Što je Studomat?

Studomat je modul Informacijskog sustava visokih učilišta namijenjen studentima.

Pomoću Studomata studenti:

Uz navedeno, Studomat nudi studentima jednostavan tekstualni i vizualni pregled njihovog tijeka studiranja. To uključuje broj upisanih i obavljenih predmeta te osvojenih ECTS bodova, uz prosjek ocjena, za kompletan studij te za tekuću akademsku godinu (https://wiki.srce.hr/x/dYGZAg). Studentu se prikazuje i usporedba tijeka studiranja s njegovom generacijom:

  • usporedba prosjeka ocjene s generacijom
  • usporedba broja upisanih i osvojenih ECTS bodova s generacijom
  • usporedba broja upisanih i obavljenih predmeta s generacijom

Usporedba s generacijom se prikazuje ukoliko je barem 10 studenata u generaciji kako bi se zaštitila privatnost podataka o studentima.

Studentima se kod prijave ispita prikazuju osnovni statistički podaci o održanim ispitima na tom predmetu u tekućoj akadamskoj godini (https://wiki.srce.hr/x/R4CmAQ):

  • postotak položenih ispita od ukupnog broja izlazaka na ispit
  • prosječna ocjena položenih ispita
  • medijan ocjena položenih ispita
  • ukupan broj položenih ispita

Navedeni podaci se prikazuju ukoliko je evidentirano barem 10 ispita na tom predmetu u tekućoj akadamskoj godini.

Navedene informacije o napretku studiranja studentima mogu pomoći prilikom donošenja odluka vezanih uz polaganje ispita i daljnji tijek studiranja.