Opis posla ISVU koordinatora na odsjeku

Poštovani ISVU koordinatori,

dobrodošli na mrežnu stranicu Ureda za ISVU Filozofskog fakulteta na kojoj ćemo Vam detaljnije objasniti dužnosti ISVU koordinatora imenovanog od strane odsjeka te Vam time pokušati olakšati suradnju sa Uredom za ISVU Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz ovu mrežnu stranicu obavještavamo Vas da ste imenovanjem od strane odsjeka dodani i na mailing listu svih koordinatora na Filozofskom fakultetu pomoću koje obavještavamo sve koordinatore o svim sljedećim koracima koje koordinatori u suradnji s Uredom za ISVU trebaju realizirati.

ISVU koordinator na odsjeku važna je karika u funkcioniranju ISVU sustava na fakultetu i po pitanju ISVU-a zastupa odsjek. Osim što inicira rješavanje problema sa Uredom za ISVU koji su vezani za primjenu ISVU-a, također osigurava sve potrebne dokumente koji su Uredu za ISVU potrebni za implementaciju pravila u samom sustavu. Može se reći da je ISVU koordinator spona odsjeka i Ureda za ISVU vezano za sve probleme koji su vezani za ISVU i odsjek. Tekuće probleme koji se jave u redovnoj primjeni ISVU-a na odsjeku/katedri koordinator/ica ako zna rješava sam/a, ostalo prijavljuje glavnom koordinatoru

Nakon što je odsjek/katedra imenuje ISVU koordinatora/icu, Ured za ISVU dodjeljuje imenovanoj osobi potrebne ovlasti za rad u sustavu te ovlasti nad svim kolegijima za koje je koordinator nadležan, ovisno o tome je li koordinator imenovan preddiplomskim, diplomskim ili preddiplomskodiplomskim koordinatorom.

ISVU koordinator treba na odsječkom i/ili vlastitom/privatnom računalu instalirati ISVU aplikaciju „Ispiti“. Detaljnije upute o instalaciji navedene aplikacije nalaze se na ovoj mrežnoj stranici na poveznici „Instalacija ISVU aplikacija i kreiranje VPN veze“.

Uz želju za korektnu i ugodnu suradnju u budućnosti Ured za ISVU Vam želi srdačan pozdrav.