Evidencija teme završnog ili diplomskog zadatka

Na Nastavničkom potralu moguće je unijeti novu temu za diplomski ili završni zadatak.

Iz izbornika odabrati opciju ZAVRŠETAK STUDIJA > Nova tema.

Kod unosa teme obvezno upisati / odabrati:

 • Visoko učilište (ukoliko je nastavnik zaposlen na više učlilište potrebno je odabrati učilište iz padajućeg izbornika).
 • Akademsku godinu
 • Vrstu teme (može biti znanstveno –I straživačka ili stručna)
 • Datum odobrenja teme
 • Naslov teme (naslov na hrvatskom jeziku je obavezan dok su ostali jezici opcionalni).
 • Opis teme
 • Studij(e) na kojima je temu moguće odabrati.

 

Temu je moguće dodijeliti na više smjerova (npr. jednopredmetni i dvopredmetni) odabirom smjera iz liste smjerova i klikom na kućicu > Odaberi. Za brisanje smjerova potrebno je odznačiti kućicu pored naziva smjera.

Unos podataka o temi potrebno je završiti pritiskom na gumb > Potvrdi. Odabirom gumba > Odustani, podaci o temi neće biti spremljeni.

 • Dohvat teme – teme se dohvaćaju u izborniku Teme tako da se iz padajućeg izbornika odabere visoko učilište i akademska godina teme

 

 • Izmjena teme – za izmjenu evidentiranih podataka potrebno je odabrati opciju > Dohvati, čime se otvara ekran Izmjena teme, unijeti nove podatke, te akciju zaključiti odabirom opcije > Potvrdi.

 

 • Brisanje teme – u slučaju da nastavnik želi obrisati evidentiranu temu, potrebno je odabrati opciju > Obriši koja se nalazi pored naslova teme. Nije moguće obrisati temu koja je već dodijeljena nekom studentu.

 

Nakon što je nastavnik evidentirao temu, tajnica može mentoru i temi pridružiti studenta (kroz aplikaciju Ispiti) kako bi nastavnik/mentor mogao evidentirati podatke o obrani završnog rada (opcija ZAVRŠETAK STUDIJA > Zadaci).

 

U prozoru > Status studenta nastavnik može pregledavati podatke o studentima prema statusu:

 • dodijeljen mentor
 • rad u tijeku
 • nije predao rad / rad ocijenjen negativno
 • nije pristupio obrani / obrana ocijenjena negativno
 • obranio rad – nije završio studij
 • obranio rad – završio studij

Klikom na naziv stupca (JMBAG, Ime, Prezime…) moguće je sortirati podatke prema nazivu stupca.