Evidencija nositelja i izvođača na kolegijima u ISVU

Evidencija nositelja i izvođača na kolegijima u ISVU postupak je koji slijedi nakon što su u ISVU evidentirani svi kolegiji koji bi se trebali izvoditi u sljedećoj akademskoj godini i počinje svake godine u mjesecu srpnju, a traje do pred sam početak nove akademske godine, dakle do kraja rujna. Koordinator na odsjeku obavlja evidenciju nositelja i izvođača na kolegijima za koje je zadužen, ovisno za koju razinu studija je imenovan od strane odsjeka (preddiplomsku, diplomsku ili obje).

Ovaj postupak bitan je zbog toga što na temelju evidencije nositelja i izvođača na kolegijima u ISVU Ured za ISVU dodjeljuje profesorima dozvole u sustavu za rad s podacima o kolegijima, što u konačnici rezultira time da profesori mogu vidjeti i administrirati svoje kolegije te upisivati ocjene studentima na Nastavničkom portalu. S obzirom da se ovaj postupak evidencije nositelja i izvođača na kolegijima izvodi u pravilu jednom godišnje, u nastavku slijede upute za koordinatore koji su već obavljali ovaj postupak te detaljnije upute za nove ISVU koordinatore na odsjecima.

Napomena:

Ukoliko u listi osoba koje bi trebali biti izvođači ili nositelji na nekom od kolegija koordinator ne može naći odgovarajuću osobu, ljubazno molimo da na e-mail isvu@ffzg.hr pošaljete upit za unos nove osobe u sustav sa obaveznim sljedećim podacima:

 1. Ime i prezime osobe
 2. OIB osobe
 3. zvanje koje osoba ima u našoj ustanovi i akademski stupanj
 4. naznaku je li osoba vanjski suradnik ili u radnom odnosu u našoj ustanovi
 5. AAI@EduHr elektronički identitet osobe (važno zbog omogućavanja korištenja Nastavničkog potrala)
 6. e-mail (potrebno radi primanja obavijesti o aktivnostima u ISVU – isključivo FFZG mail)

KRATKE UPUTE ZA EVIDENCIJU NOSITELJA I IZVOĐAČA U ISVU ZA KOORDINATORE KOJI SU VEĆ RANIJE RADILI OVU EVIDENCIJU I ZNAJU SVE PROCEDURE (detaljnije upute za nove koordinatore nalaze se u nastavku)

 1. u aplikaciji ISVU Ispiti, u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini odabrati opciju Dohvati (F7)
 2. u polje Akademska godina upisati akademsku godinu za koju želite evidentirati osobe, npr. 2020
 3. potvrditi dohvat pomoću opcije Prihvati (F10)
 4. dohvatit će se svi kolegiji za koje koordinator ima ovlasti u toj akademskoj godini
 5. ako želite dohvatiti samo određene kolegije, onda kao uvjet dohvata, uz akademsku godinu, u polje Predmet treba upisati i šifru kolegija ili više njih u lancu, odvojene okomitom crtom “|”, npr. 12345|67890 (okomita crta se dobije pomoću AltGr+W)
 6. podsjećamo, upute za evidenciju nositelja i izvođača nalaze se na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+akademskoj+godini#Predmetuakademskojgodini-Izvođači
 7. svaki kolegij MORA imati evidentiranog nositelja barem na jednoj vrsti nastave te izvođače za SVE vrste nastave u semestru u kojemu se kolegij izvodi (nositelj se označava s rednim brojem 1 na više u srednjem prozoru u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini u kućicu „Rbr. nosit.“)
 8. crveno su označeni retci za semestre u kojima se kolegij NE IZVODI – u te retke nemojte evidentirati osobe
 9. samo djelatnici koji su u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju mogu biti evidentirani kao nositelji kolegija (što uključuje i vanjske suradnike)
 10. ako osoba koju želite evidentirati uz kolegij još nije evidentirana u ISVU, molim da nam e-mailom pošaljete osnovne podatke osobe – ime i prezime, OIB, zvanje, akademski stupanj, AAI korisničko ime i e-mail
 11. VODITE RAČUNA DA EVIDENCIJA ODGOVARA ODOBRENIM NOSITELJIMA I IZVOĐAČIMA PREMA ODLUKAMA FF VIJEĆA ILI PREMA STUDIJSKOM PROGRAMU 

Ukoliko primijetite bilo kakve netočne podatke o kolegiju (semestar izvođenja, vrstu nastave i sl.) obavezno nas obavijestite!

DETALJNE UPUTE ZA SVE KOORDINATORE KOJI DO SADA NISU RADILI U ISVU 

Predradnje:

 1. spojite se na internet (ako radite na fakultetu, automatski ste spojeni).
 2. zatim se spojite na OpenVPN – ISVU aplikacije mogu se koristiti samo kada se prethodno uspostavi VPN veza, a na poveznici http://infosl.ffzg.unizg.hr/vpn/openvpn/ nalaze se detaljne upute za kreiranje OpenVPN konekcije
 3. pokrenite aplikaciju ISVU Ispiti koja bi trebala biti instalirana na vašem računalu i prijavite se sa svojim AAI korisničkim podacima
 4. ako nemate instaliranu aplikaciju ISVU Ispiti, a možete i znate sami instalirati aplikacije na računalu/laptopu, ovu aplikaciju možete preuzeti na https://www.isvu.hr/korisnici/aplikacije/ispiti (samo ako ste administrator na računalu)
 5. osim aplikacije Ispiti morate instalirati i Javu koju možete preuzeti na: http://www.java.com/ ,a upute za instalaciju nalaze se na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/instalacija-isvu-aplikacija-i-kreiranje-vpn-veze/)
 6. kada imate podatke za ISVU aplikaciju, podatke za OpenVPN i imate instaliranu aplikaciju Ispiti, možete sukladno uputama opisanima na prethodnoj poveznici započeti rad u aplikaciji “Ispiti”
 7. ako pri ovim koracima naiđete na probleme, javite se u Ured za ISVU ili u Službu za informatiku
 8. ako vam je potrebno instalirati aplikacije na računalo ili laptop, postaviti VPN vezu ili ne znate svoje AAI podatke, javite se u Službu za informatiku

Evidencija nositelja i izvođača u aplikaciji ISVU Ispiti

 1. u aplikaciji ISVU Ispiti, u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini odabrati opciju Dohvati (F7)
 2. u polje Akademska godina upisati akademsku godinu za koju želite evidentirati osobe, npr. 2016
 3. potvrditi dohvat pomoću opcije Prihvati (F10)
 4. dohvatit će se svi kolegiji za koje koordinator ima ovlasti u toj akademskoj godini
 5. ako želite dohvatiti samo određene kolegije, onda kao uvjet dohvata, uz akademsku godinu, u polje Predmet treba upisati i šifru kolegija ili više njih u lancu, odvojene okomitom crtom “|”, npr. 12345|67890 (okomita crta se dobije pomoću AltGr+W)
 6. pomoću klizača u donjem desnom uglu gornjeg prozora moguće se pomicati od predmeta do predmeta te za svaki provjeriti, ispraviti ili iznova unijeti podatke
 7. upute za unos podataka o nositeljima i izvođačima nalaze se na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+akademskoj+godini#Predmetuakademskojgodini-Izvođači
 8. svaki kolegij MORA imati evidentiranog nositelja barem na jednoj vrsti nastave u semestru u kojemu se kolegij izvodi (nositelj se označava sa rednim brojem 1 na više u srednjem prozoru u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini u kućicu „Rbr. nosit.“)
 9. crveno su označeni retci za semestre u kojima se kolegij NE IZVODI – u te retke nemojte evidentirati osobe
 10. samo djelatnici koji su u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju mogu biti evidentirani kao nositelji kolegija (što uključuje i vanjske suradnike)
 11. ako osoba koju želite evidentirati uz kolegij još nije evidentirana u ISVU, molim da nam e-mailom pošaljete osnovne podatke o osobi – ime i prezime, OIB, akademski stupanj, zvanje, AAI korisničko ime i e-mail
 12. VODITE RAČUNA DA EVIDENCIJA MORA ODGOVARATI ODOBRENIM NOSITELJIMA I IZVOĐAČIMA PREMA ODLUKAMA FF VIJEĆA ILI PREMA STUDIJSKOM PROGRAMU

Ukoliko primijetite bilo kakve netočne podatke o kolegiju (semestar izvođenja, vrstu nastave i sl.) obavezno nas obavijestite!