Kontakt

soba A-127

e-mail: isvu@ffzg.hr

Djelatnici:

  • Daniel Kruhek, voditelj Ureda za ISVU
    • telefon: (01) 409-2269
    • kućni: 2269
  • Božidar Škvorc, ISVU koordinator
    • telefon: (01) 409-2269
    • kućni: 2269