USPOREDNI PREGLED IZVEDBENIH PLANOVA U ISVU KROZ DVIJE UZASTOPNE AKADEMSKE GODINE


Odabirom studija iz donjeg popisa otvara se nova web stranica s pregledom izvedbenog plana tog studija za 2020/21. i 2021/22.

NAZIV STUDIJA  (JP - jednopredmetan / DP - dvopredmetan)

RAZINA

Anglistika (DP) PREDDIPL.
Anglistika, smjer Lingvistički (JP) DIPL.
Anglistika, smjer Lingvistički (DP) DIPL.
Anglistika, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Anglistika, smjer Prevoditeljski (JP) DIPL.
Anglistika, smjer Prevoditeljski (DP) DIPL.
Anglistika, smjer Književno-kulturološki (anglistika) (JP) DIPL.
Anglistika, smjer Književno-kulturološki (anglistika) (DP) DIPL.
Anglistika, smjer Književno-kulturološki (amerikanistika) (JP) DIPL.
Anglistika, smjer Književno-kulturološki (amerikanistika) (DP) DIPL.
Antropologija (DP) PREDDIPL.
Antropologija (DP) DIPL.
Arheologija (JP) PREDDIPL.
Arheologija (DP) PREDDIPL.
Arheologija, smjer Antička (JP) DIPL.
Arheologija, smjer Antička (DP) DIPL.
Arheologija, smjer Prapovijesna (JP) DIPL.
Arheologija, smjer Prapovijesna (DP) DIPL.
Arheologija, smjer Srednjovjekovna (JP) DIPL.
Arheologija, smjer Srednjovjekovna (DP) DIPL.
Češki jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
Češki jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Češki jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki (DP) DIPL.
Etnologija i kulturna antropologija (DP) PREDDIPL.
Etnologija i kulturna antropologija (DP) DIPL.
Filozofija (JP) PREDDIPL.
Filozofija (DP) PREDDIPL.
Filozofija, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Filozofija, smjer Znanstveni (JP) DIPL.
Filozofija, smjer Znanstveni (DP) DIPL.
Fonetika (DP) PREDDIPL.
Fonetika, smjer Govorništvo (DP) DIPL.
Fonetika, smjer Rehabilitacija slušanja i govora (DP) DIPL.
Fonetika, Znanstveno usmjerenje fonetike (DP) DIPL.
Francuski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
Francuski jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Francuski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski (DP) DIPL.
Francuski jezik i književnost, smjer Znanstveni (DP) DIPL.
Germanistika (DP) PREDDIPL.
Germanistika, smjer Kulturološki (DP) DIPL.
Germanistika, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Germanistika, smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj (DP) DIPL.
Germanistika, smjer Prevoditeljski - Modul tumač (DP) DIPL.
Grčki jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
Grčki jezik i književnost, smjer Istraživački (DP) DIPL.
Grčki jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Hungarologija (DP) PREDDIPL.
Hungarologija (DP) DIPL.
Indologija (DP) PREDDIPL.
Indologija (DP) DIPL.
Informacijske znanosti (JP) PREDDIPL.
Informacijske znanosti (DP) PREDDIPL.
Informacijske znanosti, smjer Arhivistika (JP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Arhivistika (DP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo (JP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo (DP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Informatologija (DP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Informatika (istraživački) (JP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Informatika (istraživački) (DP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom (JP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom (DP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički) (JP) DIPL.
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički) (DP) DIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika (DP) PREDDIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika (DP) PREDDIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika (DP) PREDDIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika (DP) PREDDIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika (DP) PREDDIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika (DP) PREDDIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Književno-interkulturalni (DP) DIPL.
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Jezično-prevoditeljski (DP) DIPL.
Judaistika (DP) PREDDIPL.
Judaistika (DP) DIPL.
Komparativna književnost (JP) PREDDIPL.
Komparativna književnost (DP) PREDDIPL.
Komparativna književnost (JP) DIPL.
Komparativna književnost (DP) DIPL.
Kroatistika (JP) PREDDIPL.
Kroatistika (DP) PREDDIPL.
Kroatistika, smjer Književni (DP) DIPL.
Kroatistika, smjer Nastavnički (JP) DIPL.
Kroatistika, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
Kroatistika, smjer Jezikoslovni (DP) DIPL.
    NAZIV STUDIJA  (JP - jednopredmetan / DP - dvopredmetan)

RAZINA

  Latinski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački (DP) DIPL.
  Latinski jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Lingvistika (DP) PREDDIPL.
  Lingvistika, smjer Kognitivni (DP) DIPL.
  Lingvistika, smjer Primijenjeni (DP) DIPL.
  Lingvistika, smjer Opći (DP) DIPL.
  Lingvistika, smjer Poredbeni (DP) DIPL.
  Lingvistika, smjer Računalni (DP) DIPL.
  Nederlandistika (DP) PREDDIPL.
  Nederlandistika (DP) DIPL.
  Pedagogija (JP) PREDDIPL.
  Pedagogija (DP) PREDDIPL.
  Pedagogija (JP) DIPL.
  Pedagogija (DP) DIPL.
  Poljski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Poljski jezik i književnost, smjer Kulturološki (DP) DIPL.
  Poljski jezik i književnost, smjer Lingvistički (DP) DIPL.
  Portugalski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Portugalski jezik i književnost (DP) DIPL.
  Povijest (JP) PREDDIPL.
  Povijest (DP) PREDDIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul moderna i suv. povijest (19-20. stoljeće) (JP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul moderna i suv. povijest (19-20. stoljeće) (DP) DIPL.
  Povijest, smjer Nastavnički (JP) DIPL.
  Povijest, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul stara povijest (JP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul stara povijest (DP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul ranonovovjekovna povijest (JP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul ranonovovjekovna povijest (DP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul srednjovjekovna povijest (JP) DIPL.
  Povijest, smjer Istraživački, Modul srednjovjekovna povijest (DP) DIPL.
  Povijest i geografija; smjer: nastavnički (JP) INTEGR.
  Psihologija (JP) PREDDIPL.
  Psihologija (JP) DIPL.
  Povijest umjetnosti (DP) PREDDIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka (JP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka (JP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost (JP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo (JP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka (DP). DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka (DP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost (DP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo (DP) DIPL.
  Povijest umjetnosti, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Romistika, smjer Nastavnički (JP) DIPL.
  Romistika (DP) DIPL.
  Rumunjski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Rumunjski jezik i književnost, smjer Opći (DP) DIPL.
  Ruski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Ruski jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Ruski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski (DP) DIPL.
  Slovački jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Slovački jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Slovački jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki (DP) DIPL.
  Sociologija (JP) PREDDIPL.
  Sociologija (DP) PREDDIPL.
  Sociologija, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Sociologija, smjer Znanstveni (JP) DIPL.
  Sociologija, smjer Znanstveni (DP) DIPL.
  Španjolski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Španjolski jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Španjolski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski (DP) DIPL.
  Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, Modul književnost (DP) DIPL.
  Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, Modul lingvistika (DP) DIPL.
  Švedski jezik i kultura (DP) PREDDIPL.
  Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički (DP) DIPL.
  Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski (DP) DIPL.
  Talijanistika (JP) PREDDIPL.
  Talijanistika (DP) PREDDIPL.
  Talijanistika, smjer Književno-kulturološki (JP) DIPL.
  Talijanistika, smjer Književno-kulturološki (DP) DIPL.
  Talijanistika, smjer Nastavnički (JP) DIPL.
  Talijanistika, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Talijanistika, smjer Jezikoslovno-kulturološki (JP) DIPL.
  Talijanistika, smjer Jezikoslovno-kulturološki (DP) DIPL.
  Turkologija (DP) PREDDIPL.
  Turkologija (DP) DIPL.
  Ukrajinski jezik i književnost (DP) PREDDIPL.
  Ukrajinski jezik i književnost, smjer Nastavnički (DP) DIPL.
  Ukrajinski jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki (DP) DIPL.