Provjera i evidencija nastavnikača na kolegijima u ISVU

Provjera i evidencija nastavnika na kolegijima u ISVU postupak je koji slijedi nakon što su u ISVU evidentirani svi kolegiji koji bi se trebali izvoditi u akademskoj godini. Točna i potpuna evidencija nositelja i izvođača u ISVU vrlo je bitna. Ured za ISVU podatke o nastavnom planu koji uključuju evidenciju nositelja i izvođača na kolegije unosi temeljem prihvaćenih izmjena izvedbenih planova prema evidenciji u Obeliksu te svih naknadnih prihvaćenih izmjenama na sjednicama POK-a na usvojenih na Fakultetskom Vijeću. Ponekad se dogodi da podaci u dokumentima s prihvaćenim izmjenama nisu dovoljno jasno formulirani da bi bili nedvojbeni i/ili iz bilo kojeg razloga nisu u skladu sa stvarnim stanjem i potrebno ih je mijenjati.

Na web stranicama Ureda za kvalitetu na adresi

https://web2020.ffzg.unizg.hr/sustav-za-kvalitetu/izvanredne_izmjene/

detaljno je pojašnjeno što jesu i što nisu izvanredne izmjene i opisani su postupci provođenja raznih vrsta izmjena uz upute za ispunjavanje ePOK obrasca te postupak za hitne izmjene.

Ukoliko pri provjeri nositelja i izvođača kolegija uočite netočne podatke, a ne radi se promjenama koje bi se ubrajale u izvanredne izmjene kao što su, na primjer, preraspodjela već uvedenih izvođača u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima na kolegiju s obzirom na vrstu nastave, molimo Vas da prema uputama u nastavku samostalno ispravite podatke i javite nam o tome povratnu informaciju.

Ukoliko uočite da podaci o nastavnicima na vrsti nastave koju izvode nisu točni, a prema uputama navedenima na prethodnoj poveznici doista se radi o kategoriji izmjena koje je potrebno prijaviti, molimo Vas javite se odsječkom povjereniku za POK da ili po hitnoj proceduri (u slučaju nužnosti) ili za sljedeću sjednicu prijavi potrebne izmjene.

Potpuna i ispravna evidencija nositelja i izvođača u ISVU vrlo je bitna jer temeljem nje Ured za ISVU dodjeljuje nastavnicima potrebne dozvole u sustavu za rad na Nastavničkom portalu s podacima o kolegijima.

Napomena:

Ukoliko u listi osoba koje bi trebali biti izvođači ili nositelji na nekom od kolegija koordinator ne može naći odgovarajuću osobu, ljubazno molimo da na e-mail isvu@ffzg.hr pošaljete upit za unos nove osobe u sustav sa obaveznim sljedećim podacima:

 1. Ime i prezime osobe
 2. OIB osobe
 3. zvanje koje osoba ima u našoj ustanovi i akademski stupanj
 4. naznaku je li osoba vanjski suradnik ili u radnom odnosu u našoj ustanovi
 5. AAI@EduHr elektronički identitet osobe (važno zbog omogućavanja korištenja Nastavničkog potrala)
 6. e-mail (potrebno radi primanja obavijesti o aktivnostima u ISVU – isključivo FFZG mail)

KRATKE UPUTE ZA PROVJERU I/ILI EVIDENCIJU NOSITELJA I IZVOĐAČA U ISVU ZA KOORDINATORE KOJI SU VEĆ RANIJE RADILI OVU EVIDENCIJU I ZNAJU SVE PROCEDURE (detaljnije upute za nove koordinatore nalaze se u nastavku)

 1. u aplikaciji ISVU Ispiti, u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini odabrati opciju Dohvati (F7)
 2. u polje Akademska godina upisati akademsku godinu za koju želite evidentirati osobe, npr. 2023
 3. potvrditi dohvat pomoću opcije Prihvati (F10)
 4. dohvatit će se svi kolegiji za koje koordinator ima ovlasti u toj akademskoj godini
 5. ako želite dohvatiti samo određene kolegije, onda kao uvjet dohvata, uz akademsku godinu, u polje Predmet treba upisati i šifru kolegija ili više njih u lancu, odvojene okomitom crtom “|”, npr. 12345|67890 (okomita crta se dobije pomoću AltGr+W)
 6. podsjećamo, upute za evidenciju nositelja i izvođača nalaze se na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+akademskoj+godini#Predmetuakademskojgodini-Izvođači
 7. svaki kolegij MORA imati evidentiranog nositelja barem na jednoj vrsti nastave te izvođače za SVE vrste nastave u semestru u kojemu se kolegij izvodi (nositelj se označava s rednim brojem 1 na više u srednjem prozoru u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini u kućicu „Rbr. nosit.“)
 8. crveno su označeni retci za semestre u kojima se kolegij NE IZVODI – te retke zanemarite
 9. samo djelatnici koji su u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju mogu biti evidentirani kao nositelji kolegija
 10. ako osoba koju želite evidentirati uz kolegij još nije evidentirana u ISVU, molim da nam e-mailom pošaljete osnovne podatke osobe – ime i prezime, OIB, zvanje, akademski stupanj, AAI korisničko ime i e-mail
 11. EVIDENCIJA TREBA BITI U SKLADU S IZVEDBENIM PLANOM STUDIJA I SVIM NAKNADNIM PRIHVAĆENIM IZMJENAMA NA FF VIJEĆU

Ukoliko primijetite bilo kakve netočne podatke o kolegiju (semestar izvođenja, vrstu nastave i sl.) molimo Vas da nas obavijestite!

DETALJNE UPUTE ZA SVE KOORDINATORE KOJI DO SADA NISU RADILI U ISVU 

Predradnje:

 1. spojite se na internet (ako radite na fakultetu, automatski ste spojeni).
 2. zatim se spojite na OpenVPN – ISVU aplikacije mogu se koristiti samo kada se prethodno uspostavi VPN veza, a na poveznici http://infosl.ffzg.unizg.hr/vpn/openvpn/ nalaze se detaljne upute za kreiranje OpenVPN konekcije
 3. pokrenite aplikaciju ISVU Ispiti koja bi trebala biti instalirana na vašem računalu i prijavite se sa svojim AAI korisničkim podacima
 4. ako nemate instaliranu aplikaciju ISVU Ispiti, a možete i znate sami instalirati aplikacije na računalu/laptopu, ovu aplikaciju možete preuzeti na https://www.isvu.hr/korisnici/aplikacije/ispiti (samo ako ste administrator na računalu)
 5. osim aplikacije Ispiti morate instalirati i Javu koju možete preuzeti na: http://www.java.com/ ,a upute za instalaciju nalaze se na: https://isvu.ffzg.unizg.hr/instalacija-isvu-aplikacija-i-kreiranje-vpn-veze/)
 6. kada imate podatke za ISVU aplikaciju, podatke za OpenVPN i imate instaliranu aplikaciju Ispiti, možete sukladno uputama opisanima na prethodnoj poveznici započeti rad u aplikaciji “Ispiti”
 7. ako pri ovim koracima naiđete na probleme, javite se u Ured za ISVU ili u Službu za informatiku
 8. ako vam je potrebno instalirati aplikacije na računalo ili laptop, postaviti VPN vezu ili ne znate svoje AAI podatke, javite se u Službu za informatiku

Provjera nositelja i izvođača u aplikaciji ISVU Ispiti

 1. u aplikaciji ISVU Ispiti, u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini odabrati opciju Dohvati (F7)
 2. u polje Akademska godina upisati akademsku godinu za koju želite evidentirati osobe, npr. 2016
 3. potvrditi dohvat pomoću opcije Prihvati (F10)
 4. dohvatit će se svi kolegiji za koje koordinator ima ovlasti u toj akademskoj godini
 5. ako želite dohvatiti samo određene kolegije, onda kao uvjet dohvata, uz akademsku godinu, u polje Predmet treba upisati i šifru kolegija ili više njih u lancu, odvojene okomitom crtom “|”, npr. 12345|67890 (okomita crta se dobije pomoću AltGr+W)
 6. pomoću klizača u donjem desnom uglu gornjeg prozora moguće je pomicati se od kolegija do kolegija
 7. upute za unos podataka o nositeljima i izvođačima nalaze se na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Predmet+u+akademskoj+godini#Predmetuakademskojgodini-Izvođači
 8. svaki kolegij MORA imati evidentiranog nositelja barem na jednoj vrsti nastave u semestru u kojemu se kolegij izvodi (nositelj se označava sa rednim brojem 1 na više u srednjem prozoru u izborniku Nastavni program i plan > Predmet u akademskoj godini u kućicu „Rbr. nosit.“)
 9. crveno su označeni retci za semestre u kojima se kolegij NE IZVODI – te retke zanemarite
 10. samo djelatnici koji su u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju mogu biti evidentirani kao nositelji kolegija
 11. ako osoba koju želite evidentirati uz kolegij još nije evidentirana u ISVU, molim da nam e-mailom pošaljete osnovne podatke o osobi – ime i prezime, OIB, akademski stupanj, zvanje, AAI korisničko ime i e-mail
 12. EVIDENCIJA TREBA BITI U SKLADU S IZVEDBENIM PLANOM STUDIJA I SVIM NAKNADNIM PRIHVAĆENIM IZMJENAMA NA FF VIJEĆU

Ukoliko primijetite bilo kakve netočne podatke o kolegiju (semestar izvođenja, vrstu nastave i sl.) molimo Vas da nas obavijestite!