O ISVU

ŠTO JE ISVU

ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) je sustav namijenjen visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Ovaj sustav omogućuje informatizaciju poslovanja sa studentima na visokom učilištu, a namjena mu je olakšati i pojednostavniti obavljanje administrativnih poslova vezanih uz proces studiranja te vođenje evidencije upisa godina studija, prijava i polaganja ispita, nastavnih programa i slično.

ISVU na FF koriste studenti, nastavnici i Studentska služba kao pomoć u obavljanju svojih standardnih aktivnosti – upisa semestra i godine, upisa kolegija, prijavljivanja i odjavljivanja ispita, unosa ocjena, izdavanja potvrda te generiranja završnih dokumenata.

ISVU se koristi i kao izvor informacija važnih Upravi Fakulteta za upravljanje i odlučivanje na razini visokog učilišta, ali i Ministarstvu (MZOS) radi upravljanja cjelokupnim sustavom visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

ISVU NA FF

Na Filozofskom fakultetu implementaciju ISVU sustava vodi Ured za ISVU. Filozofski fakultet je s korištenjem ISVU sustava počeo 2007. godine, a trenutno se u ISVU vode preddiplomski i diplomski studiji kao i evidencija o svim studentima koji studiraju na tim studijima.

BRUCOŠI

Postupak upisa na fakultet:

 1. prijava za upis na fakultet – www.postani-student.hr
 2. polaganje dodatnih ispita – na nekim fakultetima
 3. raspoređivanje kandidata po studijima – www.postani-student.hr
 4. upis na Fakultet – obavlja Studentska služba
 5. upis u ISVU – obavlja Studentska služba
 6. upis obaveznih kolegija iz 1. semestra – obavlja Studentska služba
 7. upis osobnih podataka – obavlja student na Studomatu
 8. upis izbornih kolegija iz 1. semestra – obavlja student na Studomatu

Upis viših semestara studija se razlikuje od upisa 1. semestra po tome što se na Studomatu upisuju i obavezni i izborni kolegiji.

Studenti se na Studomat prijavljuju s AAI@EduHr korisničkim podacima koje su dobili na roza papiru od Informatičke službe FF.

Sve dodatne informacije o AAI@EduHr dostupne su u Informatičkoj službi.

STUDOMAT

ISVU Studomat je web aplikacija koja studentima omogućuje korištenje ISVU sustava.

Studomat postoji u dvije vrlo slične verzije:

Funkcionalnost obje verzije je gotovo identična uz dvije razlike:

 • na računalu ili info-kiosku na Fakultetu upis kolegija se može obaviti od 0h do 24h, a preko web stranice od 8h do 23h
 • pri velikom opterećenju sustava prednost imaju prijave preko računala ili info-kioska

Korištenjem Studomata studenti:

 • upisuju godine i semestre,
 • upisuju kolegije (eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja se u Studentskoj službi),
 • prijavljuju i odjavljuju ispite,
 • iniciraju ispis potvrda (a preuzimaju ih u Studentskoj službi).

Osim toga, preko Studomata studenti imaju uvid u najvažnije podatke o svom studiju:

 • upisane godine,
 • upisane studije i kolegije,
 • ispitne rokove,
 • prijavljene ispite,
 • položene kolegije i upisane ocjene,
 • razinu prava na prehranu
 • školarine.

Sve dodatne informacije o funkcioniranju Studomata dostupne su u Uredu za ISVU.

UPIS KOLEGIJA

Kolegiji se upisuju semestralno tj. dva puta u akademskoj godini:

 • kolegiji zimskog semestra upisuju se u rujnu, odnosno prije početka zimskog semestra
 • kolegiji ljetnog semestra upisuju se u ožujku, odnosno prije početka ljetnog semestra

Putem Studomata student upisuje kolegije u skladu s pravilima nastavnog programa pojedinog studija i pravilima o studiranju koja su propisana Statutom Sveučilišta te Statutom i odlukama Filozofskog fakulteta.

U rijetkim situacijama kolegiji se moraju upisati u Studentskoj službi, a ne putem Studomata (kolegiji koji se ne izvode na Filozofskom fakultetu, kolegiji koji nisu dio izvedbenog plana, kolegiji koji se priznaju…).

Eventualno brisanje upisanog kolegija obavlja Studentska služba.

Svi se kolegiji moraju upisati tijekom jedne prijave na Studomat jer odabrani kolegiji neće biti upisani ako se student odjavi sa Studomata prije nego je dobio poruku da je obavio upis. Vrlo je važno provjeriti sve upisane kolegije prije odjave sa Studomata i stisnuti gumb UPIŠI na dnu tog ekrana jer se tek tada svi odabrani kolegiji evidentiraju kao upisani.

Nakon uspješno završenog upisa svih kolegija na Studomatu, popis tih kolegija na Studomatu moguće je vidjeti tako da se iz glavnog izbornika odabere opcija PODACI O STUDIRANJU, zatim se odabere opcija UPISANE GODINE I PREDMETI te na kraju treba kliknuti na plavi gumb na dnu okvira za pojedinu akademsku godinu i studij.

Sve dodatne informacije o upisima dostupne su u Studentskoj službi.

ISPITI

Ispiti se prijavljuju nakon što je objavljen rok za pojedini kolegij. Student na ispitu može dobiti prolaznu ili negativnu ocjenu. Ako ne pristupi ispitu koji je prijavio, broji mu se izlazak na ispit i evidentira se ‘nije pristupio’. Da mu se takav neizlazak na ispit ne bi brojao, student mora odjaviti ispit preko Studomata najkasnije 24 sata prije termina ispita.

Svi studenti koji se vode kroz ISVU obavezno prijavljuju i odjavljuju ispite preko (bilo koje verzije) Studomata. Ispit se preko Studomata može prijaviti kada su za kolegij ispitni rokovi dostupni na Studomatu te kada je kolegij u ISVU u statusu ‘odslušan’ (to znači da je student ispunio predviđene nastavne obaveze na kolegiju i stekao pravo izlaska na ispit).

Na ispit iz jednog kolegija studenti mogu izaći najviše 8 (osam) puta. Prijava ispita je dozvoljena do 3 (tri) dana prije datuma ispitnog roka (nastavnik može dozvoliti i dulji period prijave).

Nakon što je pristupio ispitu (a najkasnije 5 dana nakon upisa ocjene), student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu. Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) u ISVU student odmah treba prijaviti predmetnom nastavniku i/ili u tajništvo odsjeka.

Svakako savjetujemo studentima da na Studomatu unesu svoju e-mail adresu i odaberu opciju dobivanja obavijesti o prijavama i odjavama ispita jer je to najsigurniji način čuvanja rednog broja prijave/odjave ispita koji je potreban u slučaju reklamacija.

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvima odsjeka.

POTVRDE

Studenti preko Studomata na info-kiosku mogu inicirati ispis potvrde, a ispisanu i ovjerenu potvrdu preuzimaju u Studentskoj službi.

Dostupne su sljedeće potvrde:

 • Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu
 • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu
 • Potvrda o upisu za bolonjske studije
 • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije

Sve dodatne informacije o potvrdama dostupne su u Studentskoj službi.