Kontakt

soba A-127

e-mail: isvu@ffzg.hr

Djelatnici:

 • Daniel Kruhek, voditelj Ureda za ISVU
  • telefon: (01) 409-2269
  • kućni: 2269
 • Božidar Škvorc, ISVU koordinator
  • telefon: (01) 409-2269
  • kućni: 2269
 • Goran Jaić, ISVU koordinator
  • telefon: (01) 409-2269
  • kućni: 2269
 •