upis godine dok ne riješe prethodno upisane obaveze prema programu studija i dok im ocjene iz svih ispita koje su položili nisu evidentirane u ISVU!

U suprotnom se neće moći točno izračunati obračun participacije u školarini niti ponuda kolegija za upis.

 1. Prije upisa, studenti su dužni povjeriti:
 2. BRUCOŠI su dužni proučiti upute na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upute-za-upis-godine/
 3. Za ispravan upis treba slijediti osnovne upute dostupne na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upis-kolegija/, a detaljne upute nalaze se na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upis+godine+za+studije+s+modelom+upisa+prema+preduvjetima
 4. Studenti se na Studomat prijavljuju s AAI@EduHr korisničkim podacima koje su dobili na roza papiru od Informatičke službe FF. Sve dodatne informacije o AAI@EduHr dostupne su u Službi za informatiku.
 5. Putem Studomata student upisuje kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa pojedinog studija i pravilima o studiranju koja su propisana Statutom Sveučilišta te Statutom i odlukama Filozofskog fakulteta.
 6. Svi se kolegiji moraju upisati tijekom jedne prijave na Studomat jer odabrani kolegiji neće biti upisani ako se student odjavi sa Studomata prije nego je dobio poruku da je obavio upis. Vrlo je VAŽNO provjeriti sve upisane kolegije prije odjave sa Studomata i stisnuti gumb UPIŠI na dnu tog ekrana jer se tek tada svi odabrani kolegiji evidentiraju kao upisani. Nakon uspješno završenog upisa svih kolegija na Studomatu, popis tih kolegija na Studomatu moguće je vidjeti tako da se iz glavnog izbornika odabere opcija PODACI O STUDIRANJU, zatim Upisane godine i predmeti te gumb ‘Odaberi’ uz aktualni studiji i akademsku godinu koji vodi na Podatke o upisu za akademsku godinu.
 7. Eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja Studentska služba.
 8. Studenti koji žele upisati kolegij izvan nastavnog programa studija (fakultativno), mogu to obaviti u Studentskoj službi uz potvrdu predmetnog nastavnika.
 9. Studenti koji žele upisati izborni kolegij izvan Filozofskog fakulteta, za upis tog kolegija u ISVU trebaju potvrdu o upisu na kolegij potpisanu od strane predmetnog nastavnika te potvrdu pročelnika matičnog odsjeka (budući da se radi o kolegiju koji se ne izvodi na Filozofskom fakultetu, potvrda treba sadržavati naziv kolegija, vrstu i opterećenje nastave te ECTS bodove). Ti će se kolegiji upisivati u ISVU također u Studentskoj službi.
 10. U slučaju poteškoća prilikom upisa kolegija, studenti se trebaju javiti u Studentsku službu ili na Odsjek.
 11. U slučaju tehničkih poteškoća sa Studomatom, studenti se trebaju javiti u učionicu A-104 ili u ISVU ured (https://isvu.ffzg.unizg.hr/kontakt/).

Zbog iznimne opterećenosti sustava na početku upisa očekuje se sporiji rad Studomata.

ISVU ured Filozofskog fakulteta ni na koji način ne može utjecati na brzinu rada Studomata pa molimo za razumijevanje.

No, sva ćemo vaša pitanja i probleme pokušati riješiti, a želimo čuti i sve vaše primjedbe i pritužbe pa sve što nam želite reći pošaljite na isvu@ffzg.hr.

SVIM STUDENTIMA – upis ljetnog semestra 2018/19. preko Studomata

Odlukom Uprave određeno je da upisi na obvezne i izborne kolegije ljetnog semestra akademske godine 2018/19. kroz sustav ISVU počinju* u ponedjeljak, 11. veljače 2019. u 9h.

Upis i zamjena kolegija preko Studomata** biti će omogućeni do 22. ožujka 2018.

Tijekom prvog tjedna upisa, od 11. do 15. veljače 2019. u učionici A104 bit će osigurana potpora studentima koji trebaju pomoć pri upisu putem Studomata.
U toj se učionici nalazi 25 računala koja će imati funkcionalnost Studomata (istu kao i internet-kiosci u prostoru Fakulteta), a potpora studentima bit će dostupna u vremenu od 9 do 15 sati.

Također, podsjećamo da se internet-kiosci Studomati, osim u auli, nalaze i na prvom, drugom i trećem katu zapadnog A hodnika (sve pozicije Studomata).

NAPOMENE:

*Odabir kolegija iz CZON-a
Studenti koji su se prethodno prijavili na kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika, dužni su preko Studomata odabrati iste te kolegije.

Studentima koji bez prethodne prijave u Centru za obrazovanje nastavnika odaberu preko Studomata neki od tih kolegija, odabir tog kolegija bit će poništen.
Na web stranici Ureda za ISVU bit će objavljen popis studenata kojima su obrisani kolegiji.

** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu. Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.


VAŽNE INFORMACIJE

ISVU Studomat je web aplikacija koja studentima omogućuje korištenje ISVU sustava. Studomat postoji u dvije vrlo slične verzije:

Funkcionalnost obje verzije je gotovo identična uz dvije razlike:

 • na računalu ili info-kiosku na Fakultetu upis kolegija se može obaviti od 0h do 24h, a preko web stranice od 8h do 23h
 • pri velikom opterećenju sustava prednost imaju prijave preko računala ili internet-kioska na Fakultetu

 • dakle, upis se može obaviti na Fakultetu i od kuće, a podsjećamo da je i u knjižnici Fakulteta dostupno preko stotinu računala s neograničenim pristupom za studente na kojima je također moguće pristupiti web stranici Studomata
  (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/koristenje_racunala)

DETALJNE UPUTE – obavezno pročitati!

 1. Prije upisa, studenti su dužni povjeriti:
 2. BRUCOŠI su dužni proučiti upute na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upute-za-upis-godine/
 3. Za ispravan upis treba slijediti osnovne upute dostupne na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/upis-kolegija/ a detaljne upute nalaze se na https://wiki.srce.hr/display/TUT/Upis+godine+za+studije+s+modelom+upisa+prema+preduvjetima
 • Studenti se na Studomat prijavljuju s AAI@EduHr korisničkim podacima koje su dobili od Službe za informatiku na FF. Sve dodatne informacije o AAI@EduHr dostupne su u Službi za informatiku (http://infosl.ffzg.unizg.hr/).
 • Putem Studomata student upisuje kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa pojedinog studija i pravilima o studiranju koja su propisana Statutom Sveučilišta te Statutom i odlukama Filozofskog fakulteta.
 • U rijetkim situacijama kolegiji se moraju upisati u Studentskoj službi, a ne putem Studomata (kolegiji koji se ne izvode na Filozofskom fakultetu, kolegiji koji nisu dio izvedbenog plana, kolegiji koji se priznaju…).
 • Eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja Studentska služba.
 • Svi se kolegiji moraju upisati tijekom jedne prijave na Studomat jer odabrani kolegiji neće biti upisani ako se student odjavi sa Studomata prije nego je dobio poruku da je obavio upis. Vrlo je VAŽNO provjeriti sve upisane kolegije prije odjave sa Studomata i stisnuti gumb UPIŠI na dnu tog ekrana jer se tek tada svi odabrani kolegiji evidentiraju kao upisani. Nakon uspješno završenog upisa svih kolegija na Studomatu, popis tih kolegija na Studomatu moguće je vidjeti tako da se iz glavnog izbornika odabere opcija PODACI O STUDIRANJU, zatim se iz padajućeg izbornika odabere opcija UPISANE GODINE I PREDMETI pa se za aktualnu akademsku godinu i studij odabere DETALJNI PODACI O UPISU na dnu ekrana. Na sljedećem ekranu se nalaze podaci o upisu, a ispod toga i podaci o upisanim predmetima.
 • U slučaju poteškoća prilikom upisa kolegija, studenti se trebaju javiti u Studentsku službu ili na Odsjek.
 • U slučaju tehničkih poteškoća sa Studomatom, studenti se trebaju javiti u ISVU ured (https://isvu.ffzg.unizg.hr/kontakt/).

Zbog iznimne opterećenosti sustava u vrijeme upisa očekuje se sporiji rad Studomata.

ISVU ured Filozofskog fakulteta ni na koji način ne može utjecati na brzinu rada Studomata pa lijepo molimo za razumijevanje.

No, sva ćemo vaša pitanja i probleme pokušati riješiti, a želimo čuti i sve vaše primjedbe i pritužbe pa sve što nam želite reći pošaljite na isvu@ffzg.hr.